Адреса: м.Вінниця, вул.Острозького, 32 (І навч. корпус), ауд.234, Телефон: 2-31, kafp234@gmail.comПереглядів: - 18375

Викладачі кафедри

Акімова Ольга Вікторівна


Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і професійної освіти.

У 1978 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова та література» А з 1980 року почала працювати асистентом кафедри педагогіки, одночасно навчалася в аспірантурі Київського державного інституту іноземних мов.

У 1989 році захистила кандидатську дисертацію, а у 1992 році отримала вчене звання доцента, затверджене ВАК.

З 2001 – 2005 рр. навчалася в цільовій докторантурі, після закінчення продовжувала працювати доцентом кафедри педагогіки.

З 2000 Ольга Вікторівна очолює ініціативну групу, яка працює над проблемою : "Формування творчого мислення майбутнього вчителя».

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади розвитку творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти».

З 2011 року переведена на посаду професора кафедри педагогіки.

З 2012 року завідує кафедрою педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.


Викладає дисципліни: Педагогіка, Історія педагогіки, Педагогіка вищої школи.

Коло наукових інтересів: Проблеми підготовки майбутнього вчителя.

Google scholar

Каплінський Василь Васильович - доктор педагогічних наук, доцент


Коло наукових інтересів:

Методика викладання у вищій школі; педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу; виховна діяльність вчителя та викладача вищої школи.

Викладає навчальні дисципліни:

Педагогіка; Основи педагогічної майстерності; Методика викладання у вищій школі; Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури; ; Виховна діяльність викладача вищого навчального закладу.

  Автор понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:
 • Каплінський В.В. 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення. Навчальний посібник для майбутніх учителів / В.В. Каплінський. – Вінниця, 2003. – 79с.
 • Каплінський В.В. Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури: Навчальний посібник / В.В. Каплінський,І. О. Асаулюк. - Вінниця: ПП «ТД «Єдельвейс і К»,2014.-294с.: іл.(18,2 д. а)
 • Каплінський В. В. Загальнопедагогічна підготовка до курсового та комплексного державного екзамену (осв.-квал. рівень «бакалавр» / В. В. Каплінський.-Вінниця, 2014. -131с.(5,5 д. а.)
 • Каплінський В. В. Авторська модель конкурсу педагогічноъ майстерності як засобу професійної підготовки майбутніх учителів // АВТОРСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬО – ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОЇ ШКОЛИ:Колективна монографія.– Вінниця,2014р. -235с. (0,8 д. а.)
 • Каплінський В. В. Педагогічні ситуації як засіб формування комунікативних умінь у процесі вивчення педагогіки /В. В. Каплінський//Особистісно – професійний розвиток майбутнього вчителя:Колективна монографія (керівник – Шестопалюк О. В.) – Вінниця,2014р.(1,4 д. а.)
 • В. Каплінський. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник / В. Каплінський. – Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015 – 222 с.

Google scholar

Сапогов Володимир Анатолійович

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського у 1979 році за спеціальністю „Географія” з додатковою спеціальністю „Біологія”. Кваліфікація за базовою освітою – вчитель географії і біології.

З серпня 1979 по серпень 1980 року працював учителем географії в Драчинецькій середній школі Кіцманського району Чернівецької області. З серпня 1980 по травень 1981 року працював вчителем біології та агрономії у Гущинецькому ССПТУ №2 Калинівського району Вінницької області. З травня 1981 по жовтень 1982 року проходив службу у лаврах Радянської Армії. З жовтня 1982 року почав працювати на кафедрі педагогіки спочатку лаборантом і погодинно асистентом кафедри. З 1984 року – асистентом кафедри, а з 1990 року – старшим викладачем.

В період з 1991 по 1994 рік навчався в аспірантурі при Київському державному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова. У січні 1995 року захистив кандидатську дисертацію на тему: „Диференційований підхід до студентів як засіб підвищення ефективності навчального процесу в педагогічному вузі”. З лютого 2005 року – доцент кафедри.

Забезпечує викладання курсів „Педагогіка”, „Корекційна педагогіка”, „Вступ до спеціальності „Соціальна педагогіка””.

У науковому доробку 35 наукових та навчально-методичних праць. З них 12 статей опублікованих у фахових науково-педагогічних виданнях, 3 публікації опубліковані за кордоном: Словаччина, Угорщина, Росія. Серед методичних публікацій провідне місце займає „Навчально-методичний комплект для модульно-варіантного навчання з педагогічних дисциплін”.

