Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

   Facebook         Instagram         Tiktok

Міжнародна діяльність

У рамках грантової політики колектив інституту активізував свою діяльність за програмою Erasmus+, яка спрямована на підтримку дій у сферах освіти, навчання, молоді та спорту маємо певні результати:
Міжнародний грантовий проєкт Erasmus+Jean Monnet «Трансформація системи формування цифрової компетентності педагога: інноваційні європейські практики». Координатор – доц. Кізім С.С., група забезпечення: доц. Волошина О.В., доц. Жовнич О.В., доц. Куцак Л.В., доц. Люльчак С.Ю., доц. Уманець В.О.

ДетальнішеМіжнародний проєкт Erasmus+ Programme, Key Action 2: Partnerships for Cooperation AGREEMENT «EQAVET for inclusion and prevention of drop-out in vocational education», який реалізується на базі ВДПУ – (керівник проєкту проф. Шевченко Л.С., група забезпечення; Пилипенко Я. Р.)

ДетальнішеМіжнародний проєкт Erasmus+Jean Monnet Programme «Соціальна інтеграція дітей з особливими потребами у середовищі різноманіття та інклюзії: європейські підходи»», який реалізується на базі ВДПУ – (група забезпечення доц. Саранча І.Г. );

ДетальнішеМіжнародний грантовий проєкт 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE "Підготовка майбутніх педагогів до впровадження європейського досвіду формування soft skіlls дітей дошкільного віку та учнів початкової школи засобами театральної діяльності" (Модуль Жана Моне) Еразмус+ – (група забезпечення доц.; ст. викладач Подорожний В.Г. );

Детальніше