Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

   Facebook         Instagram         Tiktok

Головна

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації (ННІПППФВК) у Вінницькому державному педагогічному університеті (ВДПУ) імені Михайла Коцюбинського створений у 2016 році у складі трьох кафедр: педагогіки, психології та інформаційних технологій на підставі рішення вченої ради ВДПУ від 15.06.2016р. (протокол № 17) і наказу ректора «Про реорганізацію структурних підрозділів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського» (наказ №95од від 17.06.2016р.).

Нині до складу інституту входять 3 кафедри: кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами; кафедра психології та соціальної роботи; кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті, відділ аспірантури та докторантури.

Освітній процес забезпечують провідні науковці, серед них – 2 академіки, 16 докторів наук та 37 кандидатів наук.

У Навчально-науковому інституті педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації за денною формою навчання здійснюють підготовку фахівців зі ступенем вищої освіти «бакалавр» за такими спеціальностями: Психологія (освітньо-професійні програми: «Психологія. Психологія бізнесу», «Психологія. Дитяча психологія», «Психологія. Психологія HR-діяльності»); Соціальна робота (освітньо-професійна програма: «Соціальна робота. Соціальна реабілітація та асистування»); Професійна освіта (цифрові технології) (освітньо-професійна програма: «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»); Освітні, педагогічні науки (освітньо-професійна програма: «Освітні, педагогічні науки (соціально-виховна і культурно-дозвіллєва діяльність в закладах освіти та громаді)»; Менеджмент (освітньо-професійна програма: «Цифрові технології в менеджменті»).

За ступенем вищої освіти «магістр» - за такими спеціальностями: Психологія (освітньо-професійна програма «Психологія. Психологічне консультування»); Соціальна робота (освітньо-професійна програма «Соціальна робота. Психологія»); Освітні, педагогічні науки (освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки»); Професійна освіта. Цифрові технології (освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»); Менеджмент (освітньо-професійна програма «Менеджмент. Управління освітнім закладом (за типом)»).

Працює спеціалізована вчена рада з трьох спеціальностей: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.07 – теорія і методика виховання, а також разові спеціалізовані ради за усіма спеціальностями, які акредитовані в університеті.