Навчальні дисципліни


СВО БАКАЛАВР

Галузі знань 22 Охорона здоров'я

Спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапіяРобочі програми обов'язкових дисциплін циклу загальної та професійної підготовки

ЗП 01 Укр мова(за професійним спрямуванням) 2019

ЗП 02 Історія України 2019

ЗП 03 Філософія 2020

ЗП 04 Історія Української культури 2020

ЗП 05 Іноземна мова для професійного спілкування 2019

ЗП 06.1 Біологія 2019

ЗП 06.2 Анатомія 2019

ЗП 07 Біохімія 2019

ЗП 08 Психологія 2020

ЗП 09 Педагогіка 2019

ЗП 10.1 Фізіологія людини 2020

ЗП 10.2 Основи патологі 2020

ЗП 10.3 Вікова фізіологія 2021

ЗП 10.4 Фізіол. рух. активності 2021

ЗП 11 Гігієна з основами екології 2019

ЗП 12 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (за проф. спрямуванням) 2019

ЗП 13 Біомеханіка 2021

ПП 01 Вступ до спеціальн 2019

ПП 02.1 Валеологія 2020

ПП 02.2 Діагностика і моніторинг стану здоров'я 2021

ПП 03.1 Масаж загальний і самомасаж 2021

ПП 03.2 Спортивний масаж 2021

ПП 03.3 Лікувальний масаж 2022

ПП 04 Фізична рекреація 2019

ПП 05 ЛФК 2021

ПП 06.1 ФТЕ при захв. кардіо-респіраторних. сист. 2019

ПП 06.2 ФТЕ при захв орг травлення 2022

ПП 06.3 ФТЕ в ендокринології 2022

ПП 07 ФТЕ в хірургії 2022

ПП 08 ФТЕ при травмах і захв. НС 2021

ПП 09 ФТЕ при захв. і травмах ОРА 2022

ПП 10 ФТЕ у педіатрії 2022

ПП 11 Правове забезпечення професійної діяльності 2022

ПП42 Доклінінча практика 1-2курс 2019

ПП43 Клінічна практика

Анатомія людини 2022

Біологія 2022

Біомеханіка 2022

Біохімія 2022

Валеологія 2022

Вікова фізіологія 2022

Вступ до спеціальності, профетика та деонтологія 2022

Гігієна з основами екології 2022

Діагностика і моніторинг стану здоров'я 2022

Іноземна мова 2022

Історія і культура України 2022

ЛФК 2022

Масаж загальний і самомасаж 2022

Основи ерготерапії 2022

Основи патології 2022

Педагогіка 2022

Правознавство 2022-2023

Психологія 2022

Українська мова (за професійним спрямуванням) 2022

Фізична рекреація 1курс 2022

Фізичне виховання 2022

Фізіологія людини 2022

Фізіологія рухової активності 2022

Філософія 2022

ФТЕ при захворюваннях кардіо - респіраторної системи 2022

ФТЕ при травмах і захворюваннях НС 2022Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовкиВибіркові дисципліни циклу професійної підготовки

ПП 12 Патологічна анатомія 2021

ПП 13 Силабус Пропедевтика внутришніх захворювань 2021

ПП 14 Основи дієтології 2021

ПП 15 Основи фізіотерапії 2021

ПП 16 Теорія і мтеодика адаптивної фіз культри 2020

ПП 17 Теорія і методика ФВ 2020

ПП 18 Основи наукових досліджень 2020

ПП 19 Силабус Науково доказова практична діяльність 2020

ПП 20 Силабус Нетрадиційні методи реабілітації 2022

ПП 21 Силабус Основи менеджменту 2022

ПП 22 Комп'ютерні технології у професійній діяльності 2021

ПП 23 Інформаційні технології (за професійним спрямуванням)2021

ПП 24 Спортивна морфологія 2020

ПП 25 Основи фармакології 2020

ПП 26 ФТЕ в акушерстві і гінекології 2022

ПП 27 Силабус ФТЕ в психіатрії 2022

ПП 28 Основи геронтології і геріатрії 2022

ПП 29 Силабус Соціальна реабілітація 2022

ПП 30 Силабус Спортивна медицина 2022

ПП 31 Силабус Спортивна травматологія 2022

ПП 32 Екстремальна ФР 2021

ПП 33 Силабус Долікарська медична допомога 2021

ПП 34 Тренінг спілкування 2021

ПП 35 Комунікат-діяльнісний тренінг 2021

ПП 36 ФТЕ осіб з обмеженими можливостями 2022

ПП 37 Курортологія 2022

ПП 38 Корекційна педагогіка_2020

ПП 39 Силабус Рекреаційні технології 2020

ПП 40 Соціальна психологія 2020

ПП 41 Психологія людей з особл. потреб 2020

Корекційна педагогіка 2022

Курортологія 2022

Основи дієтології 2022

Основи догляду за хворими і неповносправними 2022

Основи фармакології 2022

Основи фізіотерапії 2022

Патологічна анатомія 2022

Пропедевтика внутрішніх хвороб 2022

Психологія людей з особливими потребами 2022

Рекреаційні технології 2022

Соціальна психологія 2022