Кафедра хорового мистецтва та методики музичного виховання
 
     
  історія кафедри    викладачі    абітурієнту     сьогодення     профорієнтаційна діяльність     ювілеї, концерти      
     
     
 
переглядів: 1404

Викладачі кафедри

Бурська Олена Петрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д. Леонтовича та Молдавську державну консерваторію імені Г. Музическу по класу проф. С.С. Коваленко (1992). У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методичні основи розвитку музично-виконавського мислення студентів у процесі фортепіанної підготовки» (науковий керівник – Людмила Масол).

Коло наукових інтересів: - феноменологія музики, теорія виконавства, методика виконавської підготовки студентів, проблеми розвитку музичної свідомості.

Серед публікацій – навчально-методичний посібник «Теорія та методика розвитку музичного мислення: діалектика музичного логосу та ейдосу» (у співавторстві з Іриною Гринчук, доцентом ТНПУ імені М. Гнатюка).

Мозгальова Наталія Георгіївна

Завідувач кафедри. Доктор педагогічних наук, професор.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Харківський інститут мистецтв імені Івана Котляревського по класу проф. С.Ю. Юшкевича. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування музичного мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки», у 2012 році захистила докторську дисертацію «Теорія та методика інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики». Працює на кафедрі музикознавства та інструментальної підготовки з 1989 року викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором. Розробила і викладає лекційні і практичні курси з навчальних дисциплін: «Основи музичної інтерпретації», «Теорія та методика викладання дисциплін кваліфікації у вищій школі» для студентів-магістрів денної і заочної форми навчання. Є автором понад 80 наукових праць, монографії «Теоретико-методичні засади інструментально-виконавської підготовки вчителя музики», навчального посібника «Мистецтво інструментальної гри: історія, теорія, методика навчання». Є одним з організаторів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Мистецтво в підготовці фахівців соціономічних професій». Член Вченої ради університету та спеціалізованої вченої ради Д 05.53.01 із захисту кандидатських і докторських дисертацій в галузі професійної освіти.

Черкашина Олеся Валентинівна

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач.

Закінчила Вінницьке музичне училище ім. М. Леонтовича 1991 року. У 1995 році вступила до ВДПУ ім. М. Коцюбинського, який закінчила у 2000 році за спеціальністю “Музична педагогіка та виховання”. До Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка вступила 2004 року, яку закінчила 2007 за спеціальністю “Музичне мистецтво” та здобула кваліфікацію викладач народних інструментів (бандура), артист оркестру (ансамблю), капели бандуристів. Від грудня 2009 року була здобувачем кафедри музикології НАКККіМ (м. Київ).У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Театр опери та балету і державна консерваторія у Вінниці як феномени національної культури першої половини ХХ ст.» за спеціальністю 17.00.01 – теорія та історія культури.

В університеті імені М. Коцюбинського працює від 1999 року. Викладає основний музичний інструмент (бандуру), додатковий музичний інструмент.

Михайлишен Олександр Володимирович

Викладач духових інструментів.

Кулик Денис Олексійович

Викладач хореографії

Фрицюк Василь Миколайович

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського в 1991 році. Спеціальність: музика і педагогіка. Кваліфікація: учитель музики і співів, методист по виховній роботі.

Має понад 20 наукових публікацій (у тому числі фахові статті, статті, що входять до міжнародних наукометричних баз, методичні рекомендації).

Коло наукових інтересів: підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва у класі баяна (акордеона); самоактуалізація майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Підготував переможців Міжнародних конкурсів баяністів (2013, 2015 р.р.) – Мілінчук А., Гавлюк А.

Художній керівник ансамбля «Інтермеццо», неодноразового переможця всеукраїнських конкурсів.

Фрицюк Валентина Анатоліївна

Доктор педагогічних наук, доцент.

Закінчила Київську державну консерваторію ім. П.І. Чайковського в 1991 році. Спеціальність: баян. Кваліфікація: викладач.