Керує курсовими та дипломними роботами студентів, а також роботою студентської наукової проблемної групи „Інноваційні процеси в педагогіці”. Виступає з доповідями на наукових конференціях. З проблем втілення нових педагогічних технологій неодноразово виступав перед вчителями шкіл міста і області, перед колективами профтехучилищ і технікумів, а також на радах факультетів.

Професійне кредо: педагогу повинні бути притаманні якості близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою душу в учнів. У цьому внутрішній зміст професії.

Google scholar

Волошина Оксана Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського (1993 р.). 1992-2007 рр. – учитель російської мови і літератури Вінницької загальноосвітньої школи №4 ім. Д.Менделєєва.

У 2004-2007 рр. – аспірант кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Педагогічні умови виховання толерантності у підлітків старшого віку в позакласній роботі”.

З вересня 2007 р. працює на кафедрі педагогіки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Педагогічний досвід, здобутий у школі, використовує під час викладання курсів „Основи корекційної педагогіки, «Основи педагогічної майстерності», «Історія педагогіки». Керує науково-дослідницькою роботою зі студентами. У 2012-2013 навчальному році підготувала переможця Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських наукових робіт із соціальної педагогіки.

Є автором понад 30 наукових праць, у тому числі навчальних програм та посібника. Приймала участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Виступила науковим консультантом Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка толерантності – основа розвитку освіти третього тисячоліття», яка проходила на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня – гімназії № 2 м. Хмельницького, асоційованої школи ЮНЕСКО. Як офіційний опонент кандидатських дисертацій брала участь у засіданнях спеціалізованих учених рад у Тернопільському та Київському університетах.

Впроваджує авторську проектну технологію «Театр педагогічної майстерності».

Керує навчально-виховною практикою студентів, готує їх до літньої практики в оздоровчих таборах.

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх учителів до виховної роботі з учнями загальноосвітніх шкіл.педагогіка.

Життєве кредо: Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом. (Л.Костенко)

Google scholar

Галузяк Василь Михайлович - кандидат психологічних наук, професор.

Упродовж 1986 – 1991 р.р. навчався на педагогічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького, який закінчив з відзнакою. Спеціальність – «педагогіка та психологія (шкільна)», кваліфікація – «викладач-дослідник з педагогіки і психології».

З 1991 року – викладач кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного інституту. З 1993-1996 р.р. навчався в цільовій аспірантурі Науково-дослідного інституту психології імені Г.С.Костюка. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію «Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія»).

З 2001 року – доцент кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Упродовж 2003-2006 рр. – навчався у цільовій докторантурі. Дисертаційне дослідження на тему: “Психологія професійного розвитку особистості майбутнього вчителя”.

З 2008 р. – завідувач кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного інституту.

Керує науковою роботою аспірантів, студентів. Під його керівництвом підготовлено та успішно захищено сім кандидатських дисертацій.

Як офіційний опонент брав участь у засіданнях спеціалізованих учених рад у Науково-дослідному інституті психології АПН України і Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.


Один із авторів технології атестації загальноосвітніх навчальних закладів. Організатор і член журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з педагогіки (2003-2006 н.р.)

Науково-педагогічний доробок складає більше 70 публікацій. Співавтор навчального посібника з педагогіки, рекомендованого Міністерством освіти і науки України для використання у вищих педагогічних навчальних закладах.

Монографії:

 • М.І.Сметанський, В.М. Галузяк, М.І.Слободянюк, В.І.Шахов. Атестація загальноосвітніх шкіл. – Вінниця: РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001. – 300 с.
 • М.І.Сметанський, В.М. Галузяк, М.І.Слободянюк, В.І.Шахов. Атестація і самоатестація загальноосвітніх шкіл. – Вінниця: „Книга-Вега”, 2002.– 310 с.
 • Галузяк В.М., Довгань Л.І. Моральне виховання у педагогіці США: теорія і практика. - Вінниця, РВВ ВДАУ, 2009. – 231 с.
 • Галузяк В.М., Тихолаз С.І. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів. Монографія. – Вінниця, 2011. – 220 с.

Коло наукових інтересів: проблеми особистісного розвитку вчителя, психологічні детермінанти педагогічного спілкування, психологія виховання.

Життєве кредо: Роби, що ти повинен зробити, і нехай буде те, що буде.

