Наукова діяльність викладачів кафедри


Наукові пошуки колективу кафедри здійснюються згідно зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту за темами: «Оптимізація процесу вдосконалення фізичного стану жителів Подільського регіону засобами фізичного виховання» та «Вплив способу життя на адаптаційні можливості організму осіб, що проживають у Подільському регіоні».

Особлива увага на кафедрі приділяється підготовці молодих наукових кадрів. Молоді науковці беруть участь у конкурсах наукових робіт. На VIII Міжнародному конгресі «Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх», який відбувся у м. Варшаві, стала переможцем за кращу наукову роботу серед молодих учених кандидат біологічних наук О.О. Бекас (нині доцент). Доцент В.М. Мірошніченко двічі, у 2006 і 2007 роках, ставав переможцем і отримував золоті медалі за кращу наукову роботу на Х і ХІ Міжнародних конференціях «Молода спортивна наука України» у м. Львові. Переможцями у 2007 році на ХІ Міжнародній конференції «Молода спортивна наука України» у місті Львові стали також аспіранти В.Ю. Богуславська, С.Ю. Нестерова, а у 2009 році І.В. Горшова. У 2011 році аспіранти В.Є. Онищук та Н.В. Гаврилова були призерами на ХV Міжнародній конференції «Молода спортивна наука України» у м. Львів, а у 2014 році зайняли призові місця аспіранти О.Ю. Брезденюк, А.С. Сулима та В.А. Поляк.

Викладачі з науковим ступенем складають 100% від усього викладацького складу і продовжують підвищувати свій науковий рівень.

За період існування кафедри захищено дві докторських та вісімнадцять кандидатських дисертацій. Під керівництвом доктора біологічних наук, професора Ю.М. Фурмана захищено 17 кандидатських дисертацій: О.О. Бекас (2001 р.), С.П. Драчук (2007 р.), С.Ю. Нестерова (2008 р.), В.М. Мірошніченко (2008 р.), В.Ю. Богуславська (2009 р.), І.В. Горшова (2010 р.), А.П. Корольчук (2010 р.), В.Є. Онищук (2012 р.), Н.В. Гаврилова (2012 р.), І.В. Грузевич (2015 р.), С.В. Сальникова (2016 р.), О.Ю. Брезденюк (2017 р.), А.С. Сулима (2017 р.), О.О. Куц-Бурдейна (2018 р.), С.М. Галандзовський (2019 р.), В.В. Головкіна (2020 р.), М.О. Бойко (2021 р.).

Під керівництвом кандидата біологічних наук, доцента О.О. Бекас захищено 1 кандидатську дисертацію: Ю.Г. Паламарчук (2013 р.).

На кафедрі функціонує наукова школа «Вивчення впливу фізичних навантажень різного спрямування на функціональну та фізичну підготовленість учнівської та студентської молоді», засновником та керівником якої є доктор біологічних наук, професор Ю.М. Фурман.

В межах кафедри працює наукова лабораторія з дослідження функціонального стану спортсменів. Результати наукових досліджень, що здійснюють викладачі й аспіранти, публікуються в провідних наукових виданнях України та за кордоном. Протягом 2003-2022 років викладачами і аспірантами кафедри підготовлено і опубліковано понад 300 наукових праць. Вдосконаленню фахової підготовки наукових фахівців сприяють творчі зв'язки з провідними науковими центрами.Наукова діяльність студентів кафедри


До науково-дослідної роботи залучаються і здобувачі вищої освіти. Студенти беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт та у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. Переможцями і призерами студентських наукових робіт ставали студенти факультету фізичного виховання і спорту:

- Паламарчук Ю. (ІІІ місце, м. Львів, 2007),

- Терещук М. (ІІ місце, м. Львів, 2008),

- Порчинська К. (І місце, м. Івано-Франківськ, 2009),

- Дорошенко О. (ІІІ місце, м. Київ, 2009),

- Плясецька Т. (ІІ місце, м. Івано-Франківськ, 2010),

- Шкрабалюк Р. (ІІІ місце, м. Луцьк, 2010),

- Грузевич І. (ІІІ місце м. Івано-Франківськ, 2011),

- Поляк В. (ІІ місце, м. Луганськ, 2011),

- Поляк В. (ІІ місце, м. Івано-Франківськ, 2011),

- Соколова А. (ІІ місце, м. Луцьк, 2012),

- Галандзовський С. (ІІ місце, м. Київ, 2013),

- Галандзовський С. (ІІ місце, м. Суми, 2014),

- Здебський О. (І місце, м. Суми, 2020),

- Романовський А., Рекуляк А. (ІІІ місце, м. Чернівці, 2021).