Викладацький склад


Корольчук Анатолій Петрович

Корольчук Анатолій Петрович - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач.

в. о. завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації

У 1995 році закінчив Вінницький медичний коледж ім. академіка Д.К. Заболотного.

У 2001 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Вчитель фізичної культури і біології».

З 2003 року – викладач кафедри.

3 2008-2011 роки – аспірант кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію «Адаптація студентів різної спортивної спеціалізації до навчального процесу у вищому навчальному закладі фізичного виховання і спорту» (спеціальність 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення).

Є автором понад 35 наукових публікацій.

Автор навчально методичного посібника «Масаж та самомасаж», «Масаж».

Викладає дисципліни: масаж загальний та самомасаж, лікувальна фізична культура, фізична рекреація, теорія і технологія оздоровчо-рекреаційної рухової активності.

Google Scholar

E-mail: korolchuk23.76@gmail.com

Фурман Юрій Миколайович

Фурман Юрій Миколайович - доктор біологічних наук, професор

У 1970 році закінчив лікувальний факультет Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова.

1971-1973 роки – аспірант кафедри фармакології Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова.

У 1973 році захистив кандидатську дисертацію «Фармакологічні дослідження деяких сполук, синтезованих на основі молекули бета-аланіна» (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).

1973-1977 роки – асистент кафедри фармакології Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова.

1977-1993 роки – завідувач кафедри анатомії і фізіології Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського.

1993-1997 роки – доцент кафедри анатомії і фізіології.

1997-2003 роки – професор кафедри анатомії і фізіології.

2003-2021 роки – завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації

У 2003 році захистив докторську дисертацію «Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму» (спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин).

З 2003 року професор і завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

Член спеціалізованих Вчених Рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій Національного університету фізичного виховання і спорту України, а також Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Фурман Ю.М. підготував 15 кандидатів наук: 12 кандидатів наук з фізичного виховання і спорту та 3 кандидати біологічних наук. У даний час є науковим керівником 2-х аспірантів та двох пошукувачів.

Відмінник освіти України. Нагороджувався грамотами Міністерства освіти і науки України.

Є автором понад 200 наукових публікацій, з яких 4 монографії та 2 авторських свідоцтва про винахід.

Автор навчально-методичних посібників: «Завдання до лабораторних робіт зі спортивної медицини», «Завдання до лабораторних робіт з лікувальної фізичної культури».

Викладає дисципліни: фізіологія рухової активності, спортивна медицина, лікувальна фізична культура, теорія і методика реабілітаційної роботи.

Google Scholar

E-mail: furman-dok@ukr.net

Чаланова Раїса Іванівна

Чаланова Раїса Іванівна - доктор медичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри.

У 1976 році закінчила лікувальний факультет Рязанського медичного інституту імені академіка І.П. Павлова

У 1990 році захистила кандидатську дисертацію: «Фонофорез протеолитических ферментов (лекозима и коллализина) в лечении ожогов глаз и послеожо-говых помутнений роговой оболочки» (спеціальність 14.00.08 – очні хвороби).

У 2009 році захистиладокторську дисертацію «Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обґрунтування доцільності застосування ферментативної нефректомії для попередження ускладнень опікового процесу» (спеціальність14.03.04 – патологічна фізіологія).

1990 -2014 р. – досвід роботи на посаді старшого наукового співробітника в опіковому відділенні ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України »

Кавалер ордена Преподобного Агапіта Печерського І ступеня.

Є автором понад 160 наукових публікацій, з яких 5 авторських свідоцтв про винахід.

Викладає дисципліни: загальна патологія і екстремальна фізична реабілітація, спортивна медицина.

Google Scholar

E-mail: rchalanova@gmail.com

Бекас Ольга Олександрівна

Бекас Ольга Олександрівна - кандидат біологічних наук, доцент.

У 1995 році закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського за спеціальністю «географія і біологія».

З 1995 -1998 роки – старший лаборант кафедри анатомії і фізіології.

1998 – 2002 роки – асистент кафедри анатомії і фізіології.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію «Вікові та статеві особливості рівня фізичного стану молоді і його залежність від способу життя» (спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин).

З 2002 року – старший викладач кафедри анатомії і фізіології.

З 2003 року – доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

Бекас О.О. підготувала 1 кандидата наук з фізичного виховання і спорту. У даний час є науковим керівником 1 аспіранта.

Нагороджена почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради і Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Є автором та співавтором понад 70 наукових публікацій і навчально-методичних метеріалів. Автор навчально-методичних посібників: «Фізіологія людини: лабораторний практикум», «Фізіологія людини», «JUDO. Фізична підготовка юних спортсменів», «Методичні рекомендації для написання та оформлення курсових робіт з вікової анатомії та фізіології».

