Адреса: м.Вінниця, вул.Острозького, 32 (І навч. корпус), ауд.234, Телефон: 2-31, kafp234@rambler.ruПереглядів: - 16970

Викладачі кафедри

Акімова Ольга Вікторівна


У 1978 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова та література» А з 1980 року почала працювати асистентом кафедри педагогіки, одночасно навчалася в аспірантурі Київського державного інституту іноземних мов.

У 1989 році захистила кандидатську дисертацію, а у 1992 році отримала вчене звання доцента, затверджене ВАК.

З 2001 – 2005 рр. навчалася в цільовій докторантурі, після закінчення продовжувала працювати доцентом кафедри педагогіки.

З 2000 Ольга Вікторівна очолює ініціативну групу, яка працює над проблемою : "Формування творчого мислення майбутнього вчителя».

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади розвитку творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти».

З 2011 року переведена на посаду професора кафедри педагогіки.

З 2012 року завідує кафедрою педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.


Викладає дисципліни: Педагогіка, Історія педагогіки, Педагогіка вищої школи.

Коло наукових інтересів: Проблеми підготовки майбутнього вчителя.

Каплінський Василь Васильович - кандидат педагогічних наук, доцент


Коло наукових інтересів:

Методика викладання у вищій школі; педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу; виховна діяльність вчителя та викладача вищої школи.

Викладає навчальні дисципліни:

Педагогіка; Основи педагогічної майстерності; Методика викладання у вищій школі; Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури; ; Виховна діяльність викладача вищого навчального закладу.

  Автор понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:
 • Каплінський В.В. 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення. Навчальний посібник для майбутніх учителів / В.В. Каплінський. – Вінниця, 2003. – 79с.
 • Каплінський В.В. Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури: Навчальний посібник / В.В. Каплінський,І. О. Асаулюк. - Вінниця: ПП «ТД «Єдельвейс і К»,2014.-294с.: іл.(18,2 д. а)
 • Каплінський В. В. Загальнопедагогічна підготовка до курсового та комплексного державного екзамену (осв.-квал. рівень «бакалавр» / В. В. Каплінський.-Вінниця, 2014. -131с.(5,5 д. а.)
 • Каплінський В. В. Авторська модель конкурсу педагогічноъ майстерності як засобу професійної підготовки майбутніх учителів // АВТОРСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬО – ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОЇ ШКОЛИ:Колективна монографія.– Вінниця,2014р. -235с. (0,8 д. а.)
 • Каплінський В. В. Педагогічні ситуації як засіб формування комунікативних умінь у процесі вивчення педагогіки /В. В. Каплінський//Особистісно – професійний розвиток майбутнього вчителя:Колективна монографія (керівник – Шестопалюк О. В.) – Вінниця,2014р.(1,4 д. а.)
 • В. Каплінський. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник / В. Каплінський. – Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015 – 222 с.

Сапогов Володимир Анатолійович

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського у 1979 році за спеціальністю „Географія” з додатковою спеціальністю „Біологія”. Кваліфікація за базовою освітою – вчитель географії і біології.

З серпня 1979 по серпень 1980 року працював учителем географії в Драчинецькій середній школі Кіцманського району Чернівецької області. З серпня 1980 по травень 1981 року працював вчителем біології та агрономії у Гущинецькому ССПТУ №2 Калинівського району Вінницької області. З травня 1981 по жовтень 1982 року проходив службу у лаврах Радянської Армії. З жовтня 1982 року почав працювати на кафедрі педагогіки спочатку лаборантом і погодинно асистентом кафедри. З 1984 року – асистентом кафедри, а з 1990 року – старшим викладачем.

В період з 1991 по 1994 рік навчався в аспірантурі при Київському державному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова. У січні 1995 року захистив кандидатську дисертацію на тему: „Диференційований підхід до студентів як засіб підвищення ефективності навчального процесу в педагогічному вузі”. З лютого 2005 року – доцент кафедри.

Забезпечує викладання курсів „Педагогіка”, „Корекційна педагогіка”, „Вступ до спеціальності „Соціальна педагогіка””.

