Адреса: м.Вінниця, вул.Острозького, 32 (І навч. корпус), ауд.234, Телефон: 2-31, kafp234@gmail.comПереглядів: - 7428

Наукова діяльність кафедри

Кафедра педагогіки має вагомі здобутки у науковій роботі, протягом останніх років посідає 1 місце в університеті за результатами наукової діяльності.

Починаючи з 2005 р., викладачі кафедри педагогіки беруть участь у виконанні наукових досліджень, що фінансуються з державного бюджету. Так, з 2005 по 2007 роки на кафедрі досліджувалась держбюджетна тема “Зміст педагогічної підготовки вчителів в умовах формування загальноєвропейського простору вищої освіти” (науковий керівник – проф. Сметанський М.І.). З 2008 р. по 2010 р. наукова група викладачів кафедри педагогіки працювала над держбюджетним дослідженням „Методологія і технологія моніторингу якості педагогічної діяльності” (наукові керівники – проф. Сметанський М.І., доц. Галузяк В.М.), в результаті виконання якого розроблено модель атестації загальноосвітніх навчально-виховних закладів, що ґрунтується на нових підходах до діагностики та оцінювання результатів педагогічної праці, обґрунтовано принципи і методику оцінювання діяльності педагогічних колективів; визначено критерії та показники ефективності педагогічної діяльності. Проведене дослідження дало змогу виробити практичні рекомендації керівникам органів управління освітою та освітніх установ щодо організації атестації загальноосвітніх навчальних закладів.

Результати дослідження впроваджені в педагогічну практику, що засвідчено довідкою з відділу освіти Шаргородської районної державної адміністрації. Експериментальна перевірка розробленої моделі атестації протягом 10 років відбувалася на базі навчальних закладів Шаргородського району. Експериментом було охоплено 42 школи, в яких працювало більше тисячі педагогічних працівників і навчалося близько десяти тисяч учнів. На даний час напрацьовані матеріали використовуються в усіх районах Вінницької області.

З 2011 р. на кафедрі розпочалась робота над виконанням держбюджетного дослідження „Методологія і технологія педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя” (науковий керівник – доц. Галузяк М.М.). Здійснено комплексний аналіз концептуальних підходів до розуміння феномену особистісно-професійної зрілості в філософії, психології та педагогіці; з’ясовано сутність особистісно-професійної зрілості вчителя, її місце та значення в структурі особистісних детермінант ефективності педагогічної діяльності; визначено структуру, механізми, фактори, принципи та етапи становлення особистісно-професійної зрілості як інтегральної властивості особистості педагога.  Свідченням плідної науково-дослідної діяльності викладачів кафедри є опубліковані протягом останнього десятиліття монографії:
 • М.І.Сметанський, В.М. Галузяк, М.І.Слободянюк, В.І.Шахов. Атестація загальноосвітніх шкіл. – Вінниця: РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001. – 300 с.
 • М.І.Сметанський, В.М. Галузяк, М.І.Слободянюк, В.І.Шахов. Атестація і самоатестація загальноосвітніх шкіл. – Вінниця: „Книга-Вега”, 2002.– 310 с.
 • Акімова О.В. Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти. – Вінниця, 2007. – 350 с.
 • Сметанський М.І., Кошолап О.Ф. Громадянське виховання учнівської молоді. – Київ: Вища освіта України, 2007. – 200 с.
 • Шахов В.І. Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загально-педагогічний аспект. – Вінниця, 2007. – 383 с.
 • Дровозюк Л.М. К.Д.Ушинський: біля основ наукової педагогіки й народної школи. – К.: Видавничий дім „Простір”, 2008. – 54 с.
 • Сметанський М.І. Організація профільного навчання у країнах Західної Європи. – Вінниця: ВДПУ, 2008. – 339 с.
 • Галузяк В.М., Довгань Л.І. Моральне виховання у педагогіці США: теорія і практика. - Вінниця, РВВ ВДАУ, 2009. – 231 с.
 • Сметанський М.І., М.Є.Чайковський, Т.А.Ліхневська. Громадянське виховання учнівської молоді в США. – Вінниця, 2010. – 263 с.
 • Сметанський М.І. Odpowiedzianosc za wychowanie. – Bydgoszcz, 2010. -225 s.
 • Столяренко О.В. Соціально-педагогічна підтримка людей з особливими потребами / О.В. Столяренко, О.М. Фаворська та ін. [колективна монографія]. – Житомир: Євро клуб, 2010. – 366 с.
 • Галузяк В.М., Тихолаз С.І. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів. Монографія. – Вінниця, 2011. – 220 с.
 • Кошолап О.Ф. Історія Печери. Монографія. – Вінниця, 2011. – 438 с.
 • Сметанський М.І. Громадянське виховання учнівської молоді в США. – Хмельницький, ХІСТ, 2010. - 263 с.
 • Столяренко О.В. (у співавторстві). Соціально-педагогічна підтримка людей з особливими потребами. - Вінниця, 2010. - 366 с.

