Адреса: м.Вінниця, вул.Острозького, 32 (І навч. корпус), ауд.234, Телефон: 2-31, kafp234@gmail.comПереглядів: - 3940

Новини кафедриПри кафедрі діє редакційна колегія фахового видання „Наукові записки: Серія: педагогіка і психологія”, яке включене до переліку ВАК України та з 2019 р. має категорію В. Редакція Наукових записок запрошує науковців публікувати свої статті.

Сайт Наукових записок


Щороку кафедра видає збірник студентських наукових праць “Педагогічний пошук”, куди можуть подавати свої матеріали всі бажаючі бакалаври та магістри (стаття зараховується до рейтингу при вступі до магістратури та при захисті магістерських робіт)

Щороку проходять

- науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Навчально-виховний процес у сучасній школі: проблеми і шляхи вирішення», в якій беруть участь студенти та аспіранти ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Матеріали конференції знаходять відображення у збірнику наукових праць;

- всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя». За результатами конференції видається збірник.

ДО ВІДОМА АБІТУРІЄНТІВ!

У зв’язку з отриманням ліцензії на провадження освітньої діяльності кафедра педагогіки та професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проводить набір на денну та заочну форми навчання бакалаврів за новим напрямом:

Фахівець із соціально-виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності в закладах освіти та громаді. Соціальний педагог

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-професійна програма: «Освітні, педагогічні науки (соціально-виховна і культурно-дозвіллєва діяльність в закладах освіти та громаді)»

Детальніше...


Круглий стіл «Імідж сучасного вчителя»

Студенти 4 курсу Інституту філології і журналістики підготували презентації до круглого столу «Імідж сучасного вчителя». До обговорення актуальної проблеми долучилися студенти Інституту математики, фізики і технологічної освіти, Інститут педагогіки, психології і мистецтв, Інституту історії, етнології і права.

Презентаційні материали:

Визначення стилю і структури міжособистісних стосунків

Імідж вчителя. Життєва мета

Імідж ділової жінки

Імідж ділової жінки-вчителя

Імідж учителя. Мій професійний вибір: чи виправданий він?

Імідж учителя. Мозковий штурм «Чи можу я виконати свої життєві завдання, не порушуючи норм моралі, права, своїх життєвих принципів?»

Імідж учителя. Мозковий штурм

Імідж учителя. Практичні вправи: «Щоденник переможця»

Практичні вправи: «Щоденник переможця»

Культура ділового спілкування — шлях до успіху

Основні вимоги до сучасного вчителя-майстра

Основні вимоги до сучасного вчителя-майстра

Потенціальні партнери в роботі вчителя

Співробітництво і вирішення конфліктних ситуацій

Технологія самопрезентації вчителя

Формування педагогічної майстерності

Як підготувати публічний виступ

Співробітництво і вирішення конфліктних ситуацій


2020 © ВДПУ