Навчальні дисципліни


СВО БАКАЛАВР

Галузі знань 22 Охорона здоров'я

Спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапіяРобочі програми обов'язкових дисциплін циклу загальної та професійної підготовки

ОК 1 Історія і культура України

ОК 2 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 3 Філософія

ОК 4 Іноземна мова для професійного спілкування

ОК 5 Фізичне виховання

ОК 6 Психологія

ОК 7 Педагогіка

ОК 8 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК 9 Компютерно-орієнтовані технології у галузі охорони здоровя

ОК 10 Вступ до спеціальності, профетика та деонтологія

ОК 11 Менеджмент у галузі охорони здоровя

ОК 12.1 Біологія

ОК 12.2 Анатомія людини

ОК 13 Біохімія

ОК 14.1 Фізіологія людини

ОК 14.2 Основи патології

ОК 14.3 Вікова фізіологія

ОК 14.4 Фізіологія рухової активності

ОК 15 Гігієна з основами екології

ОК 16 Біомеханіка

ОК 17.1 Валеологія

ОК 17.2 Діагностика і моніторинг стану здоров'я

ОК 18.1 Масаж загальний і самомасаж

ОК 18.2 Лікувальний масаж

ОК 18.3 Спортивний масаж

ОК 19 Фізична рекреація

ОК 20 Лікувальна фізична культура

ОК 21.1 Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях кардіо-респіраторної системи

ОК 21.2 Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях органів травлення та сечовидільної системи

ОК 22 Основи ерготерапії

ОК 23 Фізична терапія, ерготерапія в хірургії

ОК 24 Фізична терапія, ерготерапія травмах і захворюваннях нервової системи

ОК 25 Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях і травмах опорно-рухового апарату

ОК 26 Долікарська медична допомога

ОК 27 Курсові роботи з фахових дисциплін

ОК 28.1 Доклінінча практика

ОК 28.2 Клінічна практика


Анатомія людини 2022

Біологія 2022

Біомеханіка 2022

Біохімія 2022

Валеологія 2022

Вікова фізіологія 2022

Вступ до спеціальності, профетика та деонтологія 2022

Гігієна з основами екології 2022

Діагностика і моніторинг стану здоров'я 2022

Іноземна мова 2022

Історія і культура України 2022

ЛФК 2022

Масаж загальний і самомасаж 2022

Основи ерготерапії 2022

Основи патології 2022

Педагогіка 2022

Правознавство 2022-2023

Психологія 2022

Українська мова (за професійним спрямуванням) 2022

Фізична рекреація 1курс 2022

Фізичне виховання 2022

Фізіологія людини 2022

Фізіологія рухової активності 2022

Філософія 2022

ФТЕ при захворюваннях кардіо - респіраторної системи 2022

ФТЕ при травмах і захворюваннях НС 2022Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовкиВибіркові дисципліни циклу професійної підготовки

ПП 12 Патологічна анатомія 2021

ПП 13 Силабус Пропедевтика внутришніх захворювань 2021

ПП 14 Основи дієтології 2021

ПП 15 Основи фізіотерапії 2021

ПП 16 Теорія і мтеодика адаптивної фіз культри 2020

ПП 17 Теорія і методика ФВ 2020

ПП 18 Основи наукових досліджень 2020

ПП 19 Силабус Науково доказова практична діяльність 2020

ПП 20 Силабус Нетрадиційні методи реабілітації 2022

ПП 21 Силабус Основи менеджменту 2022

ПП 22 Комп'ютерні технології у професійній діяльності 2021

ПП 23 Інформаційні технології (за професійним спрямуванням)2021

ПП 24 Спортивна морфологія 2020

ПП 25 Основи фармакології 2020

ПП 26 ФТЕ в акушерстві і гінекології 2022

ПП 27 Силабус ФТЕ в психіатрії 2022

ПП 28 Основи геронтології і геріатрії 2022

ПП 29 Силабус Соціальна реабілітація 2022

ПП 30 Силабус Спортивна медицина 2022

ПП 31 Силабус Спортивна травматологія 2022

ПП 32 Екстремальна ФР 2021

ПП 33 Силабус Долікарська медична допомога 2021

ПП 34 Тренінг спілкування 2021

ПП 35 Комунікат-діяльнісний тренінг 2021

ПП 36 ФТЕ осіб з обмеженими можливостями 2022

ПП 37 Курортологія 2022

ПП 38 Корекційна педагогіка_2020

ПП 39 Силабус Рекреаційні технології 2020

ПП 40 Соціальна психологія 2020

ПП 41 Психологія людей з особл. потреб 2020


Корекційна педагогіка 2022

Курортологія 2022

Основи дієтології 2022

Основи догляду за хворими і неповносправними 2022

Основи фармакології 2022

Основи фізіотерапії 2022

Патологічна анатомія 2022

Пропедевтика внутрішніх хвороб 2022

Психологія людей з особливими потребами 2022

Рекреаційні технології 2022

Соціальна психологія 2022