Викладає навчальні дисципліни: фізіологія людини, вікова анатомія та фізіологія, біологія, основи раціонального харчування.

Google Scholar

E-mail: Olgabek1974@gmail.com

Мацейко Ірина Іванівна

Мацейко Ірина Іванівна - кандидат біологічних наук, доцент.

У 1986 році закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського за спеціальністю «вчитель географії і біології».

1989 – 2008 роки – асистент кафедри анатомії і фізіології.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію «Стан психо-фізіологічних функцій та успішність навчання учнів середнього шкільного віку і їх зв’язок з властивостями основних нервових процесів» (спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин).

З 2008 року – доцент кафедри.

Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця Порчинської К. Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2008/2009 н.р. з напряму «фізичне виховання і спорт».

Є автором понад 60 наукових публікацій.

Автор методичних розробок: «Основи екології. Робочий зошит для студентів інституту фізичного виховання і спорту заочної форми навчання», «Інструкції до практики у середніх закладах освіти студентів бакалаврату спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини)»; навчально-методичних посібників «Практикум з гігієни з основами екології»; «Робочий зошит з анатомії людини з основами спортивної морфології.» у двох частинах.

Викладає дисципліни: анатомія з основами спортивної морфології, біологія та анатомія людини, гігієна з основами екології.

Google Scholar

E-mail: iryna.isdl@gmail.com

Нестерова Світлана Юріївна

Нестерова Світлана Юріївна - кандидат біологічних наук, доцент.

У 1992 році закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського за спеціальністю «Географія», а у 2005 році за спеціальністю «Біологія».

2003 – 2005 роки – старший лаборант кафедри.

2005 – 2008 роки – аспірант кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Соматотипологічні особливості адаптаційних можливостей кардіо-респіраторної системи молоді 18-20 років в умовах різної метеоситуації» (спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин).

З 2008 року – асистент кафедри.

3 2015 року – доцент кафедри.

Є автором понад 30 наукових публікацій. Автор навчально-методичних посібників: «Основи здорового способу життя та культура здоров’я»; «Загальна теорія здоров’я (загальна та педагогічна валеологія)» (конспект лекцій).

Викладає дисципліни: загальна теорія здоров’я (загальна та педагогічна валеологія), діагностика і моніторинг стану здоров’я, основи здорового способу життя та культура здоров’я, долікарська медична допомога у невідкладних станах, валеологія з основами медичних знань.

Google Scholar

E-mail: svetanest01@gmail.com

Онищук Вікторія Євгенівна

Онищук Вікторія Євгенівна - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри, кандидат у майстри спорту.

У 2007 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура».

2009-2012 роки – аспірант кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Застосування ендогенно-гіпоксичного дихання в системі реабілітації студентів з бронхіальною астмою» (спеціальність 24.00.03 –фізична реабілітація).

З 2014 року - старший викладач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

З 2019 року – на посаді доцента кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації

Є автором понад 35 наукових публікацій.

Автор навчально-методичних матеріалів «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів».

Викладає дисципліни: теорія і методика реабілітаційної роботи, фізіологія рухової активності, спортивна медицина, фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, вступ до спеціальності, профетика та деонтологія.

Google Scholar

E-mail: vitapilgun@yandex.ua

Кириченко Василь Іванович

Кириченко Василь Іванович - кандидат медичних наук, доцент кафедри.

У 1995 році закінчив лікувальний факультет Вінницького національного медичного інституту ім. М.І. Пирогова, спеціальність – лікувальна справа.

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію «М’язова пластика при ампутаціях та реампутаціях гомілки» (спеціальність 14.01.20 - травматологія і ортопедія).

Автор понад 47 наукових праць.

Викладає дисципліни: спортивна травматологія, фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату.

Google Scholar
Сулима Алла Станіславівна

Сулима Алла Станіславівна - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри.

У 2002 році закінчила педагогічне училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2006 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Вчитель початкових класів і англійської мови».

У 2012 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Фізичне виховання».

2012-2015 роки – аспірант кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

2015-2018 роки – асистент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію «Удосконалення фізичної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві шляхом застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» (спеціальність 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт).

З 2018 року – старший викладача кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

Є автором понад 45 наукових статей.

