переглядів: 8927        головна ВДПУ

Абітурієнтам

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського підготовка фахівців хімічного профілю проводиться з 1995 року. На даний час навчання студентів проводиться за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр з двох спеціальностей:

  • 014.06 Середня освіта (хімія) з додатковою предметною спеціалізацією 05 Біологія;
  • 102 Хімія зі спеціалізацією: Прикладна хімія (хімічний контроль довкілля, харчових продуктів та лікарських препаратів).

Високий науковий рівень викладання, належна матеріально-технічна база дають можливість студентам одержати ґрунтовні знання з неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, біологічної, загальної хімічної технології, методики навчання хімії тощо.

Фундаментальна підготовка дозволяє нашим випускникам продовжувати навчання в аспірантурі університету, наукових установах НАН України, інших навчальних закладах.

Студенти під час занять з аналітичної хімії
Студенти під час занять з аналітичної хімії
Лабораторія біологічної хімії
Лабораторія біологічної хімії

Окрім, навчання студенти беруть активну участь в громадському, спортивному та мистецькому житті університету. На факультеті діє хор, танцювальний ансамбль, наукові гуртки, екологічні та спортивні секції.

Проживають студенти у дво- та тримісних кімнатах гуртожитку, в яких мають можливість користуватися комп’ютерами підключеними до мережі Інтернет. В гуртожитку є кімната для самопідготовки, танцювальна та тренажерна зали, побутові кімнати, що обладнані пральними машинами, прасками.

Учасники танцювального гуртка - переможці огляду художньої самодіяльності
Учасники танцювального гуртка - переможці огляду художньої самодіяльності
В університетській бібліотеці
В університетській бібліотеці

По завершенню навчання випускники можуть працювати:

  • учителями хімії, біології, екології та природознавства;
  • викладачами хімічних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації;
  • хіміками і лаборантами на підприємствах харчової, фармацевтичної, хімічної промисловості, у судово-медичних, криміналістичних, природоохоронних, екологічних та агропромислових центрах;
  • в державних установах з контролю якості харчових продуктів, лікарських препаратів та промислових товарів.
Кімната у студентському гуртожитку
Кімната у студентському гуртожитку
Тренажерна зала у студентському гуртожитку
Тренажерна зала у студентському гуртожитку

На даний час наші випускники працюють викладачами у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Київської, Одеської, Івано-Франківської областей, а також хіміками на кондитерській фабриці «ROSHEN», фармацевтичних підприємствах «Сперко-Україна» та ЗАТ «Інфузія», ЗАТ «Вінницяпобутхім», ДП «Вінницястандартметрологія», науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при УМВС України у Вінницькій області, лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області, в санітарно-епідеміологічних станціях, управліннях екології та інших підприємствах і установах.
При університеті функціонують підготовчі курси. Випускникам курсів при вступі до ВДПУ на хімічні спеціальності за результатами підсумкової атестації до наявної конкурсної суми балів будуть додаватися додаткові бали.

Адреса та контактні телефони:

Приймальна комісія: 21100, Вінниця, вул. Острозького, 32, актова зала ВДПУ, ІІ поверх, тел.: (0432) 27-58-46

Кафедра хімії: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, корпус № 3, VIII поверх, кабінет № 818


Якщо в майбутньому хочеш мати
перспективну і добре оплачувану професію, запрошуємо на навчання
за спеціальностями 014.06 Середня освіта (хімія) та 102 Хімія
до Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського


Вінницький державний педагогічний університет