Спеціальність 014.13Середня освіта (музичне мистецтво) СВО магістр

Термін навчання 1 рік 4 місяці, обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС

Освітня кваліфікація: Магістр середньої освіти (Музичне мистецтво)

Професійна кваліфікація: Вчитель музичного мистецтва. Організатор музично-виховних заходів.

Додаткова спеціалізація – Режисура музично-виховних заходів освітньої програми.

Передумови вступу на спеціальність – наявність ступеня бакалавра (або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського», затвердженими Вченою радою університету.


Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.


Вибіркові дисципліни – педагогіка художнього сприймання, вокальний ансамбль, основи образотворчого мистецтва з практикумом, музична корекційна педагогіка, основи декоративно-прикладного мистецтва з практикумом, методика роботи з вокальним ансамблем, методика роботи з вокальним ансамблем, музично-комп’ютерні технології, арт-техології в сучасній освітній практиці, сучасні форми організації дозвілля школярів.

Вступні випробування на СВО магістра за спеціальністю 014 Середня освіта. Музичне мистецтво:

• Екзамен з теорії та методики музичної освіти

• Екзамен з іноземної мови

Програма вступних випробувань з теорії та методики музичної освіти
Спеціальність 025 Музичне мистецтво СВО магістр

Термін навчання 1 рік 4 місяці, обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС

Академічна кваліфікація: Магістр музичного мистецтва.

Професійна кваліфікація (надається за рішенням ЕК відповідно до обраного фаху):

Артист оркестру (ансамблю). Концертмейстер. Викладач музичного інструмента. / Музикознавець-лектор. Викладач музично-теоретичних дисциплін. / Артист хору (ансамблю). Викладач диригентсько-хорових дисциплін. / Артист- вокаліст. Викладач вокалу.

Передумови вступу на спеціальність – наявність ступеня бакалавра (або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського», затвердженими Вченою радою університету.


Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.

Перелік компонент освітньо-професійної програми


Вибіркові дисципліни - теорія та історія музичних стилів, історія музичного виконавства, практикум з вокальної підготовки, музична корекційна педагогіка, музична семантика та семіотика, практикум з диригентської підготовки, музичне краєзнавство, музично-комп’ютерні технології, сценічна майстерність та постановка концертних номерів, психологія музичної діяльності.

Вступні випробування на СВО магістра за спеціальністю 025 Музичне мистецтво:

• Комплексний екзамен з фаху

• Екзамен з іноземної мови

Програма вступних випробувань комплексного екзамену з фаху