Аналіз та модернізація
Освітньо-професійних програм
Підготовки здобувачів вищої освіти
Спеціальностей 012 Дошкульна освіта,
013 Початкова освіта
(зустріч із стейкхолдерами)

20.02.2020 р.

Уже другий рік поспіль кафедра дошкільної й початкової освіти організовує зі стейкхолдерами у сучасному форматі «Світового кафе». Наразі предметом для обговорення було обрано тему «Аналіз та модернізація освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта». Викладачі кафедри спільно з директорами, методистами, вихователями, практичними психологами, асистентами вихователя і вчителями-логопедами закладів дошкільної м.Вінниці та м.Бара аналізували два проєкти освітньо-професійних програм, гарантами яких є професор Катерина Крутій і доцент Оксана Голюк. В дискусії брали участь студенти спеціальності 012 Дошкільна освіта та випускники університету, які працюють в дошкільних установах.

Роботодавці та студенти висловили свої думки щодо сильних і слабких сторін у підготовці майбутніх вихователів ЗДО. Були сформульовані слушні пропозиції щодо компетентностей / здатностей, якими повинні оволодіти майбутні вихователі; про включення в зміст програм обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін; визначено напрями і методи вдосконалення освітнього процесу.

Продовжується партнерська взаємодія в межах угоди про співпрацю в тріаді «Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – Барська міська рада – Барський ліцей №2», згідно якої педагоги-практики долучаються до різних аспектів організації освітнього процесу в університеті.

Олена Демченко

Переглядів: 1