Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) СВО бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Термін навчання – 3 роки 10 місяців, обсяг освітньої програми – 240 кредитів ЄКТС

Кваліфікація – бакалавр середньої освіти (музичне мистецтво), вчитель музичного мистецтва, організатор музично-виховних шкільних заходів.


Передумови вступу на спеціальність:

• атестат про повну загальну середню освіту,

• сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, історії України, іноземної мови або математики.

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського», затвердженими Вченою радою університету.


Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.

Перелік компонент освітньо-професійної програмита їх логічна послідовність.


Умови вступу

Зарахування на спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на базі повної загальної середньої освіти відбувається на підставі результатів ЗНО з української мови та літератури, історії України, іноземної мови або математики.
Спеціальність 024 Хореографія СВО бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Термін навчання – 3 роки 10 місяців, обсяг освітньої програми – 240 кредитів ЄКТС

Кваліфікація: Бакалавр хореографії. Балетмейстер та керівник хореографічного колективу. Викладач хореографічних дисциплін.


Передумови вступу на спеціальність:

• атестат про повну загальну середню освіту,

• сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, історії України.

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського», затвердженими Вченою радою університету.


Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Хореографія» та їх логічна послідовність.


Умови вступу

Зарахування на спеціальність 024 Хореографія відбувається на підставі результатів ЗНО з української мови та літератури, історії України, результатів творчого конкурсу.

Програма творчого конкурсу