переглядів: 7918        головна ВДПУ

Практики

В системі професійної підготовки вчителів хімії та хіміка практика є складовою навчально-виховного процесу і забезпечує безперервність та послідовність формування вмінь і навичок, професійне становлення майбутніх вчителів.

Студенти спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) за період навчання проходять такі види практики: хіміко-лабораторну, хіміко-технологічну, навчальну практику з біологічних дисциплін, пропедевтичну, практику в літніх оздоровчих закладах та педагогічну практику в закладах загальної середньої освіти.

Студенти спеціальності 102 Хімія за період навчання проходять такі види практики: хіміко-лабораторну, хіміко-технологічну, ознайомчу практику з виробництвом, виробничу, педагогічну практику в закладах загальної середньої освіти.

Хіміко-лабораторна практика

Хіміко-лабораторну практику студенти проходять після ІІ, IV, та VI семестрів. Під час проходження практики студенти досліджують хімічні показники об’єктів довкілля, знайомляться з організацією роботи хімічних лабораторій на виробництві.

Базами практики є спеціалізовані навчальні лабораторії кафедри хімії та методики навчання хімії, а також лабораторії промислових підприємств та науково-дослідних установ м. Вінниці.

Екскурсія студентів на станції «Хімводоочистка»
Екскурсія студентів на станції «Хімводоочистка»
Опис кліматичних умов та місця відбору проб
Опис кліматичних умов та місця відбору проб

Метою практики є закріплення, поглиблення та систематизація знань, одержаних під час вивчення фундаментальних та спеціальних хіміко-екологічних дисциплін; формування професійної компетентності майбутнього хіміка-еколога; формування практичних умінь та навиків проведення хіміко-екологічних досліджень.

Студенти відбирають проби річкової води для подальших лабораторних досліджень
Студенти відбирають проби річкової води для подальших лабораторних досліджень
Студенти консервують проби води для визначення вмісту розчиненого кисню
Студенти консервують проби води для визначення вмісту розчиненого кисню

Хіміко-технологічна практика

Хіміко-технологічну практику студенти проходять на ІV курсі.

Базами проведення практики є такі підприємства: Вінницька станція хімводоочищення, фармацевтичне підприємство “СПЕРКО”, ВАТ «Вінницький олієжиркомбінат», ВАТ “Маяк”, ВАТ “Керамік”, ВАТ “Керамзит”, ВАТ “Вінницяводоканал”, ВАТ “Вінницяхліб”, ВАТ “Будматеріали”, ВАТ “Панда”, ВАТ “Авіс”, Вінницький центр стандартизації та метрології та ін.

Під час практики на фармацевтичному підприємстві «СПЕРКО»
Під час практики на фармацевтичному підприємстві «СПЕРКО»
Під час практики на ВАТ «Вінницький олієжиркомбінат»
Під час практики на ВАТ «Вінницький олієжиркомбінат»
Під час практики на  підприємстві «Будматеріали»
Під час практики на підприємстві «Будматеріали»

Керівники практики доц. Василінич Т.М. і доц. Петрук Г.Д. на Вінницькому молокозаводі
Керівники практики доц. Василінич Т.М. і доц. Петрук Г.Д. на Вінницькому молокозаводі
Під час практики на  ВАТ «Вінницяхліб»
Під час практики на ВАТ «Вінницяхліб»
Під час практики на підприємстві ВАТ “Панда”
Під час практики на підприємстві ВАТ “Панда”

Педагогічна практика

Починаючи із третього курсу студенти проходять педагогічну практику: пропедевтичну, практику в літніх оздоровчих закладах та виробничу педагогічну практику в закладах загальної середньої освіти.

Пропедевтична практика проводиться на ІІІ і ІV курсах і передбачає забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей педагогічної діяльності та оволодіння способами її організації.

Практика у літніх оздоровчих закладах проводиться на ІІІ курсі і передбачає набуття студентами вмінь здійснювати організаційно-методичну роботу в оздоровчо-виховному закладі.

Педагогічна (виробнича) практика в закладах загальної середньої освіти проводиться на ІV курсі (освітнього рівня бакалавр) та І курсі (освітнього рівня магістр) спрямована на професійну підготовку студентів до роботи вчителя хімії та класного керівника.

Основними базовими школами, в яких студенти спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) проходять виробничу педагогічну практику, є заклади середньої освіти № 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 27, 31, 32, 34 м. Вінниці.

Урок хімії студента-практиканта у фізико-математичній гімназії № 17 м.Вінниці
Урок хімії студента-практиканта у фізико-математичній гімназії № 17 м. Вінниці
Використання групової роботи учнів на уроках хімії під час педагогічної практики
Використання групової роботи учнів на уроках хімії під час педагогічної практики
Проведення позакласного заходу з хімії у СЗОШ № 8 м. Вінниці
Проведення позакласного заходу з хімії у СЗОШ № 8 м. Вінниці
Під час проведення уроку хімії у СЗОШ № 34 м. Вінниці
Під час проведення уроку хімії у СЗОШ № 34 м. Вінниці