Наукова робота факультету
Пріоритетні напрямки наукових досліджень

На факультеті фізичного виховання і спорту функціонує 4 кафедри, кожна з яких працює у відповідних напрямках.

Кафедра теорії і методики спорту протягом тривалого часу проводить наукові дослідженні на підставі «Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту» Державного комітету Молодіжної політики, спорту і туризму України за 2016 – 2020 рр. за темою «Теоретико-методичні основи програмування і моделювання підготовки спортсменів різної кваліфікації» (номер державної реєстрації 0116U005299). Керівник теми – доктор наук з фізичного виховання і спорту, проф. Костюкевич В.М.

З 2018-2022 р. кафедра теорії і методики фізичного виховання виконує науково-дослідну роботу за темою «Теоретико-методичні засади застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні та спорті. Науковий керівник – доц. Дмитренко С. М.

Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації проводить дослідження (2016-2020 рр.) за темою: “Оптимізація процесу вдосконалення фізичного стану жителів Подільського регіону засобами фізичного виховання”(номер державної реєстрації 0118U003259). Науковий керівник – проф. Фурман Ю.М.

Науковий потенціал

За період з 2015 р. по 2020р. на факультеті фізичного виховання і спорту захищено 1 докторська (проф. Костюкевич В. М.) та 10 кандидатських дисертацій (Щепотіна Н. Ю., Брезденюк О. Ю., Сулима А. С., Галанзовський С. М., Маренчук П. І., Солоненко М. А., Перепелиця М. О., Стасюк І. І., Стасюк В. А., Хлус Н. О.).

На базі Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського факультетом фізичного виховання і спорту проводяться Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції та семінари. Протягом 2015 – 2020 рр. було проведено більше 20 науково-методичних заходів. Не винятком став і 2019рік, у якому була проведена XІ Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я нації».

Головними напрямками роботи конференції були:

 • Філософські, історичні, психологічні та соціально-економічні аспекти розвитку фізичної культури та спорту.
 • Науково-методичні основи використання засобів фізичного виховання для підвищення працездатності та зміцнення здоров’я різних груп населення.
 • Сучасна система спортивного тренування та проблеми її вдосконалення.
 • Медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту.

За період з 2015 р. по 2020р. на факультеті фізичного виховання і спорту захищено 1 докторська (проф. Костюкевич В. М.) та 10 кандидатських дисертацій (Щепотіна Н. Ю., Брезденюк О. Ю., Сулима А. С., Галанзовський С. М., Маренчук П. І., Солоненко М. А., Перепелиця М. О., Стасюк І. І., Стасюк В. А., Хлус Н. О.).

На базі Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського факультетом фізичного виховання і спорту проводяться Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції та семінари. Протягом 2015 – 2020 рр. було проведено більше 20 науково-методичних заходів. Не винятком став і 2019рік, у якому була проведена XІ Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я нації».

Головними напрямками роботи конференції були:

 • Філософські, історичні, психологічні та соціально-економічні аспекти розвитку фізичної культури та спорту.
 • Науково-методичні основи використання засобів фізичного виховання для підвищення працездатності та зміцнення здоров’я різних груп населення.
 • Сучасна система спортивного тренування та проблеми її вдосконалення.
 • Медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту.

Факультетом фізичного виховання та спорту видається збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Фізична культура, спорт та здоров’я нації», якому у 2019 році була присвоєна категорія «Б».

На базі факультету фізичного виховання і спорту 10.12-11.12.2019 р. був проведений Всеукраїнський науково-практичний семінар «Фізична культура, спорт та реабілітація: проблеми, інноваційні проекти та тренди».

Щорічно на факультеті фізичного виховання і спорту проводяться науково-практичні конференції під назвою «Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування», матеріали конференції представленіу збірнику наукових праць викладачів та студентів факультету фізичного виховання і спорту.

Наукові школи

У витоків створення наукових шкіл факультету фізичного виховання і спорту стояв випускник факультету фізичного виховання і спорту, доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії інформатизації при ООН та академік Української академії наук Куц О. С. Під його керівництвом захищено понад 30 докторських та кандидатських дисертацій та створена наукова-дослідна лабораторія факультету фізичного виховання і спорту.

