Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікаціїЗбірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», визнаний МОН України (Наказ №1328 від 21.12.15р.) виданням, де можуть публікуватися матеріали кандидатських і докторських дисертацій.

Головні наукові напрями:

  1. Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик навчання в освітній процес.
  2. Науково-методичне забезпечення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
  3. Психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
  4. Сучасні інформаційні технології в освітньому процесі технікумів і коледжів.
  5. Інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих і післядипломній освіті.
  6. Психолого-педагогічні засади впровадження сучасних інформаційних технологій і методик навчання студентської молоді в ЗВО.
  7. Інноваційні моделі неперервного фахового розвитку педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти.

Робочі мовиукраїнська, англійська, німецька, польська, російська.

Адреса: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21001

Телефон: +3(80432)279076

Факс: +3(80432)279076

E-mail: sit@vspu.edu.ua

ISSN: 2412-1142 (print)

Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вимоги до оформлення статті (Requirements for article): Українська, English, Deutch

Індексація базами даних:

Серія: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми