Атестація здобувачів вищої освіти ОПП Фізична терапія, ерготерапія


СВО бакалавр ОПП Фізична терапія, ерготерапіяТестові компоненти

Об`єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ)

Програма єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ)