Історія становлення кафедри

Кафедра музикознавства та інструментальної підготовки була заснована у 1974 році і впродовж більш як тридцяти років входила до складу музично-педагогічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (з 2005 р. по 2011 р. – факультету музичного мистецтва). У 2011 р. кафедра увійшла до складу новоствореного в університеті Інституту педагогіки, психології і мистецтв як структурний підрозділ, що забезпечує фахову підготовку студентів спеціальності «Музичне мистецтво».


Завідувачами кафедри від дня її заснування у різні роки були:


Старший викладач Кангеларі В.В. (1974)


Доктор мистецтвознавства, професор Іваницький Анатолій Іванович (з 1974 по1979 рр.)

Член кореспондент Національної Академії Наук України, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, член Національної спілки композиторів України. Автор монографій та навчальних посібників: Українська народна музична творчість (1990, 1999), Українська музична фольклористика: методологія і методика (1997), С.Й.Грица: творчий портрет (2002), Основи логіки музичної форми: проблеми походження музики (2003), Український обрядовий фольклор західних земель (2012), Пісні з родин і христин (2013).


Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор Завальнюк Анатолій Федорович (з 1989 по1998 рр.)

З 1998 по 2005 рр. був деканом музично-педагогічного факультету. Дослідник життя та творчості М.Д.Леонтовича, засновник меморіального музею композитора у с. Марківка Теплицького району, що на Вінниччині. Автор цілої низки музикознавчих, фольклорних досліджень. Серед найбільш вагомих наукових здобутків – монографія «Микола Леонтович: Дослідження, документи, листи» (2002, 2005), навчальний посібник «Українські літні обряди та пісні» (2008). Є розробником навчальних курсів з історії народної музики та української музики 15-17 ст.


Кандидат педагогічних наук, доцент Лебедєв В’ячеслав Кузьмич (з 1979 по1984 рр. та з 1998 р. по 2011 р.)

Впродовж 17 років (з 1981 по 1998 рр.) був деканом музично-педагогічного факультету. Керував різного складу народно-інструментальними колективами кафедри. Автор більш як 100 наукових праць з проблем колективного народно-інструментального музикування, серед яких 10 навчально-методичних посібників з грифом МОН України. Серед найбільш вагомих праць – «Використання народних музичних інструментів у загальноосвітній школі» (2004), «Колективна музична діяльність молодших школярів у позанавчальний час» (2008), «Танцювальна музика в школі» (2009), «Музична діяльність школярів у гуртковому колективі» (2010), «Словник-довідник з інструментознавства» (2010) та ін. Автор навчальних програм з дисциплін «Інструментознавство» та «Ансамблева гра» для студентів вищих музичних навчальних закладів.


Кандидат педагогічних наук, доцент Бурська Олена Петрівна (2011-2012 р.р.)

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Молдавську державну консерваторію імені Г.Музическу по класу проф. С.С.Коваленко (1992). У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методичні основи розвитку музично-виконавського мислення студентів у процесі фортепіанної підготовки». Коло наукових інтересів: феноменологія музики, теорія виконавства, методика виконавської підготовки студентів.


Доктор педагогічних наук, професор Брилін Борис Андрійович (з 1984 по 1989 рр. та з 2012 р.)

З 2005 по 2011 рр. очолював кафедру ансамблевої гри та естрадного мистецтва. Дійсний член академії МТН України, член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій в галузі педагогіки, автор понад 200 наукових праць з проблем творчого розвитку школярів та студентської молоді в галузі мистецької освіти. Серед основних праць останніх років - монографії «Музично-творчий розвиток учнів в умовах дозвілля» (2002), «Проблема развития вкуса и современная популярная музыка» (Москва, 2004), «Процес аранжування як творча проблема» (2008), навчально-методичні посібники «Акомпанемент та імпровізація» (2006), «Інструментування та аранжування» (2008), «Вокально-інструментальні ансамблі школярів» (2011), «Музичне дозвілля молоді: соціологічний аспект» (2011). Під науковим керівництвом професора Бриліна Б.А. захищено 3 кандидатські дисертації.


Доктор педагогічних наук, професор Мозгальова Наталія Георгіївна (з 2015р.).

