Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

   Facebook         Instagram         Tiktok

Наукові видання

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми

Це журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст є безкоштовно доступним для користувача або його/її установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI.

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія

Збірник наукових праць "Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія" входить до переліку фахових видань (категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №1643 від 28.12.2019).

ISSN 2415-7880 (Online), ISSN 2415-7872 (Print)

ДЕТАЛЬНІШЕ