Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) СВО бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Термін навчання – 1 рік 10місяців, обсяг освітньої програми – 120 кредитів ЄКТС.

Кваліфікація: бакалавр середньої освіти (музичне мистецтво), вчитель музичного мистецтва, організатор музично-виховних шкільних заходів.


Передумови вступу на спеціальність:

• диплом молодшого спеціаліста,

• сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського», затвердженими Вченою радою університету.


Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність


Вступні випробування на СВО бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі ОКР «молодший спеціаліст»:

• Українська мова і література (сертифікат ЗНО)

• Творчий конкурс

• Додаткове вступне випробування (для випускників з інших спеціальностей)


Програма вступного випробування з творчого конкурсу

Програма додаткового вступного випробування з елементарної теорії музики
Спеціальність 024 Хореографія СВО бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Термін навчання – 1 рік 10 місяців, обсяг освітньої програми – 120 кредитів ЄКТС

Кваліфікація: бакалавр хореографії. Викладач хореографічних дисциплін. Артист танцювального ансамблю.


Передумови вступу на спеціальність:

• диплом молодшого спеціаліста,

• сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського», затвердженими Вченою радою університету.


Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Хореографія» та їх логічна послідовність


Вступні випробування на СВО бакалавра за спеціальністю 024 Хореографія на основі ОКР «молодший спеціаліст»:

• Українська мова і література (ЗНО)

• Творчий конкурс


Програма вступних випробувань творчого конкурсу

Програма додаткового вступного випробування (для випускників інших спеціальностей)
Спеціальність 025 Музичне мистецтво СВО бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Термін навчання 1 рік 10 місяців, обсяг освітньої програми – 120 кредитів ЄКТС

Академічна кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва.

Професійна кваліфікація (надається за рішенням ЕК відповідно до обраного фаху):

Викладач музичного інструмента спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Викладач музично-теоретичних дисциплін спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Викладач хорових дисциплін спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Викладач вокалу спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.


Передумови вступу на спеціальність:

• диплом молодшого спеціаліста,

• сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського», затвердженими Вченою радою університету.


Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.

Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх логічна послідовність


Вступні випробування на СВО бакалавра за спеціальністю 025 Музичне мистецтво на основі ОКР «молодший спеціаліст»:

• Українська мова і література (сертифікат ЗНО)

• Творчий конкурс

• Додаткове вступне випробування (для випускників з інших спеціальностей)


Програма вступного випробування з творчого конкурсу

Програма додаткового вступного випробування з основ музично-теоретичних знань