Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікаціїДиректор інституту Гуревич Роман Семенович

ГУРЕВИЧ РОМАН СЕМЕНОВИЧ

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, знаний учений у галузі педагогіки, теорії і методики професійної освіти, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, теорії і методики навчання технологій (трудового навчання), директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Голова спеціалізованої вченої ради (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.07 – теорія і методика виховання із докторських і кандидатських дисертацій. Член докторської спеціалізованої ради в Хмельницькому національному університеті, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Р.С.Гуревич створив наукову школу. Ним підготовлено 21 доктор і 67 кандидатів педагогічних наук, серед яких директори і ректори закладів освіти, викладачі та вчителі, працівники органів управління освітою, силових структур тощо.

Р.С.Гуревич є автором наукового проєкту – міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». За понад чверть віку проведено 15 конференцій, в яких узяли участь понад 4 тис. науковців з України, Польщі, Білорусії, Мексики, Молдови, Німеччини, Норвегії, США, Ізраїлю та інших країн.

За матеріалами конференції видано 58 збірників наукових праць, що мають статус провідного наукового фахового видання України (категорія «Б»).

Роман Семенович є автором і співавтором близько 570 друкованих наукових праць. Серед них 15 монографій, понад 120 навчальних і методичних посібників (з них – 11 з грифом МОН України), 63 – методичні рекомендації, впровадженні в освітній процес, а також понад 260 наукових статей з переліку затвердженому МОН України. Наукові праці видані також у Білорусії, Польщі, Румунії, Словаччині, Ізраїлі, Німеччині та інших країнах. Має близько 10 статей в збірниках, що індексуються в міжнародних науково-метричних базах Scopus і Web of Science.

Детальніше


ГОРДІЙЧУК ГАЛИНА БОРИСІВНА

Заступник директора із навчальної роботи


ОПУШКО НАДІЯ РОМАНІВНА

Заступник директора із виховної роботи


КІЗІМ СВІТЛАНА СТЕПАНІВНА

Заступник директора з наукової роботи

КРАСИЛЮК ЯРОСЛАВА ВІТАЛІЇВНА

Диспетчер дирекції