Адреса: м.Вінниця, вул.Острозького, 32 (І навч. корпус), ауд.234, Телефон: 2-31, kafp234@rambler.ruПереглядів: - 32681

Історія кафедри

Кафедра педагогіки була утворена у 1935 році. Її очолила проф. Л.Я. Кобелєва, а в 1939 р. - проф. М.М. Волокітіна. До складу кафедри входили також викладачі психології. Кафедра забезпечувала психолого-педагогічну підготовку учителів для загальноосвітніх шкіл другого ступеня та установ соціального виховання.

У перші повоєнні роки на кафедрі працювало менше десяти осіб, серед них - І.М. Рудченко, О.М. Ткаченко, А.П. Сапіга. Завідувачем кафедри була І.О. Туманіна, а згодом М.І. Левченко. Викладачам довелося налагоджувати роботу інституту, разом зі студентами відбудовувати місто, збирати бібліотеку, виготовляти наочні посібники.

У 1950 р. завідувачем кафедри став (за сумісництвом) ректор інституту, доц. О.І. Ткаченко. У 60-70 рр. на цій посаді працювали доц. М.М. Поспєлов (1961-1966 рр.) і проф. Д.І. Водзінський (1967-1974 рр.). При кафедрі діяла лабораторія АПН СРСР з питань морального виховання.

У зв'язку з переходом до загальної середньої освіти значно збільшилася кількість студентів і, відповідно, викладачів. У 1972 р. кафедру було поділено на кафедру педагогіки і кафедру психології. Висококваліфіковані викладачі, колишні фронтовики, доценти В.С. Окорков, П.М. Нужна, М.М. Поспєлов, П.М. Лебедєв, а також доценти О.В. Машталер, В.Я. Волошина, І.О. Литвинов, А.П. Яковенко, Н.С. Амеліна, В.Я. Дяченко, ст. викл. В.А. Мельник, лаборанти Ж.М. Єршова, О.В. Акімова працювали над удосконалення змісту педагогічних дисциплін, впровадженням нових методів і засобів навчання, проводили профорієнтаційну роботу зі школярами.

У 1974 р. кафедру очолила доц. М.М. Мількаманович. Одним із пріоритетних завдань колективу стало посилення зв'язку педагогічної теорії з практикою, налагодження співпраці зі школами. При окремих з них були утворені експериментальні лабораторії, які досліджували актуальні проблеми навчально-виховного процесу. Викладачі активно пропагували педагогічні знання серед різних верств населення. Кращими лекторами було визнано М.М. Мількаманович, М.М. Поспєлова, О.В. Машталера.

Згодом кафедру поповнили молоді, здібні викладачі - В.М. Чорний, який пізніше став деканом факультету іноземних мов, В.І. Шахов - у даний час доктор пед. наук, професор, В.А. Сапогов, В.В. Каплінський - сьогодні доценти кафедри.

У 1980 р. на кафедру було запрошено випускника нашого ВНЗ, директора Качківської школи Ямпільського району М.І. Сметанського, якого після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації у 1987 р. обрали завідувачем. На цій посаді Микола Іванович пропрацював двадцять років. Сьогодні М.І. Сметанський - професор, доктор педагогічних наук, відомий учений, під керівництвом якого захистилося більше 50 кандидатів та докторів педагогічних наук.

Протягом 80-90-х рр. склад кафедри поповнився здібними вчителями та молодими випускниками педагогічних ВНЗ (Е.Л. Горбунь, Н.О. Кондратьєва, Н.Б. Хамська, В.С. Сорочинська, О.В. Столяренко, Л.М. Дровозюк, К.А. Балтремус, Л.В. Римар, В.М. Галузяк). Пізніше до колективу кафедри ввійшли кандидати пед. наук І.М. Найдьонов, С.В.Журавель, І.Л. Холковська, доктор пед. наук Н.Є. Мойсеюк, викладачі Л.В. Тимошенко, М.М. Гушеватий, Т.П. Ткачук.
У 2002 р. кафедра провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему: «Проблеми загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів», а у 2004 р. - «Профільне навчання: історія, теорія, практика». Тричі у нашому університеті проходив II тур Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки. Студенти, яких готували В.М. Галузяк, В.В. Каплінський, Л.В. Тимошенко, М.М. Гушеватий, Н.Б. Хамська, І.Л. Холковська, О.В.Акімова, Н.Є Мойсею, Н.О. Кондратьєва неодноразово виборювали призові місця на Всеукраїнських педагогічних олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт.

У 2008 р. завідувачем кафедри педагогіки обрано доцента, кандидата психологічних наук В.М. Галузяка.

У 2012 завідувачем кафедри педагогіки було призначено професора Акімову О.В. У даний час на кафедрі працює 19 викладачів, у тому числі доктори педагогічних наук О.В. Акімова, М.І. Сметанський, В.І. Шахов О. А. Лавріненко; кандидати педагогічних наук О.В. Волошина, М.О. Давидюк, В. В. Каплінський, В. А. Сапогов, О.В. Столяренко, Н.Б. Хамська, І. Л. Холковська, С.І.Цуприк, Ю.О. Шикова; старші викладачі Т.М. Кошолап, Л.І. Надкернична, Л.В. Тимошенко. До складу кафедри входять також лаборанти Н.Р. Опушко і А.І. Марченко, аспірант Гурман А.В.

2016 © ВДПУ