Олімпіада з Інформатики

26.11.2019 р.

Днями у педуніверситеті відбулась олімпіада з інформатики серед студентів напряму підготовки «Професійна освіта» спеціальності «Комп’ютерні технології» Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації. У цьому змаганні взяли участь 14 студентів.

Організатором проведення олімпіади стала кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті на чолі з канд.пед.наук, доц. Шахіною І. Ю.

Олімпіада з «Інформатики» проводилася з метою виявлення студентів, які найкраще оволоділи знаннями з даної дисципліни та вміють застосувати усі знання з курсу та впроваджувати їх у практичну діяльність. Найбільш важливі завдання, що вирішуються олімпіадою з інформатики: поглиблення і узагальнення теоретичних знань студентів у сфері дисципліни, що викладається, формування основ алгоритмічного мислення (швидке ухвалення правильного рішення), розвиток пізнавального інтересу, навичок планування і організації дослідницької роботи, самоконтролю, активізація творчого потенціалу.

На виконання завдань кожного туру відводилося 4 астрономічних години. Олімпіадні завдання, які виконували студенти, відповідають галузевому стандарту з інформатики для педагогічних університетів та нормативній дисципліні «Інформатика».

Учасникам олімпіади пропонувалося розв’язати завдання достатнього, високого та творчого рівня складності.

Критерії, за якими оцінювалися олімпіадні роботи з «Інформатики»:

• оригінальність пропонованого розв’язку, структура і відповідність обраному напрямку;

• нестандартність використаних програм та методів розв’язання;

• відповідність способу представлення результату розв’язання даного завдання;

• зміст (інформативність, зрозумілість і чіткість представленої інформації, грамотність);

• ступінь креативності.

Окрім загальних критеріїв застосовувались наочні критерії оцінювання робіт, а також критерії, що відносились до конкретного типу завдання. За сумою набраних балів складався рейтинг усіх учасників олімпіади. Не всі студенти справилися із завданням.

За підсумками проведення олімпіади визначено переможців олімпіади в особистій першості, які нагороджені відповідно навчальною і науковою літературою та грамотами, зокрема:

І місце – Шевченко Владислав,

ІІ місце – Шаталов Роман,

ІІІ місце – поділили Романюк Наталія та Шевчук Ігор.

Багаторічний досвід засвідчує, що студенти, котрі займають призові місця, як правило, відрізняються від загального контингенту студентів високим рівнем мотивації до навчання і завжди успішні в інших дисциплінах. Колектив кафедри прагне залучити як можна більшу кількість студентів до участі в олімпіадах, зміцнити у студентів творчий підхід до засвоєння предмета, удосконалювати цей перспективний метод навчання.

Тож дякуємо студентам за участь в олімпіаді та вітаємо переможців!

Переглядів: 1