Атестація здобувачів вищої освіти ОПП Фізична терапія, ерготерапія


СВО бакалавр ОПП Фізична терапія, ерготерапіяЄдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ):

Тестові компоненти

Об`єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ)