Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

   Facebook         Instagram         Tiktok

Каталог освітніх програм

На основі повної загальної середньої освіти
Спеціальність
Назва ОПП
Кваліфікація
011 Освітні, педагогічні науки
Освітні, педагогічні науки. Соціально-виховна і культурно-дозвіллєва діяльність в закладах освіти та громадах
Фахівець з соціально-виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності в закладах освіти та громадах
015.39 Професійна освіта
(Цифрові технології)
Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні
Бакалавр професійної освіти (цифрові технології). Педагог професійного навчання з комп'ютерних технологій. Вчитель інформатики
053 Психологія
Психологія. Психологія бізнесу
Бакалавр з психології за спеціалізацією "Психологія бізнесу". Психолог. Психолог у сфері бізнесу
053 Психологія
Психологія. Психологія HR-менеджменту
Бакалавр з психології за спеціалізацією "Психологія HR-менеджменту". Психолог. Психолог з компетентностями HR-менеджера
053 Психологія
Психологія. Дитяча психологія
Бакалавр з психології за спеціалізацією "Дитяча психологія". Психолог. Дитячий психолог
073 Менеджмент
Менеджмент. Цифрові технології в менеджменті
Бакалавр з менеджменту. Менеджер, фахівець з цифрових технологій у менеджменті
231 Соціальна робота
Соціальна робота
Бакалавр з соціальної роботи.
Фахівець із соціальної роботи


СВО магістра
Спеціальність
Назва ОПП
Кваліфікація
011 Освітні, педагогічні науки
Освітні, педагогічні науки
Магістр з освітніх, педагогічних наук. Викладач закладу вищої освіти
015.39 Професійна освіта
(Цифрові технології)
Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні
Магістр професійної освіти (цифрові технології). Педагог професійного навчання з комп'ютерних технологій
053 Психологія
Психологія. Психологічне консультування
Магістр психології за спеціалізацією "Психологічне консультування". Психолог. Психолог-консультант
073 Менеджмент
Менеджмент. Управління освітнім закладом (за типом)
Магістр менеджменту. Керівник установи, організації у сфері освіти
231 Соціальна робота
Соціальна робота. Психологія
Магістр з соціальної роботи. Фахівець із соціальної роботи. Фахівець із соціальної роботи з психологічними компетентностями


Доктор філософії
Спеціальність
Назва ОПП
Кваліфікація
011 Освітні, педагогічні науки
Освітні, педагогічні науки
доктор філософії з освітніх, педагогічних наук
015 Професійна освіта
Теорія і методика професійної освіти
доктор філософії з професійної освіти
053 Психологія
Психологія
доктор філософії з психології