У науковому доробку 35 наукових та навчально-методичних праць. З них 12 статей опублікованих у фахових науково-педагогічних виданнях, 3 публікації опубліковані за кордоном: Словаччина, Угорщина, Росія. Серед методичних публікацій провідне місце займає „Навчально-методичний комплект для модульно-варіантного навчання з педагогічних дисциплін”.

Керує курсовими та дипломними роботами студентів, а також роботою студентської наукової проблемної групи „Інноваційні процеси в педагогіці”. Виступає з доповідями на наукових конференціях. З проблем втілення нових педагогічних технологій неодноразово виступав перед вчителями шкіл міста і області, перед колективами профтехучилищ і технікумів, а також на радах факультетів.

Професійне кредо: педагогу повинні бути притаманні якості близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою душу в учнів. У цьому внутрішній зміст професії.

Волошина Оксана Василівна

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського (1993 р.). 1992-2007 рр. – учитель російської мови і літератури Вінницької загальноосвітньої школи №4 ім. Д.Менделєєва.

У 2004-2007 рр. – аспірант кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Педагогічні умови виховання толерантності у підлітків старшого віку в позакласній роботі”.

З вересня 2007 р. працює на кафедрі педагогіки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Педагогічний досвід, здобутий у школі, використовує під час викладання курсів „Основи корекційної педагогіки, «Основи педагогічної майстерності», «Історія педагогіки». Керує науково-дослідницькою роботою зі студентами. У 2012-2013 навчальному році підготувала переможця Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських наукових робіт із соціальної педагогіки.

Є автором понад 30 наукових праць, у тому числі навчальних програм та посібника. Приймала участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Виступила науковим консультантом Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка толерантності – основа розвитку освіти третього тисячоліття», яка проходила на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня – гімназії № 2 м. Хмельницького, асоційованої школи ЮНЕСКО. Як офіційний опонент кандидатських дисертацій брала участь у засіданнях спеціалізованих учених рад у Тернопільському та Київському університетах.

Впроваджує авторську проектну технологію «Театр педагогічної майстерності».

Керує навчально-виховною практикою студентів, готує їх до літньої практики в оздоровчих таборах.

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх учителів до виховної роботі з учнями загальноосвітніх шкіл.педагогіка.

Життєве кредо: Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом. (Л.Костенко)

Галузяк Василь Михайлович

Упродовж 1986 – 1991 р.р. навчався на педагогічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького, який закінчив з відзнакою. Спеціальність – «педагогіка та психологія (шкільна)», кваліфікація – «викладач-дослідник з педагогіки і психології».

З 1991 року – викладач кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного інституту. З 1993-1996 р.р. навчався в цільовій аспірантурі Науково-дослідного інституту психології імені Г.С.Костюка. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію «Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія»).

З 2001 року – доцент кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Упродовж 2003-2006 рр. – навчався у цільовій докторантурі. Дисертаційне дослідження на тему: “Психологія професійного розвитку особистості майбутнього вчителя”.

З 2008 р. – завідувач кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного інституту.

Керує науковою роботою аспірантів, студентів. Під його керівництвом підготовлено та успішно захищено сім кандидатських дисертацій.

Як офіційний опонент брав участь у засіданнях спеціалізованих учених рад у Науково-дослідному інституті психології АПН України і Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.


Один із авторів технології атестації загальноосвітніх навчальних закладів. Організатор і член журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з педагогіки (2003-2006 н.р.)

Науково-педагогічний доробок складає більше 70 публікацій. Співавтор навчального посібника з педагогіки, рекомендованого Міністерством освіти і науки України для використання у вищих педагогічних навчальних закладах.

Монографії:

 • М.І.Сметанський, В.М. Галузяк, М.І.Слободянюк, В.І.Шахов. Атестація загальноосвітніх шкіл. – Вінниця: РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001. – 300 с.
 • М.І.Сметанський, В.М. Галузяк, М.І.Слободянюк, В.І.Шахов. Атестація і самоатестація загальноосвітніх шкіл. – Вінниця: „Книга-Вега”, 2002.– 310 с.
 • Галузяк В.М., Довгань Л.І. Моральне виховання у педагогіці США: теорія і практика. - Вінниця, РВВ ВДАУ, 2009. – 231 с.
 • Галузяк В.М., Тихолаз С.І. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів. Монографія. – Вінниця, 2011. – 220 с.

