Сторінка абітурієнта

Підготовка фахівців здійснюється за ступенями вищої освіти (СВО) бакалавр та магістр за денною й заочною формами навчання.

На освітній ступінь бакалавра за спеціальностями:На базі повної загальної середньої освіти:

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) (денна форма навчання)

024 Хореографія (денна форма навчання)На основі ОКР «молодший спеціаліст»:

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

024 Хореографія (денна форма навчання)

025 Музичне мистецтвоНа освітній ступінь магістра на основі ступеня бакалавра

(або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями:

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

025 Музичне мистецтво