Google scholar

Хамська Неля Болеславівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила вінницький педінститут у 1980 році, отримавши кваліфікацію „Учитель математики”. У 1974-1980 рр. працювала в Сутисківській школі-інтернаті. Упродовж 1984-1989 рр. працювала методистом кабінету виховної роботи Вінницького обласного інституту удосконалення вчителів. З 1989 р. – викладач кафедри педагогіки ВДПІ. Навчалась в аспірантурі з 1993-1996 рр., успішно захистила дисертаційне дослідження „Виховання моральних основ культури поведінки підлітків у позаурочній діяльності”.

Є одним з авторів навчально-методичного посібника „Методика виховної роботи. Курс лекцій”.

Викладає такі навчальні курси: „Основи педагогічної майстерності”, „Методика виховної роботи”, „Методика виховної роботи з важковиховуваними дітьми”. Працює з магістрантами.

Є керівником курсових і дипломних робіт, кандидатських дисертацій. Автор Програми навчально-виховної практики студентів педагогічного університету, що отримала гриф МОН України. Науковий доробок відображено у статтях, методичних рекомендаціях, тезах конференцій.

Коло наукових інтересів: проблеми виховання, методичні засади організації педагогічної практики.

Життєве кредо: Моральність в усіх випадках життя.

Google scholar

Холковська Ірина Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1983 р. з відзнакою закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію „Вчитель російської мови і літератури”. У 1995 р. отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Українська мова та література». З 1983 р. до 1985 р. працювала у фізико-математичній гімназії №17 м. Вінниці. Упродовж 1985-1989 рр. – асистент кафедри російської мови ВДПІ. Навчалася в цільовій аспірантурі Науково-дослідного інституту педагогіки України. У 1992 р. захистила дисертаційне дослідження на тему: „Розвиток комунікативних умінь учнів середніх класів на уроках російської мови”. У 1996 р. – доцент кафедри педагогіки ВДПІ. Викладає курси: „Основи педагогічної майстерності”, „Методика виховної роботи”, „Діагностика в системі діяльності соціального педагога”, „Технологія діяльності соціального педагога”, „Педагогіка обдарованих дітей”, „Корекційна педагогіка”.

Керує навчально-виховною, соціально-педагогічною практикою студентів, готує їх до літньої практики в оздоровчих таборах. Керує науково-дослідницькою роботою студентів, аспірантів. Підготувала трьох кандидатів педагогічних наук.

Як офіційний опонент кандидатських дисертацій брала участь у засіданнях спеціалізованих учених рад у Тернопільському і Вінницькому педагогічних університетах.

З 2011 р. – докторант кафедри педагогіки. Затвердила тему докторської дисертації «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів до попередження і розв’язання конфліктів у старшій школі» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Науково-методичні пошуки знайшли відображення у навчальних посібниках (8), статтях, авторських програмах курсів, методичних рекомендаціях. Два посібники „Організація діяльності класного керівника” та „Методика виховної роботи. Практикум” рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у вищих педагогічних навчальних закладах.

Коло наукових інтересів: підготовка вчителів до попередження та розв’язання педагогічних конфліктів, педагогічна майстерність майбутнього вчителя і класного керівника, професійна підготовка соціальних педагогів.

Життєве кредо: зранку: Крізь тернії – до зірок! ввечері: Моя душа – це дерево гіллясте, Куди з небес, мов голуби летить Надвечір тихий зграйка мрій срібляста, Щоб випурхнуть світанком у блакить. Т.Готьє

Google scholar

Давидюк Марина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

З 1992 до 1997 рр. навчалася на філологічному факультеті Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Отримала спеціальність „Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури”.

Після закінчення університету (1997-2000) працювала вчителем зарубіжної літератури у ЗОШ №12 м. Вінниці.

У 2001-2005 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію. Тема „Формування національної самосвідомості учнів 9-11 класів у процесі вивчення історичної прози”.

З 2005 р. працює на кафедрі педагогіки на посаді старшого викладача.

Бере активну участь у підготовці студентів до конкурсу наукових робіт. Очолює гурток з вивчення творчості В.О.Сухомлинського.

Є автором кількох авторських програм спецкурсів, зокрема „Комунікативні аспекти діяльності соціального педагога”, посібників: “Хрестоматія з корекційної педагогіки”, “Основи педагогічних вимірювань і моніторингу якості освіти”, близько двох десятків наукових статей у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, арт терапія, казкотерапія в соціально-педагогічній роботі.

Життєве кредо: Хочеш зробити добру справу – не стримуйся.

Google scholar

Столяренко Олена Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, Член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.

