Наукові збірники

Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) і доктора наук. збірник наукових праць виходить двічі на рік, заснований 2016 р.

Вимоги до оформлення наукових публікацій у збірнику

ДЕТАЛЬНІШЕ

Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування

Науково-методичний журнал виходить чотири рази на рік, заснований у січні 2017 року.

Вимоги до оформлення наукових публікацій у збірнику

ДЕТАЛЬНІШЕ

ХІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

«Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві»

ВІННИЦЯ, 13-14 травня 2021 року

Збірник наукових праць студентів та магістрантів

ДЕТАЛЬНІШЕ