Переглядів: 3104

Музей ВДПУ

Народознавчий центр виник у 1993 році з ініціативи доцента кафедри української та зарубіжної культури Мельничук Лідії Семенівни та при її безпосередній участі. Метою центру було прилучення майбутнього вчителя до пізнання, збереження та розбудови культурно-історичної спадщини свого народу і роду, активної краєзнавчої роботи. Центр розпочав свою роботу як спеціалізований кабінет українського народознавства, а з часом, за підтримки адміністрації навчального закладу, набув статусу загально університетського підрозділу. Лідія Семенівна розробила наукову концепцію створення народознавчого центру та етнографічного музею при ньому. Особисто вона разом зі студентами почала збирати матеріали, залучала викладачів та співробітників університету, народних майстрів Вінниччини, які допомагали порадами, консультаціями, збирали пам'ятки народної культури, передали в фонди чимало родинних реліквій.

У 1993-2005 рр. проведено понад 100 експедицій до відомих осередків народної культури Поділля.

На основі напрацьованих матеріалів в 1995-1999рр. було відкрито спеціалізації "українознавство" на музично-педагогічному та філологічному факультетах. Навчально-методична робота була спрямована на забезпечення кваліфікованого викладання курсу українського народознавства на всіх факультетах університету та циклу дисциплін спеціалізації. Вивчення предметів українознавчого циклу здійснюється з урахуванням специфіки факультетів та вимог до підготовки сучасного вчителя, який не тільки володіє своїм предметом, а й знає історію, культуру народу, є щирим патріотом України й розуміє суспільний характер своєї професії. У 2005 році було відкрито спеціалізацію "українознавство" в Інституті історії, етнології і права, а з 2007р. ця спеціалізація.

В 1995 році Мельничук Л.С. створила фольклорно-етнографічний колектив "Душі криниця" і була його першим керівником до 2000 року. В 1999 році колектив "Душі криниця" став дипломантом регіонального фестивалю "Перлинки Поділля" у Могилеві-Подільському. Сьогодні в основному складі фольклорно-етнографічного колективу "Душі криниця" майже 20 студентів університету - з Інституту історії, етнології і права, Інституту педагогіки і психології, Інституту філології й журналістики, музично-педагогічного факультету. Очолює колектив випускниця музично - педагогічного факультету спеціалізації "українознавство" працівник лабораторії Пірус К.Л.


Виставка "Народний одяг подолян" в етнографічному музеї ВДПУ

При Народознавчому центрі у 2000-2004 рр. діяла виставкова галерея, де відбувались зустрічі з народними майстрами Вінниччини та презентації їх виробів, різноманітні виставки декоративно - прикладного мистецтва.

В 2001 році народознавчий центр брав участь у Всеукраїнському святі, присвяченому сторіччю від дня народження Гната Танцюри. В 2002 році делегація центру на чолі з Мельничук Л.С. взяла активну участь у II Міжнародному з'їзді писанкарів у Коломиї, а в 2003 році відбулася презентація Народознавчого центру на III Міжнародному симпозіумі етнологів у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

В квітні 2003 року відкрито етнографічний музей Народознавчого центру, колекція експонатів якого формувалася пошуками студентів, викладачів та співробітників університету. Значну частину пам'яток було зібрано під час експедицій. Всі вони пройшли наукову обробку (паспортизацію) й зберігаються у фондах музею.


Етнографічне свято для дітей "Благослови, мати, весну закликати"

У жовтні 2003 року з ініціативи Л.С.Мельничук та зусиллями працівників Народознавчого центру проведено Міжнародну конференцію "Народна культура Поділля в контексті національного виховання".

На базі центру підготовлено значний методичний та наочний матеріал: розробки уроків та різноманітних позакласних й позашкільних заходів, тематика рефератів, курсових та дипломних робіт з основних курсів українознавства, методичні рекомендації до їх підготовки. Напрацьована технологія проведення етнографічних практик та польових експедицій, зібрано велику кількість автентичних пам'яток народної культури, відео та аудіо матеріалів. Одним із напрямків науково-дослідницької роботи є формування рукописного фонду та етнографічного музею, яке розпочалось разом із створенням Народознавчого центру. Чільне місце у фондовій колекції етнографічного музею посідають пам'ятки, що розповідають про походження, етнічну історію, господарську діяльність, побут і культуру населення Поділля кінця XIX - XX століття.

Згідно з рішенням вченої ради ВДПУ імені Михайла Коцюбинського від 27.05.2005 за наказом № 417 на базі народознавчого центру створено навчально-наукову лабораторію з етнології Поділля, яка стала підрозділом Інституту історії, етнології і права. В цьому ж році було відкрито спеціалізацію "українознавство" в Інституті історії, етнології і права та набрано одну групу студентів.