Окрім того, на факультеті створено та функціонують дві наукові школи. Школа проф. Фурмана Ю.М. та наукова школа проф. Костюкевича В. М. Під керівництвом проф. Фурмана Ю.М. захищено 14 кандидатських дисертацій і 5 кандидатських дисертацій під керівництвом Костюкевича В. М.

Наукові контакти шкіл пов’язані зі співробітництвом з Варшавською Національною академією з фізичного виховання і спорту, Науково-дослідним інститутом О.О.Богомольця НАН України, Київським Національним університетом фізичного виховання і спорту України, Тернопільською медичною академією, Львівським державним університетом фізичної культури імені Івана Боберського, Вінницьким національним медичним університетом імені М. Пирогова.

Взаємозв’язок науково-дослідної роботи з навчальним процесом

В навчально-виховному процесі здійснюється перехід від інформаційно-повідомлюючого і пояснювально-ілюстративного навчання до проблемно-продуктивного навчання. Суть такого навчання полягає не тільки у передачі і засвоєнні готових знань, вмінні їх відтворити і виконувати практичні роботи за зразком, а і включає розгляд проблемних ситуацій, їх вирішення. Такий підхід сприяє більш продуктивному вдосконаленню педагогічних здібностей майбутніх вчителів фізичної культури.

Робота має соціальний ефект, пов’язаний з поліпшенням навчально-виховного процесу в навчальних закладах, сприяє оновленню змісту навчання, впровадженню активних форм і методів навчання, підвищенню якості навчального процесу спортивно-педагогічних дисциплін.

Міжнародні наукові зв’язки

Факультет фізичного виховання і спорту підтримує тісні зв’язки із Академією фізичного виховання і спорту м. Гданськ, Польща, Гомельським державним університетом імені Франциска Скорини (Білорусь), Ясських університет імені Александру Іоана Кузи (Румунія), Державний університет фізичної культури і спорту (Молдова).

Молодь у науці

Традиціно на факультеті проводиться Всеукраїнська студентська конференція «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві». Матеріали конференції представлені у збірнику наукових праць студентів. У 2019 р. була проведена ХІІ Всеукраїнська студентська конференція «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві».

Активну участь в роботі конференції беруть студенти факультету фізичного виховання і спорту. Працюють 3 секцій за напрямами:

 • актуальні проблеми фізичного виховання;
 • теоретико-методичні основи спортивного тренування;
 • медико-біологічні аспекти фізичного виховання та спорту.

Щорічно в стінах факультету проходить Фестиваль науки, культури та спорту, який присвячений Дню науки. Програма фестивалю включає наступні заходи:

 • Конкурс з курсу «Основи педагогічної майстерності»;
 • Змагання з фізичної підготовки;
 • Змагання силового багатоборства (за державними тестами);
 • Студентська наукова конференція «Актуальні питання сучасної української мови».

Кафедрами факультету фізичного виховання і спорту проводиться І етап Всеукраїнських олімпіад з ндступних дисциплін: біомеханіка, теорія і методика викладання плавання, легка атлетика з методикою викладання, олімпійський і професійний спорт, теорія і методика обраного виду спорту, теорія і методика викладання спортивних ігор, спортивна метрологія, теорія і методика фізичного виховання, історія фізичної культури, фізіологічні основи фізичного виховання. Загалом в олімпіадах беруть участь приблизно 200 студентів факультету.

Переможці І етапу Всеукраїнської олімпіади з теорії і методики фізичного виховання Липовецька Ю. В. та олімпійського та професійного спорту Сенів М. В. вибороли право представляти наш факультет на ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Липовецька Ю. В. зайняла ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з теорії і методики фізичного виховання, яка проходила у м. Київ.Науковий керівник доц. Асаулюк І. О.Сенів М. В. також зайняла ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з олімпійського та професійного спорту у м. Харків. Науковий керівник доц. Романенеко В. В.

Так, у 2019 р. студентки Черешнюк К. В. та Ломачевська О. Ю. зайняли 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-дослідних робіт зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) м.Дніпро. Науковий керівник доц. Хуртенко О. В. Студентка Сенів М. В. зайняла 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-дослідних робіт зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт, м. Дніпро. Науковий керівник –доц. Вознюк Т.В.