Професійні наукові інтереси та результати роботи: методологія сучасної освіти, креативні дидактичні технології вищої школи, педагогічна майстерність, теорія і практика виховання в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах, гуманізація навчально-виховного процесу з напрямку реалізації концепції розвитку духовно-моральної сфери особистості і формування ціннісного ставлення до людини.

Навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України, де у 1996 р. успішно захистила кандидатське дисертаційне дослідження за спеціальністю 13.00.07 – Теорія і методика виховання.

З 2001 року працювала завідувачем кафедри психології і соціальної роботи Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Брала участь у розробці стандартів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, другої вищої освіти в галузі соціальної роботи.

На базі лабораторії морального виховання Інституту проблем виховання АПНУ, Інституту змісту і методів навчання вивчала і впроваджувала інноваційні технології виховної роботи з учнями. Були опубліковані одноосібні навчально-методичні посібники з грифом МОН України («Виховання гуманності учнів під¬літкового віку»/ Рішення колегії МОН. –Лист 1/11-133 від 26.06.1998/, «Методика виховної роботи з учнями в літній період»/Протокол 8/3–18 від 28.07.1999/, «Реалізація принципу гуманізму в діяльності класного керівника»/ Протокол 1/11–495 від 23.03.2000).

Під керівництвом Дійсного члена НАПНУ, доктора психологічних наук, директора Інституту проблем виховання НАПН України – І. Д. Беха підготовлена докторська дисертація на тему «Теоретичні і методичні основи виховання ціннісного ставлення до людини в учнів загальноосвітньої школи». Апробація результатів дослідження здійснювалася як в межах України, так і за кордоном. Брала участь в 36 Міжнародних конференціях.

Автор понад 398 публікацій різного рівня (19 монографій і навчальних посібників, з них – 7 з грифом Міністерства освіти і науки, 3 одноосібних; 143 наукових статті, більше ніж 54 найменування навчально-методичних праць, 182 – тез).

Навчальні дисципліни, що викладає: «Основи педагогічної майстерності», «Методика виховної роботи», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Педагогіка вищої школи», «Моделювання діяльності фахівця».

Керує роботою над дисертаціями 10 аспірантів і пошукувачів. Троє із них готується до захисту.

Автор і розробник навчальних програм, методичних рекомендацій, спецкурсів з педагогіки, методики виховної роботи, основ педагогічної майстерності, людинознавства, теорії і практики соціальної роботи, методології наукових досліджень, організації педагогічної практики.

Найбільш вагомі видання: «Виховання гуманності учнів під¬літкового віку» (1998), «Методика виховної роботи з учнями в літній період» (1999, 2000), «Реалізація принципу гуманізму в діяльності класного керівника» (2000), «Технологія самостійної роботи та студентських наукових досліджень/ Соціально-педагогічна підтримка та реабілітаційна робота з проблемною категорією молоді на основі ціннісного ставлення до людини» (2004), «Kszltowanie postaw wobec czlowieka jako warosci i przezwyciezanie agresji u miodziezy» (2004), «Педагогика высшей школы (2006), «Негативний вплив засобів масової інформації на молодь (Консультативна практика та інструментарій)» (2009), «Соціально-педагогічна підтримка людей з особливими потребами» (2010), «Духовна культура особистості» (2010), «Методологія наукової діяльності» (2010), «Виховання культури толерантних взаємин у студентської молоді» (2014), «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя» (2014), «Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи» (2015), «Моделювання педагогічної діяльності у підготовці фахівця (2015), «Виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: теоретичний та методичний аспекти» (2016).

Google scholar

Губіна Світлана Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Упродовж 1993-1998 рр. студентка філологічного факультету Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського, який успішно закінчила і одержала кваліфікацію “Учитель української мови і літератури”.

З 1998 р. лаборант кафедри педагогіки ВДПУ ім.М.Коцюбинського.

З 1997 по 2009 рр. , 2019 р. працювала вожатою та старшою вожатою в дитячих оздоровчих таборах з метою вивчення та вдосконалення сучасної практики організації дозвілля дітей у літній оздоровчий період.

З 2006 р. асистент кафедри педагогіки.

З 2007 р. – аспірантка кафедри педагогіки ВДПУ та староста гуртка аспірантів.

У 2011 успішно захистила кандидатську дисертацію: “Підготовка студентів вищих навчальних закладів до роботи з дітьми в літніх оздоровчих таборах”.

З 2012 р. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і професійної освіти

З 2019 р. - доцент кафедри педагогіки і професійної освіти

Видано понад 50 публікацій (серед них закордонні видання, участь у всеукраїнських, міжнародних конференціях, колективні монографії,, навчальний посібник, практикум та 3 методичні рекомендації.

