Засідання вченої ради

22.04.2019 р.

У форматі он-лайн відеоконференції відбулося засідання вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Члени вченої ради розглядали планові та поточні питання, пов'язані із функціонуванням закладу освіти в умовах карантину.

Доктор історичних наук, професор Мельничук О.А. від імені робочої комісії вченої ради представив аналіз наукових і навчально-методичних публікацій викладачів кафедр факультету іноземних мов та факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв імені Валентини Волошиної.

Начальник навчально-методичного відділу Гонтар Т.Ф. поінформувала про пропозиції ректорату щодо внесення змін до графіка проведення практик для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання на ІІ півріччя 2019-2020 навчального року. Члени вченої ради університету підтримали внесення пропонованих змін.

Декани факультетів, директор інституту, керівники структурних підрозділів брали участь в обговоренні поточних питань: про моніторинг захворюваності серед працівників та здобувачів вищої освіти структурного підрозділу; про хід освітнього процесу з використанням дистанційних технологій; про підготовку та проведення семестрових заліків й екзаменів та готовність до атестації випускників СВО бакалавра денної і заочної форм навчання.

Голова вченої ради, проф. Лазаренко Н.І. окреслила актуальні питання роботи усіх структурних підрозділів університету на період квітня-травня 2020р. та побажала усім працівникам і студентам міцного здоров?я й відповідальної життєвої позиції задля збереження найвищої цінності – життя людей.

Голова вченої ради проф. Лазаренко Н.І.

Вчений секретар проф. Лапшина І.М.

Переглядів: 1