Кандидатську дисертацію на тему «Формування креативності майбутніх учителів музики» захищено в 2004 р. Доцент з 2006 р. Докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку» захищено в 2017 р. Підготовано чотирьох кандидатів педагогічних наук.

Загальна кількість публікацій – 125 (монографії – 1 одноосібна, 6 монографій зі співавторами; 3 навчально-методичних посібники; 1 стаття у базі Scopus; 51 фахова стаття; 35 конференцій, 4 статті у закордонних виданнях тощо). Коло наукових інтересів: формування креативності особистості; підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва у класі баяна (акордеона); професійний саморозвиток учителя.

Організатор щорічного концерту баянної і акордеонної музики в університеті. Редактор щорічного збірника праць викладачів і студентського наукового збірника «Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики».

Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна

Кандидат мистецтвознавства, доцент.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Донецьку музичну академію зі спеціальності «Мистецтвознавство». У 1993 році захистила кандидатську дисертацію «Функціювання старовинних вокально-хорових жанрів в творчості Альфреда Шнітке (Київ, 17.00.03 - музичне мистецтво).

Керує кандидатськими дослідженнями в галузі теорії та історії культури.

Автор понад 80 публікацій, з них – 2 навчальних посібники з грифом МОН України, учасник багатьох міжнародних конференцій (Польща, Молдова, Росія, Україна). Автор понад 30 авторських навчальних програм, зокрема з музичної антропології, культурології, історії зарубіжної культури, сучасної художньої культури, основ музичної семантики тощо.

Галузь наукових інтересів: проблеми регіональної культури, діяльність релігійних громад у сучасній Україні, польська діаспора і римо-католицизм на Поділлі, проблеми теорії та історії жанрів мистецтва, функціонування духовної музики у сучасному соціокультурному просторі, культура постмодернізму, жанрова система сучасного мистецтва.

Москвічова Юлія Олександрівна

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач.

Закінчила з відзнакою фортепіанний відділ Вінницького музичного училища ім. М.Д. Леонтовича (1996) та музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2001).

З 2001 по 2012 рік – концертмейстер кафедри хорового мистецтва і методики музичного виховання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З 2012 по 2015 рік за цільовим призначенням навчалась в аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

В квітні 2015 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Соціокультурна динаміка розвитку Вінниччини періоду незалежності України (1991 — 2014 рр.)” за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури.

З вересня 2015 року працює на кафедрі музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Автор понад 30 наукових публікацій. З них: 3 статті у закордонних виданнях (2 — індексуються в міжнародній наукометричній базі Scopus), 17 статей у фахових виданнях України (з них 7 — індексуються в наукометричній базі Index Copernicus), 10 статей у збірниках міжнародних науково-практичних конференцій.

Викладає дисципліни: “Історія мистецтв”, “Основний музичний інструмент” (фортепіано), “Концертмейстерський клас”, “Практикум інструментальної підготовки”, “Практикум суміжних виконавських дисциплін”. Керує написанням магістерських кваліфікаційних робіт.

Нестерович Богдан Іванович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1972 році закінчив Чернівецьке музично-педагогічне училище (клас баяна К.В.Унгуряна).

У 1976 році закінчив музично-педагогічний факультет Вінницького педагогічного інституту ім. М.Островського (клас баяна В.Ф.Поліщука).

Працював учителем музики у загальноосвітніх школах мм. Чернівців і Вінниці. Більше 20 років працював викладачем по класу баяна Немирівського, потім Вінницького педагогічного училищ. За результатами атестації отримав вищу кваліфікаційну категорію “викладач-методист”.

З 2000 року працює на кафедрі музикознавства та інструментальної підготовки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію з теорії і методики професійної освіти “Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позакласної музично-виховної роботи з молодшими школярами” (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Брилін Б.А.).

Автор близько 150 наукових праць (серед них – численні статті у фахових журналах України та закордонних періодичних виданнях, монографії, навчальні посібники з грифом МОН України тощо).