Життєве кредо: „Не обіцяй добро чинити людям, А просто, якщо можеш, то зроби”.

Google scholar

Опушко Надія Романівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Упродовж 2003-2008 рр. навчалась в інституті історії, етнології та права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, який закінчила з відзнакою, одержавши кваліфікацію “Учитель історії та права”.

З 2008 року працює лаборантом кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З 2012 р. - асистентом кафедри педагогіки і професійної освти.

З 2015 р. обіймає посаду заступника директора ННІПППФВК з виховної роботи.

У 2017 успішно захистила кандидатську дисертацію: “Розвиток освіти на території Поділля в першій половині ХІХ ст.”

З 2018 р. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і професійної освіти.

Google scholar

Бурлака Неля Іванівна - кандидат економічних наук, доцент.

Освіта

У 1987 році закінчила Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького. За спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства».

2004 – 2007: аспірантура Інституті аграрної економіки Української академії аграрних наук м. Київ, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

2011 році : захистила кандидатську дисертацію за темою «Розвиток земельних відносин у сільському господарстві» у Національному науковому центрі “Інституту аграрної економіки ” м. Київ.

31 травня 2011 року присуджено науковий ступень кандидата економічних наук зі спеціальності економіка та управління національним господарством.

Кар’єра

У 1980 році прийнята в члени колгоспу ім. Чкалова Оратівського району Вінницької області на посаду вихователя дитячих ясел. У 1981 році переведена на посаду інспектора по кадрах, у 1986 переведена на посаду інспектора по оплаті праці, на якій пропрацювала по 1991 рік, 20 липня 1991 року звільнена по особистому бажанню. 29 липня 1991 року зачислена на посаду методиста зооінженерного факультету Вінницького сільськогосподарського інституту м. Вінниця. З 1993 присвоєно кваліфікацію методиста другої категорії, у 1998 році присвоєно кваліфікацію методиста першої категорії, у 2000 році зарахована на посаду методиста першої категорії зооінженерного факультету Вінницького державного аграрного університету. З 2001 року переведена на посаду асистента кафедри аграрної економіки. У 2010 році переведена на посаду старшого викладача кафедри аграрної економіки. 2011 року переведена на посаду доцента.

Викладацька діяльність з 2001 року.

З 2001 по 2010 асистент кафедри аграрної економіки, проводила практичні і семінарські заняття з економіки підприємства, економіки праці та соціально-трудові відносини, економіки галузей АПК.

З 2011 по 2013 посада доцента кафедри міжнародної економіки, читала лекції і проводила практичні і семінарські заняття з дисциплін: економіка підприємства, економіка довкілля і природних ресурсів, міжнародна інвестиційна діяльність, транскордонне співробітництво, міжнародна торгівля.

З 2014 по 2015 посада доцента кафедри економіки та аналізу, читала лекції і проводила практичні і семінарські заняття з дисциплін: економіка підприємства, економіки галузей АПК, економіка аграрного виробництва, економіка природокористування.

З 2016 посада доцента кафедри економіки, читала лекції і проводила практичні і семінарські заняття з дисциплін: економіка підприємства, економіки галузей АПК, економіка аграрного виробництва, екологічна економіка, економіка природокористування, економічні основи ресурсозбереження.

З 2019 року посада доцента кафедри педагогіки і професійної освіти.

Google scholar

Шаманська Олена Ігорівна - кандидат економічних наук, доцент.

У 2006 році закінчила з відзнакою ПВНЗ Європейський університет у м. Києві та отримала кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. У 2009 стала аспіранткою Київського національного університету харчових технологій. У 2012 році закінчила аспірантуру Київського національного університету харчових технологій.

У березні 2012 року успішно захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді Вінницького національного аграрного університету на тему «Управління ресурсним потенціалом підприємств лікеро-горілчаної промисловості» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами.

У листопаді 2013 року отримала диплом кандидата наук та присуджено наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності економіка та управління підприємствами. У серпні 2015 року отримала вчене звання доцента. Загальний науково-педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах більше 13 років.

В теперішній час має більше 90 публікацій, з них 70 - наукових та 20 - навчально-методичного характеру, має 1 авторське свідоцтво України на комп'ютерну програму. Є співавтором навчального посібника «Сільськогосподарське дорадництво» та співавтором 3-х монографій для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.

Google scholar

Севастьянова Ольга Омельянівна - лаборант.

2020 © ВДПУ