Вагоме значення на кафедрі педагогіки надається організації наукової діяльності студентів. При кафедрі діє 5 наукових гуртків і проблемних груп. Студенти університету регулярно виборюють призові місця у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт.


Переможці Всеукраїнських студентських олімпіад
1999 р. Панасюк Н., наук.кер. - доц. Галузяк В.М. м.Житомир (олімпіада з педагогіки) I місце
2001 р. Білоус О., наук.кер. – доц. Хамська Н.Б. м. Житомир (олімпіада з педагогіки) II місце
2001 р. Нагорняк Р., нак. кер. – доц. Каплінський В.В. м. Житомир (олімпіада з педагогіки) IIІ місце
2003 р. Демченко О., наук.кер. – ст. викл. Тимошенко Л.В. м. Вінниця (олімпіада з педагогіки) I місце
2003 р. Гаганова О., наук.кер. – ст. викл. Гушеватий М.М. м. Вінниця (олімпіада з педагогіки) IІ місце
2004 р. Музика О., наук.кер. – ст. викл. Тимошенко Л.В. м. Вінниця (олімпіада з педагогіки) I місце
2004 р. Женна С., наук.кер. – доц. Хамська Н.Б. м. Вінниця (олімпіада з педагогіки) IІ місце
2005 р. Мосійчук О., наук.кер. – ст. викл. Тимошенко Л.В. м. Вінниця (олімпіада з педагогіки) I місце
2005 р. Білявська Л., наук.кер. – ст. викл. Кошолап Т.М. м. Вінниця (олімпіада з педагогіки) IІ місце
2006 р. Лепко Г., наук.кер. – доц. Холковська І.Л. м. Переяслав-Хмельницький (олімпіада з педагогіки) IІІ місце
2008 р. Тіщенко О., наук. кер. – доц. Холковська І.Л. м. Ніжин (олімпіада з соціальної педагогіки) ІІІ місце
2011 р. Вознюк Ю., наук. кер. – доц. Холковська І.Л. м. Ніжин (олімпіада з соціальної педагогіки) V місце
2012 р. Данильченко Ю., наук. кер. – доц. Холковська І.Л. м. Глухів (олімпіада з соціальної педагогіки) ІІІ місце
2012 р. Ільніцька М., наук. кер. – доц. Холковська І.Л. м. Глухів (олімпіада з соціальної педагогіки) VІ місце
2012 р.Барчишен О., наук. кер. – ст. викл. Гушеватий М.М. м. Ялта (олімпіада з педагогіки) ІІ місце
Переможці Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт
2009 р. Тіщенко О., наук.кер. – доц. Холковська І.Л. м. Переяслав-Хмельницький І місце, Диплом МОН України Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт у галузі "Педагогічна та вікова психологія"
2009 р. Гаврилюк І., наук.кер. – доц. Холковська І.Л. м. Переяслав-Хмельницький ІІІ місце, Диплом МОН України Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт у галузі "Педагогічна та вікова психологія"
2009 р. Гаврилюк І., наук.кер. – доц. Холковська І.Л. м. Переяслав-Хмельницький ІІІ місце, Диплом МОН України Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт у галузі "Педагогічна та вікова психологія"
2011 р. Шахов В., наук.кер. – доц. Галузяк В.М. м. Переяслав-Хмельницький І місце, Диплом МОН України Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт у галузі "Педагогічна та вікова психологія"
2011 р. Кушнір І., наук.кер. – доц. Галузяк В.М. м. Переяслав-Хмельницький І місце, Диплом МОН України Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт у галузі "Педагогічна та вікова психологія"
2012 р. Данілова О., наук. кер. – доц. Холковська І.Л. м. Переяслав-Хмельницький ІІІ місце, Диплом МОН України Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт у галузі "Корекційна та соціальна педагогіка"
2012 р. Ковбасюк Т., наук. кер. – доц. Холковська І.Л. м. Переяслав-Хмельницький ІІІ місце, Диплом МОН України Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт у галузі "Корекційна та соціальна педагогіка"

3 2010 р. при кафедрі педагогіки видається щорічний збірник студентських наукових робіт «Педагогічний пошук». У 2010 р. під керівництвом викладачів кафедри опублікували свої статті 54 студенти університету, у 2011 р. – 34 студенти, у 2012 р. – 36 студентів.

