Методична література


Сулима А.С., Корольчук А.П., Бекас О.О.

Написання й оформлення курсових робіт методичні рекомендації

А.П. Корольчук, А.С. Сулима

Масаж загальний і самомасаж

Інструкції до асистентської практики студентів магістратури за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія

Інструкції до науково-дослідної практики студентів магістратури за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія

Методичні рекомендації для написання та оформлення курсових робіт з вікової анатомії та фізіології:

для студентів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 6.010203 Здоров'я людини, 014 Середня освіта (Здоров'я людини)

Дипломна робота:

написання та оформлення

Нестерова С.Ю.

Загальна теорія здоров'я (загальна та педагогічна валеологія)

Конспект лекцій

Нестерова С.Ю.

Основи здорового способу життя

Навчально-методичний посібник

Сулима А.С.

Методика навчання основ медичних знань та проведення санпросвітницької роботи

Методичні рекомендації до проведення практичних занять

Сулима А.С.

Методика навчання безпеки життєдіяльності

Методичні рекомендації до проведення практичних занять

Сулима А.С.

Методика навчання основ здоров'я, валеології

та проведення виховної роботи з формування

мотивації до здорового способу життя:

Методичні рекомендації до проведення практичних занять

Сулима А.С.

Методика навчання основ здоров'я, валеології

та проведення виховної роботи з формування

мотувації до здорового способу життя:

Термінологічний словник

Сулима А.С.

Методика навчання основ здоров'я, валеології

та проведення виховної роботи з формування

мотувації до здорового способу життя:

Тексти лекцій

Мацейко І.І., Корольчук А.П., Нестерова С.Ю.

Гігієна з основами екології

Практикум

Робочий зошит

з анатомії людини

(Частина І та Частина ІІ)

Лабораторний практикум з курсу вікової анатомії та фізіології 2020

Методичні рекомендації до підготовки та проведення комплексного державного екзамена з дисциплін медико-біологічного циклу 2020

Методичні рекомендації з навчальної валеодіагностичної практики 2018

Пропедевтична практика (Методичні рекомендації) 2019