Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікаціїКафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Нині на кафедрі працює 21 особа, а саме 14 викладачів та 7 представників навчально-допоміжного складу.

Перейти на сайт кафедри


Кафедра психології та соціальної роботи

Кафедра психології та соціальної роботи як окрема структурна одиниця заснована у 1937 р. На завершальному етапі війни та в повоєнні роки викладачі кафедри входили до складу кафедри педагогіки. Відновлено кафедру як самостійну в 1972 р.

E-mail: kaf_ps_soc@vspu.edu.ua

Перейти на сайт кафедри


Кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами

Кафедра здійснює підготовку магістрів за напрямом 1801 — Специфічні категорії; спеціальність — 8.18010021 «Педагогіка вищої школи****»

Перейти на сайт кафедри