Адреса: м.Вінниця, вул.Острозького, 32 (І навч. корпус), ауд.234, Телефон: 2-31, kafp234@rambler.ruПереглядів: - 33048

Завідувач кафедри: Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор.


Кафедра здійснює підготовку магістрів за напрямом 1801 — Специфічні категорії; спеціальність — 8.18010021 «Педагогіка вищої школи****».

Випускники магістратури здобувають кваліфікацію «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

 • вищі навчальні заклади 1-4 рівня акредитації;
 • органи управління освітою і наукою у регіоні;
 • організації та підприємства, діяльність яких пов’язана з професійною підготовкою педагогічних та управлінських кадрів.
  де вони можуть обіймати наступні посади:
 • викладач вищого навчального закладу;
 • асистент;
 • молодший науковий співробітник;
 • методист першої та вищої категорій;
 • завідувач навчальної лабораторії;
 • викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу.

Науковий склад кафедри складається з 13 викладачів: з них 1 доктор наук, професор, 9 кандидатів наук, доцентів, 1 ст. викладач, 2 асистенти.

Колектив кафедри педагогіки активно підтримує зв’язки з провідними навчальними закладами країни і світу, науковими організаціями, а також приймає участь у конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах.

Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу

Кафедра педагогіки забезпечує викладання 19 навчальних дисциплін для студентів і магістрантів університету: «Педагогіка», «Методика виховної роботи», «Основи педагогічної майстерності», «Історія педагогіки», «Корекційна педагогіка», «Основи педагогічних вимірювань», «Вступ до соціальної педагогіки», «Соціальна педагогіка», «Порівняльна педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Теорія і практика диференційованого навчання», «Актуальні проблеми педагогіки сучасної школи», «Нові інформаційні технології навчання», «Технологія діяльності соціального педагога», «Діагностика в системі діяльності соціального педагога», «Комунікативні аспекти діяльності соціального педагога», «Педагогіка обдарованих дітей», «Основи виховної роботи з девіантними дітьми», «Профілактика і корекція важковиховуваності». Для кожної дисципліни розроблено навчально-методичний комплекс, що містить навчальну програму, посібник, практикум, завдання для поточного і модульного контролю успішності студентів.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють методику викладання педагогічних дисциплін. З цією метою оновлюється зміст навчальних програм і посібників, впроваджуються нові форми і методи викладання та контролю знань студентів. Відповідно до розробленого комплексу навчальних програм викладачами кафедри було підготовлено і видано низку навчальних посібників, які мають чітку практичну спрямованість і на високому науковому рівні розкривають основні питання педагогічної теорії.

  Це, передусім, навчальні посібники, які мають гриф МОН України:
 • Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов В.І. Педагогіка. – Вінниця, 2008. – 400 с.
 • Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2009. – 656 с.
 • Холковська І.Л. Організація діяльності класного керівника. Курс лекцій. – Вінниця, 2006. – 195 с.
 • Холковська І.Л. Методика виховної роботи: Практикум. – Вінниця, 2006. – 250 с.
 • Каплінський В.В. 100 складних ситуацій на уроках і поза уроками. – Вінниця, 2003. – 78 с.
  У процесі професійної підготовки майбутніх учителів широко застосовуються також інші навчальні посібники, підготовлені викладачами кафедри:
 • Галузяк В.М., Холковська І.Л. Діагностика вихованості школярів. – Вінниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського, 2012. – 192 с.
 • Галузяк В.М., Холковська І.Л. Діагностичний інструментарій класного керівника. - Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2009. – 301 с.
 • Давидюк М.О. Корекційна педагогіка. Хрестоматія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця, 2011. – 249 с.
 • Програма педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти / Пойда О.А., Хамська Н.Б., Холковська І.Л. – Вінниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського, 2011. – 79 с.
 • Холковська І.Л. Діагностика в системі діяльності соціального педагога: Курс лекцій. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011.– 168 с.
 • Холковська І.Л. Діагностичний інструментарій соціального педагога. – Вінниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського, 2011. – 224 с.
 • Холковська І.Л. Методичні рекомендації щодо підготовки курсових і дипломних робіт з педагогіки (для бакалаврів, спеціалістів). — Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. — 48 с.
 • Холковська І.Л. Організація дозвілля дітей у літньому таборі: Ігри, конкурси, розваги. Випуск 1. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2011. – 224 с.
 • Холковська І.Л. Організація дозвілля дітей у літньому таборі: Ігри, конкурси, розваги. Випуск 2. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2011. – 224 с.
 • Холковська І.Л. Технологія діяльності соціального педагога: Курс лекцій. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011.– 208 с.
 • Холковська І.Л. Технологія діяльності соціального педагога: Практикум. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011.– 204 с.
 • Шикова Ю.О. Позашкільна педагогічна практика: теоретико-методичний практикум. Навчальний посібник. – Вінниця, 2012. – 88 с.

Значна увага викладачами кафедри приділяється використанню інноваційних технологій і методів підготовки студентів до практичної роботи в школі. Підняти на якісно вищий рівень проведення лабораторних і практичних занять, суттєво наблизити педагогічну теорію до практики дає змогу створена на кафедрі відеотека, в якій зібрані відеозаписи виховних заходів і уроків з різних предметів, документальні і художні фільми на педагогічну тематику, відеофрагменти, що ілюструють принципи, методи та прийоми навчання і виховання.


Фотогалерея з життя кафедри2016 © ВДПУ