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Харківський інститут мистецтв імені Івана Котляревського по класу проф. С.Ю. Юшкевича. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування музичного мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки», у 2012 році захистила докторську дисертацію «Теорія та методика інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики». Працює на кафедрі музикознавства та інструментальної підготовки з 1989 року викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором. Розробила і викладає лекційні і практичні курси з навчальних дисциплін: «Основи музичної інтерпретації», «Теорія та методика викладання дисциплін кваліфікації у вищій школі» для студентів-магістрів денної і заочної форми навчання. Є автором понад 80 наукових праць, монографії «Теоретико-методичні засади інструментально-виконавської підготовки вчителя музики», навчального посібника «Мистецтво інструментальної гри: історія, теорія, методика навчання». Є одним з організаторів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Мистецтво в підготовці фахівців соціономічних професій». Член Вченої ради університету та спеціалізованої вченої ради Д 05.53.01 із захисту кандидатських і докторських дисертацій в галузі професійної освіти.


Цілий ряд педагогів-музикантів, науковців, які розпочинали свою педагогічну діяльність на кафедрі, зараз успішно працюють у різних мистецьких та педагогічних навчальних закладах України і зарубіжжя. Серед них – заслужена артистка України, професор А.В.Кащенко, кандидат мистецтвознавства, доцент Д.Г.Терентьєв (Національна музична академія України імені П.І.Чайковського); доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки Оренбурзького державного університету Каргапольцев С.М., кандидат мистецтвознавства, доцент Сумського державного педагогічного університету А.Ф.Кречківський, директор дитячої музичної школи №2 м. Вінниці Л.І.Ліпський, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Г.С.Тарасенко, заслужений працівник культури України, соліст Черкаського державного заслуженого українського народного хору М.В.Плашкевич.

У різні роки на кафедрі плідно працювали високопрофесійні, талановиті педагоги: І.М.Біленька, М.Ганопольська, Т.М.Григорьєва, І.М.Файн, С.Залманова, О.П.Дніпровська, А.С.Семко, Ж.О.Кангеларі, Т.Й.Штромберг, Г.Г.Філімонов, М.І.Шепета, П.З.Шепета, А.В.Шпетний, Н.О.Севастьянова, Т.С.Сукманська, Н.Ф.Вишнякова, О.М.Терлецька, Т.О.Лотоцька, А.І.Бурса, К.Г.Куркова, В.І.Пальоний, А.В.Береза.

Помітний слід в історії кафедри залишили В.В.Кангеларі, В.Ф.Поліщук, З.П.Шепета, І.Л.Лапинський, В.Д.Остроменський, М.Л.Гітельман, Л.Б.Меднік, керівники оркестру народних інструментів у різні роки – В.А.Рябінін, В.Л.Гуменюк. Легендарна постать в історії кафедри – М.М.Юхновський. Вихованець Санкт-Петербурзької консерваторії, учень І.О.Браудо, розробник унікальної системи навчання курсу гармонії музики, Микола Миколайович виховав цілу плеяду педагогів-музикантів, що сьогодні плідно працюють у навчальних закладах України та світу.

За роки становлення на кафедрі сформувались певні традиції, школи. Значний внесок у формування фахової школи музично-педагогічної підготовки студентів було зроблено музикознавчою та інструментальними методичними комісіями. Активні науково-методичні пошуки та виконавські досягнення викладачів вивели кафедру на передові позиції серед педагогічних університетів України. Тривалий час методичну комісію музикознавчих дисциплін очолювала старший викладач Л.П.Холодкова – автор цілого ряду методичних посібників, розробок, висококваліфікований педагог, випускниця музично-педагогічного факультету ВДПУ. Близько 35 років натхненної праці віддала кафедрі талановита піаністка, педагог, до 2009 р. незмінний концертмейстер народної хорової капели факультету музичного мистецтва Т.П.Макарова. Двадцять років присвятив самовідданому служінню справі підготовки майбутніх учителів музики заслужений діяч мистецтв України Г.В.Курков – організатор, диригент і художній керівник камерного оркестру «Арката», музичний директор міжнародного органного фестивалю «Музика в монастирських мурах», художній керівник міжнародного фестивалю «П.І.Чайковський і Н.Ф. фон Мекк».