Коло наукових інтересів: проблеми особистісного розвитку вчителя, психологічні детермінанти педагогічного спілкування, психологія виховання.

Життєве кредо: Роби, що ти повинен зробити, і нехай буде те, що буде.

Хамська Неля Болеславівна

Закінчила вінницький педінститут у 1980 році, отримавши кваліфікацію „Учитель математики”. У 1974-1980 рр. працювала в Сутисківській школі-інтернаті. Упродовж 1984-1989 рр. працювала методистом кабінету виховної роботи Вінницького обласного інституту удосконалення вчителів. З 1989 р. – викладач кафедри педагогіки ВДПІ. Навчалась в аспірантурі з 1993-1996 рр., успішно захистила дисертаційне дослідження „Виховання моральних основ культури поведінки підлітків у позаурочній діяльності”.

Є одним з авторів навчально-методичного посібника „Методика виховної роботи. Курс лекцій”.

Викладає такі навчальні курси: „Основи педагогічної майстерності”, „Методика виховної роботи”, „Методика виховної роботи з важковиховуваними дітьми”. Працює з магістрантами.

Є керівником курсових і дипломних робіт, кандидатських дисертацій. Автор Програми навчально-виховної практики студентів педагогічного університету, що отримала гриф МОН України. Науковий доробок відображено у статтях, методичних рекомендаціях, тезах конференцій.

Коло наукових інтересів: проблеми виховання, методичні засади організації педагогічної практики.

Життєве кредо: Моральність в усіх випадках життя.

Холковська Ірина Леонідівна

У 1983 р. з відзнакою закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію „Вчитель російської мови і літератури”. У 1995 р. отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Українська мова та література». З 1983 р. до 1985 р. працювала у фізико-математичній гімназії №17 м. Вінниці. Упродовж 1985-1989 рр. – асистент кафедри російської мови ВДПІ. Навчалася в цільовій аспірантурі Науково-дослідного інституту педагогіки України. У 1992 р. захистила дисертаційне дослідження на тему: „Розвиток комунікативних умінь учнів середніх класів на уроках російської мови”. У 1996 р. – доцент кафедри педагогіки ВДПІ. Викладає курси: „Основи педагогічної майстерності”, „Методика виховної роботи”, „Діагностика в системі діяльності соціального педагога”, „Технологія діяльності соціального педагога”, „Педагогіка обдарованих дітей”, „Корекційна педагогіка”.

Керує навчально-виховною, соціально-педагогічною практикою студентів, готує їх до літньої практики в оздоровчих таборах. Керує науково-дослідницькою роботою студентів, аспірантів. Підготувала трьох кандидатів педагогічних наук.

Як офіційний опонент кандидатських дисертацій брала участь у засіданнях спеціалізованих учених рад у Тернопільському і Вінницькому педагогічних університетах.

З 2011 р. – докторант кафедри педагогіки. Затвердила тему докторської дисертації «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів до попередження і розв’язання конфліктів у старшій школі» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Науково-методичні пошуки знайшли відображення у навчальних посібниках (8), статтях, авторських програмах курсів, методичних рекомендаціях. Два посібники „Організація діяльності класного керівника” та „Методика виховної роботи. Практикум” рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у вищих педагогічних навчальних закладах.

Коло наукових інтересів: підготовка вчителів до попередження та розв’язання педагогічних конфліктів, педагогічна майстерність майбутнього вчителя і класного керівника, професійна підготовка соціальних педагогів.

Життєве кредо: зранку: Крізь тернії – до зірок! ввечері: Моя душа – це дерево гіллясте, Куди з небес, мов голуби летить Надвечір тихий зграйка мрій срібляста, Щоб випурхнуть світанком у блакить. Т.Готьє

Давидюк Марина Олександрівна

З 1992 до 1997 рр. навчалася на філологічному факультеті Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Отримала спеціальність „Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури”.