З 1992 р. при кафедрі педагогіки діє аспірантура, яку закінчили 80 аспірантів, 25 з яких успішно захистили кандидатські дисертації. Науковою роботою аспірантів керують професори М.І. Сметанський, В.І. Шахов, доценти В.М. Галузяк, О.В. Акімова, Л.М. Дровозюк, О.Ф. Кошолап, О.В. Столяренко, В.А. Фрицюк, Н.Б. Хамська, І.Л. Холковська.

Під керівництвом доктора педагогічних наук, професора М.І. Сметанського захищено 48 дисертацій, з них - чотири докторських.

Під керівництвом завідувача кафедри доцента Галузяка В.М. кандидатські дисертації захистили 7 аспірантів, проф. Шахова В.І. – 4 аспіранти, проф. Акімової О.В. – 3 аспіранти, доц. Холковської І.Л. – 3 аспіранти, доц. Фрицюк В.А. – 1 аспірант.

Підвищенню результативності науково-дослідної діяльності аспірантів та молодих викладачів значною мірою сприяє аспірантський гурток, який вже протягом багатьох років діє при кафедрі педагогіки під керівництвом проф. М.Сметанського. За роки діяльності гуртка через нього пройшло більше п'ятдесяти аспірантів, більшість з яких успішно захистили кандидатські дисертації.

З 1999 року на базі кафедри педагогіки діє редакційна колегія фахового видання „Наукові записки: Серія: педагогіка і психологія”, яке включене до переліку ВАК України. На даний час підготовлено і видано тридцять шість випусків „Наукових записок”.

Зв’язки кафедри з ВНЗ і науковими центрами

Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом педагогіки АПН України, Вінницьким обласним інститутом післядипломної освіти вчителів, рядом вищих навчальних закладів України: Волинським національним університетом ім. Л. Українки, Житомирським державним університетом ім. І. Франка, Кіровоградським державним педагогічним університетом ім. В. Винниченка, Національним університетом Поділля (м. Хмельницький), Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка, Уманським державним педагогічним університетом ім. П.Тичини.

Кафедра педагогіки з 2005 року підтримує тісні зв’язки з Вищою Педагогічною школою (м. Лодзь, Польща), Бигдощським університетом (м. Бигдощ, Польща). Співпраця відбувається у формі проведення спільних наукових конференцій і семінарів, стажування, академічного обміну, обміну публікаціями. Зокрема, проф. М.І.Сметанський регулярно запрошується для читання лекцій студентам Вищої школи педагогічної (м.Лодзь) та університету ім. Казимира Великого (м. Бидгощ), є членом редакційної колегії університетських часописів в м. Лодзь та м. Бидгощ.

Ряд викладачів кафедри (проф. М.Сметанський, доц. В.Галузяк, доц. О.Кошолап, доц. І. Холковська, ст. викл. О.Волошина) опублікували статті у польських наукових виданнях (м. Бидгош, м.Лодзь, м.Люблін). У той же час польські науковці з Лодзя, Бидгоща та Любліна регулярно друкуються у фаховому виданні, випуск якого забезпечує кафедра педагогіки.

Викладачі кафедри (проф. Сметанський М.І., доц. Галузяк В.М., доц. Холковська І.Л., доц. Кошолап О.Ф., ст. викл. Волошина О.В., ст. викл. Кошолап Т.М.) у 2009 р. брали участь у роботі двох міжнародних наукових конференцій „Місце альтернативного в сучасних науках про виховання” і „Профілактика агресії у кіберпросторі”, які відбулися у Вищій школі педагогічній м. Лодзь (Польща).

Кафедра підтримує також тісні зв’язки з навчальними закладами Вінницької області та міста. Доц. В.В.Каплінський забезпечує викладання педагогічних дисциплін у педагогічному ліцеї при ЗОШ №3.

2020 © ВДПУ