З 25січня 2006 року роботу, започатковану Мельничук Л.С., продовжує Пірус Тетяна Петрівна, яка є завідувачем навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля та старшим викладачем кафедри етнології.

Під керівництвом працівників лабораторії в університеті проводяться традиційні дні народознавства восени - "До Покрови" та навесні - "До Великодня".

В березні 2006 року Пірус Т.П. започаткувала етнографічне свято для дітей "Благослови, мати, весну закликати", в листопаді 2006р. - майстер - класи з вишивки та гончарства для студентів університету. В червні 2006 року лабораторія брала участь у Міжнародному фестивалі, присвяченому пам'яті Гната Танцюри.


Майстер-клас з гончарства

У квітні 2007 року спільно з Обласним центром народної творчості навчально - наукова лабораторія стала спів організатором Всеукраїнського свята "Великодня писанка", яке відбувалось в м.Вінниці, а Пірус Т.П. - була делегатом III Міжнародного з'їзду писанкарів у Космачі ( Івано - Франківська область).

В складі творчої делегації Вінниччини Пірус Т.П. представляла у вересні 2007 року народне мистецтво краю на Міжнародному ярмарку у Лодзі (Польща).

У вересні 2006 р. відкрито кафедру етнології Інституту історії, етнології і права, завідувачем якої було обрано доктора історичних наук Легун Ю.В.

Робота навчально - наукової лабораторії з етнології Поділля здійснюється за такими напрямками:


Наукова робота:

 • поповнення фондів лабораторії новими пам'ятками;
 • продовження розвитку зв'язків з Вінницьким обласним краєзнавчим та Вінницьким обласним художнім музеями, музеями - садибами М.Коцюбинського та О. Луцишина, кафедрою етнології КНУ ім. Т.Шевченка, Інститутом мистецтва, фольклору та етнографії ім. М.Рильського НАН України;
 • плідна співпраця лабораторії з Обласним центром народної творчості;
 • завідувач навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Пірус Т.П. досліджує питання розвитку писанкарства на Поділлі (у XX - XXI ст.);

Навчально - методична робота:

 • надається навчально-методична консультація наставникам академічних груп, вчителям шкіл, студентам університету;
 • систематично проводяться тематичні виставки;
 • надається консультація студентам у доборі матеріалів для виконання індивідуально-дослідницьких завдань, рефератів, підготовки до навчальних занять у вузі та школі, проведення виховних народознавчих заходів як в університеті, так і в період педагогічних практик;
 • систематично описуються нові надходження до лабораторії та здійснюється їх переведення на електронні носії (рукописні фонди та музейні експонати);
 • систематично проводяться колективні екскурсії в етнографічному музеї ВДПУ.

Виховна робота:

 • співпраця з школами міста та області;
 • участь університетському святі-ярмарку „Подільська осінь";
 • співпраця з народними майстрами Вінниччини та членами Національної спілки майстрів України: Слободинським Є.М., Слободинською В.І., Шпак Н.М., Паніматченко Г.В., Чадюк Г.Ф., Ніколаєвою В.Н., Філінською Л.Л., Данилюк Г.І., Войнаровською Т.В., Єрмаковою В.В.;
 • проводення майстер-класів з соломоплетіння, гончарства, бісероплетіння, вишивки, витинанки, народної іграшки, фітодизайну;
 • акція - колективне фото „Ми - українці";
 • театралізовані дійства „Подільські вечорниці", „Великдень на Поділлі" для студентів університету за участю фольклорно-етнографічного колективу „Душі криниця";
 • майстер-класи з писанкарства та зустрічі з народними майстрами Вінниччини.

У навчально-науковій лабораторії з етнології Поділля можна дізнатись про Багату кутю або Подільський Свят-Вечір, посмакувати традиційними обрядовими стравами, вивчити Різдвяну колядку, взяти участь у майстер-класі із тертя маку до куті та навіть зробити народну ляльку за одну хвилину.

А ще багато цікавинок про відзначення зимових свят українцями стали відомі нашим студентам, які прибули до нас на навчання із Китаю.

Допомагали їм у цьому Пірус Тетяна Петрівна та фольклорно-етнографічний колектив "Душі криниця"(керівник - Катерина Пірус), студенти - Владислав Цвілишин та Аріна Цеховська.У зустрічі також взяла участь рада студентського самоврядування(голова Анастасія Кухар) та працівник відділу міжнародних зв’язків Владислав Приходько з дружиною Марією.

Від проведеного дійства у кожного залишились лише позитивні враження та щирі емоції. Це лише початок того, що ми задумали для наших закордонних друзів.

2022 - 2023 © ВДПУ