Автор 1 навчально-методичного посібника, 3 методичних рекомендацій та 1 термінологічного словника для підготовки студентів ступеня вищої освіти бакалавр, освітньої програми Середня освіта. Здоров'я людини, спеціальності 014 Середня освіта (Здоров'я людини): «Методика навчання основ здоров'я, валеології та проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя: Тексти лекцій», «Методика навчання основ здоров'я, валеології та проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя : методичні рекомендації до проведення практичних занять», «Методика навчання основ медичних знань та проведення санпросвітницької роботи: методичні рекомендації до проведення практичних занять», «Методика навчання безпеки життєдіяльності : методичні рекомендації до проведення практичних занять», «Методика навчання основ здоров'я, валеології та проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя : термінологічний словник для підготовки студентів до практичних занять», а також співавтор навчально-методичного посібника для студентів факультету фізичного виховання і спорту «Масаж загальний і самомасаж».

Викладає дисципліни: методика навчання основ медичних знань та проведення санпросвітницької роботи, методика навчання безпеки життєдіяльності, методика навчання основ здоров’я валеології та проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя, масаж, масаж загальний і самомасаж, гігієна та основи екології.

Google Scholar

E-mail: allasulyma16.83@gmail.com

Ломинога Сергій Іванович

Ломинога Сергій Іванович - кандидат медичних наук,старший викладач кафедри.

У 1973 році закінчив лікувальний факультет Вінницького національного медичного інституту ім. М.І. Пирогова.

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію « Ріст кісток скелета в умовах гіпо-нормо- і гіпердинамії » (спеціальність – лікувальна справа).

У 1995 році проходив атестацію в атестаційній комісії при управлінні охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації та отримав кваліфікацію лікаря вищої категорії з лікувальної фізичної культури.

У 2015 році прослухав курс з підвищення кваліфікації у Європейському центрі післядипломної освіти медичних працівників і реабілітологів при Українській національній академії природознавства, на тему: «Функціонально-вегетативна система людини і проблеми фізичної реабілітації».

У даний час є президентом громадської організації «Дитячий спортивний оздоровчий клуб Патріот».

Має понад 100 праць, із них 6 навчальних посібників та 1 монографію.

Викладає дисципліни: лікувальна фізична культура, спортивна медицина.

E-mail: E-mail: sclub.patriot@gmail.com

Гаврилова Наталія Володимирівна

Гаврилова Наталія Володимирівна - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри, кандидат у майстри спорту, тренер вищої категорії з велоспорту.

У 2006 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура».

2006-2009 рік – тренер ДЮСШ з велоспорту.

2009-2012 роки – аспірант кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Застосування ендогенно-гіпоксичного дихання в системі вдосконалення фізичної підготовленості велосипедистів 13-16 років» (спеціальність 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт).

З 2016 року – старший викладач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

З 2019 року – на посаді доцента кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації

Є автором понад 35 наукових публікацій.

Викладає дисципліни: фармакологія у фізичному вихованні та спорті, спортивна медицина,фізіологія рухової активності.

Google Scholar

E-mail: gavrilova.natal83@gmail.com

Сарбаш Лідія Володимирівна

Скупий Олег Михайлович - кандидат медичних наук, доцент. Обласний фахівець з судинної хірургії, завідувач відділенням хірургії судин, член Європейської асоціації судинних хірургів.

У 1982 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова.

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хірургічне лікування посттромбофлебітичного синдрому верхніх кінцівок» (спеціальність 14.01.03 – хірургія).

З 1990 року – завідувач відділенням хірургії судин обласної лікарні ім. М. Пирогова.

З 2008 року – доцент кафедри.

Є автором 60 наукових публікацій.

Викладає дисципліни: фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях, фізична реабілітація у педіатрії, фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи.

Google Scholar
Бойко Марина Олексіївна

Бойко Марина Олексіївна - аспірант, асистент кафедри.

У 2013 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Біологія» та отримала кваліфікацію «Біолог, викладач біології, вчитель хімії та екології».

2013-2014 роки – секретар-друкарка приймальної комісії.

2014 - 2016 року – старший лаборант кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

З 2015 року – за сумісництвом викладає дисципліну: анатомія людини з основами спортивної морфології.

З 2017 року – аспірант кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

Є автором 11 наукових праць.

Співавтор навчально-методичного посібника «Методичні рекомендації для написання та оформлення курсових робіт з вікової анатомії і фізіології».

Google Scholar

E-mail: mzugrava@gmail.com

Стопа Марина Вікторівна

Стопа Марина Вікторівна - старший лаборант кафедри

У 2020 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Біологія» та отримала кваліфікацію «Біолог, викладач біології, фізіології і біохімії рослин».

E-mail: E-mail: marinastopa598@gmail.com

Кізік Алла Леонідівна

Кізік Алла Леонідівна - лаборант кафедри.

З 1983 по 1987 роки навчалася у Вінницькому державному педагогічному інституті ім. М. Островського на факультеті загальнотехнічних дисциплін і праці.

З 1987 року по 2000 рік працювала вчителем трудового навчання, креслення і образотворчого мистецтва.

З 2006 року – лаборант кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного університету.