переглядів:         головна ВДПУ

Навчальна робота

Викладачі кафедри хімії та методики навчання хімії забезпечують викладання 39 хімічних навчальних дисциплін (неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізична хімія, колоїдна хімія, електрохімія, біологічна хімія, координаційна хімія, комп’ютерна хімія, загальна хімічна технологія, неорганічний та органічний синтез, екотоксикохімія,основи хімічної метрології, фізико-хімічні методи дослідження, біогеохімія, хімія біологічно активних речовин, будова речовини, кристалохімія, координаційна хімія, аналітична хімія харчових продуктів, хімія навколишнього середовища, хімічний контроль якості харчових продуктів та лікарських препаратів, основи агрохімії, харчова хімія, основи наукових досліджень, теоретичні основи органічної хімії, сучасні експрес-методи аналізу, сучасні методи аналізу та ідентифікації органічних речовин, хімія високомолекулярних сполук, фармацевтична хімія, історія хімії та хімічної освіти, методика навчання хімії, методика навчання хімії у вищій школі, методика навчання хімії у профільній школі, методика розв’язування задач з хімії, техніка хімічного експерименту, основи педагогічної майстерності, методика організації позакласної роботи з хімії, методика навчання інтегрованого курсу «Природничі науки», хімія за професійним спрямуванням)


Лабораторії кафедри хіміїНа кафедрі хімії та методики навчання хімії функціонує 7 спеціалізованих навчальних лабораторій: неорганічної хімії, органічної хімії та органічного синтезу, аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії, біологічної хімії, загальної хімічної технології, методики навчання хімії та комп’ютерний клас.

Студенти ІІ курсу виконують лабораторну роботу з титрометричного аналізу в лабораторії аналітичної хімії
Студенти ІІ курсу виконують лабораторну роботу
з титрометричного аналізу в лабораторії аналітичної хімії
Професор Крикливий Д.І. читає лекцію з неорганічної хімії для студентів І курсу
Професор Крикливий Д.І. читає лекцію
з неорганічної хімії для студентів І курсу

Хімічні лабораторії оснащені необхідними приладами, посудом та реактивами для проведення навчальних занять, виконання студентами курсових і дипломних робіт.

Асистент Шинкарук Н.О. проводить заняття з аналітичної хімії для студентів ІV курсу спеціальності “біологія і хімія”
Асистент Шинкарук Н.О. проводить заняття з аналітичної хімії
для студентів ІV курсу спеціальності “біологія і хімія”
Доцент Блажко О.А. під час проведення заняття з методики навчання хімії
Доцент Блажко О.А.
під час проведення заняття з методики навчання хімії

Організація навчального процесу на кафедрі здійснюється відповідно до вимог кредитно-модульної системи, згідно з якою викладачами розроблені програми та навчально-методичні комплекси. Усі навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі, забезпечені методичними посібниками щодо виконання лабораторних робіт та для організації самостійної позааудиторної роботи студентів.

Доцент Дабіжук Т.М. проводить заняття з біологічної хімії
Доцент Дабіжук Т.М. проводить заняття
з біологічної хімії
Доцент Петрук Г.Д. проводить навчальне заняття зі студентами V курсу
Доцент Петрук Г.Д. проводить навчальне заняття
зі студентами V курсу

Викладачі кафедри вивчають та впроваджують у навчальний процес передовий педагогічний досвід, нові технології навчання, новий Державний стандарт хімічних елементів та простих речовин.