Після закінчення університету (1997-2000) працювала вчителем зарубіжної літератури у ЗОШ №12 м. Вінниці.

У 2001-2005 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію. Тема „Формування національної самосвідомості учнів 9-11 класів у процесі вивчення історичної прози”.

З 2005 р. працює на кафедрі педагогіки на посаді старшого викладача.

Бере активну участь у підготовці студентів до конкурсу наукових робіт. Очолює гурток з вивчення творчості В.О.Сухомлинського.

Є автором кількох авторських програм спецкурсів, зокрема „Комунікативні аспекти діяльності соціального педагога”, посібників: “Хрестоматія з корекційної педагогіки”, “Основи педагогічних вимірювань і моніторингу якості освіти”, близько двох десятків наукових статей у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, арт терапія, казкотерапія в соціально-педагогічній роботі.

Життєве кредо: Хочеш зробити добру справу – не стримуйся.

Ігнатова Олена Миколаївна

Кандидат педагогічних наук

Коло наукових інтересів:

Тема дисертаційного дослідження: "Формування умінь роботи з іншомовною літературою засобами інформаційних технологій".

Навчальні дисципліни, що викладає:

"Основи педагогічних вимірювань і моніторинг якості освіти", "Методика виховної роботи", "Основи педагогічної майстерності", "Спецкурс з педагогіки", "Педагогіка іновацій у Вищій школі".

Автор понад 30 наукових публікацій, із них 3 у закордонних виданнях.

Столяренко Олена Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент, Член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.

Професійні наукові інтереси та результати роботи: методологія сучасної освіти, креативні дидактичні технології вищої школи, педагогічна майстерність, теорія і практика виховання в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах, гуманізація навчально-виховного процесу з напрямку реалізації концепції розвитку духовно-моральної сфери особистості і формування ціннісного ставлення до людини.

Навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України, де у 1996 р. успішно захистила кандидатське дисертаційне дослідження за спеціальністю 13.00.07 – Теорія і методика виховання.

З 2001 року працювала завідувачем кафедри психології і соціальної роботи Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Брала участь у розробці стандартів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, другої вищої освіти в галузі соціальної роботи.

На базі лабораторії морального виховання Інституту проблем виховання АПНУ, Інституту змісту і методів навчання вивчала і впроваджувала інноваційні технології виховної роботи з учнями. Були опубліковані одноосібні навчально-методичні посібники з грифом МОН України («Виховання гуманності учнів під¬літкового віку»/ Рішення колегії МОН. –Лист 1/11-133 від 26.06.1998/, «Методика виховної роботи з учнями в літній період»/Протокол 8/3–18 від 28.07.1999/, «Реалізація принципу гуманізму в діяльності класного керівника»/ Протокол 1/11–495 від 23.03.2000).

Під керівництвом Дійсного члена НАПНУ, доктора психологічних наук, директора Інституту проблем виховання НАПН України – І. Д. Беха підготовлена докторська дисертація на тему «Теоретичні і методичні основи виховання ціннісного ставлення до людини в учнів загальноосвітньої школи». Апробація результатів дослідження здійснювалася як в межах України, так і за кордоном. Брала участь в 36 Міжнародних конференціях.

Автор понад 398 публікацій різного рівня (19 монографій і навчальних посібників, з них – 7 з грифом Міністерства освіти і науки, 3 одноосібних; 143 наукових статті, більше ніж 54 найменування навчально-методичних праць, 182 – тез).

Навчальні дисципліни, що викладає: «Основи педагогічної майстерності», «Методика виховної роботи», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Педагогіка вищої школи», «Моделювання діяльності фахівця».

Керує роботою над дисертаціями 10 аспірантів і пошукувачів. Троє із них готується до захисту.

Автор і розробник навчальних програм, методичних рекомендацій, спецкурсів з педагогіки, методики виховної роботи, основ педагогічної майстерності, людинознавства, теорії і практики соціальної роботи, методології наукових досліджень, організації педагогічної практики.

