Переглядів:

Кафедра права і публічного управління

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 301.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 3-65.

Мобільний: +380981953969Кафедра права і публічного управління - базовий структурний підрозділ ВДПУ, який здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність в галузі юридичних, філософських та суспільно-політичних наук.

Склад кафедри

Яременко Олександр Іванович, кандидат наук з державного управління, доцент, магістр права, – завідувач кафедри.

Пилипчук Володимир Григорович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України. (Наукова лабораторія інформаційно-правових проблем інноваційного розвитку та освіти).

Довгань Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України. (Наукова лабораторія інформаційно-правових проблем інноваційного розвитку та освіти).

Лазор Олег Ярославович – доктор наук з державного управління, професор.

Лазор Оксана Дмитрівна – доктор наук з державного управління, професор.

Кононенко Валерій Васильович - доктор історичних наук, професор.

Гринюк Олена Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент.

Забарний Григорій Григорович - кандидат юридичних наук, доцент.

Кронівець Тетяна Миколаївна - кандидат юридичних наук, старший викладач.

Коваль Дмитро Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент.

Малахова Ольга Валентинівна - кандидат юридичних наук, доцент.

Остапенко Олександр Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент.

Юник Ірина Геннадіївна – кандидат наук з державного управління, доцент.

Остапенко Олександр Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент.

Левицький Артур Олексійович – кандидат наук з державного управління, старший викладач.

Назаренко Марина Олександрівна – кандидат наук з державного управління, старший викладач.

Гриб Віталій Іванович - кандидат філософських наук, доцент.

Конотопенко Олександр Петрович - кандидат філософських наук, доцент.

Мельник Емілія Анатоліївна - кандидат філософських наук, доцент.

Лапшин Сергій Андрійович - кандидат історичних наук, доцент.

Зінько Ірина Юріївна - кандидат історичних наук, доцент.

Вальчук Олена Іванівна - кандидат історичних наук, асистент.

Пилипенко Тетяна Іванівна - старший викладач.

Савюк Юлія Олександрівна - старший лаборант.

Студентське життя
1 АП (081 Право)

1 БП (081 Право)

1 АПУА (281 Публічне управління та адміністрування)

Співробітництво

Викладачі кафедри правових наук та філософії підтримують наукові зв'язки з державними установами, науково-дослідними інститутами, навчальними закладами, серед них: Науково-дослідний інститут інформатики і права, Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський регіональний центр Академії правових наук України, Національна Академія державного управління при Президентові України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

Співробітництво здійснюється шляхом наукового консультування, участі у науково-практичних конференціях та семінарах, обміну науковою інформацією, стажування, сумісної розробки навчальних посібників, участі в роботі спеціалізованих рад з захисту дисертацій, проведення круглих столів, семінарів.

У травні 2017 р. спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України, головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області, територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Вінницькій області започатковано та проведено щорічний «круглий стіл» на тему: «Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо - науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові і прикладні аспекти».

2022 - 2023 © ВДПУ