переглядів: 24949        головна ВДПУ

Місцезнаходження кафедри: вул. Острозького, 32, корпус №3, VIII поверх, кабінет № 818

Телефон: - (0432) 27-64-66, внутр. - 3-73. Email: chem2014@ukr.net

Кафедра хімії як окремий структурний підрозділ природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського була створена у 2000 році. Її очолив доктор технічних наук, професор Дмитро Ізотович Крикливий. З 2005 по 2010 роки кафедру хімії очолював кандидат технічних наук, доцент Ковальчук Олександр Васильович, а з жовтня 2010 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри хімії призначено кандидата педагогічних наук, доцента Блажка Олега Анатолійовича.


Склад кафедри


Викладацький склад кафедри хімії Вінницького державного педагогічного університету

Склад кафедри хімії Вінницького державного педагогічного університету

На кафедрі хімії працює 11 викладачів, серед них доктор технічних наук, професор Крикливий Д.І., 5 кандидатів наук, доцентів (Блажко О.А., Василінич Т.М., Дабіжук Т.М., Петрук Г.Д., Сакалова Г.В.) 1 кандидат наук, старший викладач (Павлик О.М.), 1 старший викладач (Худоярова О.С.) та 3 асистенти (Безносюк Н.С., Крикливий Р.Д., Сковрунська Т.П.).

На кафедрі хімії ведеться підготовка за IV рівнем акредитації фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” зі спеціальностей “Хімія і біологія” та “Хімія і екологія”. Підготовка бакалаврів та спеціалістів з спеціальності “Хімія і екологія” ведеться також і за заочною формою навчання. Після закінчення навчання випускникам присвоюється кваліфікація вчителя хімії і біології або екології відповідно.

На кафедрі хімії функціонує 7 спеціалізованих навчальних лабораторій, які обслуговують 5 лаборантів (Каращенко О.О., Любова Т.В., Паляничко Н.В., Барчак В.В.) на чолі із завідувачем лабораторіями Ковальчуком М.В.Навчально-допоміжний персонал кафедри хімії Вінницького державного педагогічного університету

Навчально-допоміжний персонал кафедри хімії Вінницького державного педагогічного університету