Найбільш вагомі видання: «Виховання гуманності учнів під¬літкового віку» (1998), «Методика виховної роботи з учнями в літній період» (1999, 2000), «Реалізація принципу гуманізму в діяльності класного керівника» (2000), «Технологія самостійної роботи та студентських наукових досліджень/ Соціально-педагогічна підтримка та реабілітаційна робота з проблемною категорією молоді на основі ціннісного ставлення до людини» (2004), «Kszltowanie postaw wobec czlowieka jako warosci i przezwyciezanie agresji u miodziezy» (2004), «Педагогика высшей школы (2006), «Негативний вплив засобів масової інформації на молодь (Консультативна практика та інструментарій)» (2009), «Соціально-педагогічна підтримка людей з особливими потребами» (2010), «Духовна культура особистості» (2010), «Методологія наукової діяльності» (2010), «Виховання культури толерантних взаємин у студентської молоді» (2014), «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя» (2014), «Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи» (2015), «Моделювання педагогічної діяльності у підготовці фахівця (2015), «Виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: теоретичний та методичний аспекти» (2016).

Фрицюк Валентина Анатоліївна

У 1991 році закінчила оркестровий факультет Київської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського за спеціальністю “баян”. З 1993 року викладач кафедри теорії музики та інструментальної підготовки ВДПУ ім. М.Коцюбинського, а з 2003 року – викладач (асистент, старший викладач, доцент) кафедри педагогіки ВДПУ. Викладає педагогіку, активно працює з дипломниками, аспірантами. Керує курсовими роботами студентів, навчально-виховною практикою.

Як офіційний опонент кандидатських дисертацій брала участь у засіданнях спеціалізованих учених рад у Тернопільському і Вінницькому університетах.

Є автором понад 40 наукових праць, у тому числі навчальні програми та посібники. Наукові праці стосуються проблеми діагностики та формування креативності.

Життєве кредо: “Господи, дай мені сили змінити те, що можу, терпіння – прийняти те, що я не можу змінити і мудрість – відрізнити одне від іншого”.

Надкернична Любов Іванівна

У 1980 році закінчила філологічний факультет Вінницького педагогічного інституту і одержала кваліфікацію “Вчитель російської мови та літератури”. З 1989 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Член журі університетських конкурсів художньої самодіяльності, краси, КВК.

Проводить заняття з “Методики виховної роботи“, “Основ педагогічної майстерності“. Керує навчально-виховною практикою студентів, готує їх до літньої практики в оздоровчих таборах.

Тема дисертаційного дослідження: “Підготовка майбутніх учителів до взаємодії з учнями під час педагогічної практики“.

Опушко Надія Романівна

Упродовж 2003-2008 рр. навчалась в інституті історії, етнології та права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, який закінчила з відзнакою, одержавши кваліфікацію “Учитель історії та права”.

З 2008 року працює лаборантом кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Затверджена тема наукового дослідження “Розвиток освіти на території Поділля в першій половині ХІХ ст.”

Гурман Алла Вікторівна

Упродовж 1996-2001 р.р. навчалася на фізико-математичному факультеті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, який закінчила, одержавши кваліфікацію “Учитель математики та інформатики”. У 2002 році закінчила магістратуру.

З 2001 року працювала в ЗОШ №11 м.Вінниці. З 2005 року – лаборант кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, з 2006 року – викладач цієї кафедри.

Затверджена тема наукового дослідження “Підготовка майбутніх учителів до педагогічного спілкування з батьками учнів”.

Проводить семінарські, лабораторні заняття з курсів “Педагогіка”, “Корекційна педагогіка”. Керує навчально-виховною практикою студентів, готує їх до організації активної взаємодії з дітьми під час їх відпочинку в літніх оздоровчих таборах.

З 2009 р. – аспірант кафедри педагогіки.

Марченко Алла Іванівна

З 1993 до 1998 року – студентка філологічного факультету Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Здобула кваліфікацію „Учитель української мови та літератури”.

Упродовж 1998-2003 рр. – працювала в загальноосвітніх школах м.Вінниці.

З 2006 року – працює у Вінницькому педагогічному університеті ім. М.Коцюбинського.

З 2007 року – лаборант кафедри педагогіки.

2016 © ВДПУ