переглядів: 5979        головна ВДПУ

Наукова робота


На кафедрі хімії та методики навчання хімії виконуються науково-дослідні роботи «Теоретичні та технологічні основи очищення води від амонійного забруднення з використанням природних сорбентів» під керівництвом доктора технічних наук, професора Сакалової Г.В.; та «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів хімії до роботи у профільній школі» під керівництвом доктора педагогічних наук, доцента Блажко О.А.

Викладачі кафедри Худоярова О.С. та Безносюк Н.С. працюють над виконанням кандидатських дисертацій.

Студенти Назарчук О. та Нагаєвська О. визначають вміст важких металів у воді річки Південний Буг
Студенти Назарчук О. та Нагаєвська О. визначають вміст
важких металів у воді річки Південний Буг
Доцент Дабіжук Т.М. з дипломницею за роботою на фотоелектроколориметрі
Доцент Дабіжук Т.М. з дипломницею за роботою
на фотоелектроколориметрі

Науково-дослідна робота студентів виконується у таких гуртках та проблемних групах: “Фізхімік” (керівник доц. Василінич Т.М.),“Хімік” (керівники ст. викладач Худоярова О.С.), “Агрохімік” (керівник ст. викл. Блажко А.В.), “Джерело” (керівник доц. Петрук Г.Д.), “Методичні проблеми викладання хімії у профільній школі” (керівник доц. Блажко О.А.), “Еколог” (керівник доц. Сакалова Г.В.), “Квітникарства” (керівник доц. Дабіжук Т.М.). Всього в гуртковій та науковій роботі задіяно 101 студент.

Студенти працюють над виконанням дипломних робіт. Тематика дипломних робіт пов’язана з темами наукових робіт кафедри, а також з дослідженнями екологічного стану води, ґрунтів та повітря Вінницької області. Значна частина дипломних робіт присвячена методичним проблемам навчання хімії у закладах загальної, середньої, та вищої освіти.

Старший викладач Безсмертна В.І. під час роботи із дипломниками
Старший викладач Безсмертна В.І.
під час роботи із дипломниками
Доцент Василінич Т.М. зі студентами відпрацьовують методику експериментального дослідження
Доцент Василінич Т.М. зі студентами
відпрацьовують методику експериментального дослідження

Студенти кафедри постійно беруть участь, та займають призові місця, у Всеукраїнській олімпіаді з хімії серед студентів педагогічних та класичних університетів ( Церклевич Д.Р. у 2017 році зайняв І місце, у 2018 році – ІІ місце, у 2019 році – І місце) та конкурсах студентських науково-дослідних робіт ( Курлянцева А.Ю. у 2013 році зайняла І місце; Єлісєєва Д.С. у 2017 році зайняла ІІ місце ).

Учасники  Всеукраїнської олімпіади з хімії в Полтавському педуніверситеті
Учасники Всеукраїнської олімпіади з хімії
в Полтавському педуніверситеті
Члени клубу кімнатного квітникарства проводять планове підживлення рослин
Члени клубу кімнатного квітникарства
проводять планове підживлення рослин

Працівниками кафедри з 2000 року захищено 2 докторських дисертації та 4 кандидатські дисертації, опубліковано понад 350 наукових праць, 10 монографій, 6 підручників, 30 методичних посібників, 60 методичних розробок, одержано 33 патенти, авторських свідоцтв та охоронних документів на винаходи.

З 2008 року на кафедрі хімії та методики навчання хімії започатковано проведення науково-практичної конференції «Хімічна та екологічна освіта: стан та перспективи розвитку». У 2014 році успішно проведено Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію “Підготовка майбутнього вчителя хімії до впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти”. З 2015 року на кафедрі хімії та методики навчання хімії щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика».

Учасники Української науково-практичної конференції «Хімічна та екологічна освіта: стан та перспективи розвитку»
Учасники Української науково-практичної конференції «Хімічна та екологічна освіта: стан та перспективи розвитку»