Наука


Кафедра теорії і методики спорту є фундатором збірника наукових праць та науково-методичного журналу:


1. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць.

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) і доктора наук. збірник наукових праць виходить двічі на рік, заснований 2016 р.

У збірнику наукових праць з галузі фізичної культури та спорту висвітлюються теоретичні і практичні аспекти фізичного виховання різних груп населення, медико-біологічні проблеми фізичного виховання та фізичної реабілітації, розкриваються закономірності спортивного тренування.

Наукові напрями збірника:

  1. науково-методичні основи використання засобів фізичного виховання для підвищення працездатності і зміцнення здоров'я різних груп населення;
  2. сучасна система спортивного тренування та проблеми її вдосконалення;
  3. психологічні аспекти фізичного виховання і спорту;
  4. медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту.

Вимоги до оформлення наукових публікацій у збірнику за посиланням.


2. «Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування».

Науково-методичний журнал виходить чотири рази на рік, заснований у січні 2017 року.

Вимоги до оформлення наукових публікацій у науково-методичному журналі за посиланням.

Студенти кафедри теорії і методики спорту систематично беруть участь в Олімпіадах з «Олімпійського та професійного спорту» та конкурсах Всеукраїнських студентських наукових робіт. Також беруть участь у наукових гуртках кафедри.