Коло наукових інтересів: позакласна музично-виховна робота в загальноосвітній школі, професійна підготовка вчителя музичного мистецтва, виконавська підготовка баяніста, системний підхід до оновлення репертуару в класі акордеонно-баянного виконавства.

Утешева Наталія Михайлівна

Закінчила Донецьку державна консерваторія ім. С.С. Прокоф’єва, (1994-1999рр.), спеціальність «Диригент оркестру», «Концертний виконавець», «Викладач»;

Навчання в аспірантура у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова,(2006-2009 р.р.). Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Завадська Т.М.

Керівник Майстерні авторської музики «Оберіг» (з 2018 р. – «Берег») яка створена за підтримки та на базі кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії. Головна мета – підтримка молодих авторів музики та виконавців нової музики з метою виявлення і розвитку творчого потенціалу ФДПОМ, створення дієвої творчої платформи кафедри та збагачення культурного життя університету в цілому.

Наразі майстерня, маючи практичне спрямування творчої діяльності, успішно входить в сферу науково-практичної роботи Центру креативної педагогіки імені М.Юхновського, який створений у 2018р. на базі кафедри.

Дискографія: СD «Bridge ensemble play klezmer&hassidic music», у складі «Bridge ensemble», Украина-Польща-Німеччина (2001);

CD «Інтимні надії та страхи», у складі Міжнародної клезмерської капели Мерліна Шеперда (Великобританія) (2006);

CD «Герої», у складі етно-кабаре гурту «Сонцекльош» (Київ, 2010).

Грінченко Тетяна Дмитрівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Одеську державну консерваторію імені А.Нежданової (1990). Займається активною концертною діяльністю, виступала на концертних майданчиках України, Білорусі, Польщі, Німеччини, Росії тощо.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування мистецького досвіду майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Впродовж багатьох років виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з виховної роботи.

Завальнюк Анатолій Федорович

Кандидат мистецтвознавства, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, член Національної спілки композиторів України.

У 1967 році закінчив Львівську державну консерваторію імені М.Лисенка, у 1983 – аспірантуру відділу музикознавства ІМФЕ ім. М.Рильського АН України. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Типологія українських обрядових пісень та їх східнослов’янський субстрат".

Автор наукових статей, навчальних посібників, програм з фольклористики та історії української музики – загалом біля 80-ти публікацій. Серед них – "Збірник мелодій для гармонічного аналізу та сольфеджіо" (на матеріалах творів українських композиторів) і "Фольклорна практика". – К., 1992 (рекомендовані Міністерством освіти і науки України); монографія "Микола Леонтович. Дослідження, документи, листи". – Вінниця, 2002; збірка українських народних пісень "Пісня – духовна скарбниця народу" - К., 2003; статті для журналу "Музика" Спілки композиторів України»; навчальний посібник "Українські літні обряди та пісні". – Вінниця, 2008. Друге видання (доопрацьоване і доповнене) монографії "Микола Леонтович: листи, документи, духовні твори", яке вийшло у видавництві Нова книга (м. Вінниця) визнано кращою книгою України на IV Київській міжнародній виставці-ярмарку (2008).

Учасник міжнародних симпозіумів та наукових конференцій. Впродовж багатьох років досліджує життєвий і творчий шлях М.Леонтовича. Автор експозиції та організатор створення меморіального музею біля могили композитора М.Д.Леонтовича в с.Марківка на Вінничині.

Теплова Олена Юріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та музично-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С.Пушкіна (1983). Навчалась у Саратовській державній консерваторії імені Л.В.Собінова. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності до творчої самореалізації майбутнього вчителя музики». Має більше 35 наукових публікацій.

Коло наукових інтересів: - проблеми формування фахових умінь студентів мистецьких закладів освіти, їх готовності до творчої самореалізації у майбутній педагогічній та виконавській діяльності.

Серед студентів – дипломанти Міжнародних конкурсів молодих виконавців. За популяризацію творчості сучасних регіональних композиторів у 2007 році нагороджена Почесною грамотою Вінницького відділення Музичної спілки України.

Брилін Борис Андрійович

Доктор педагогічних наук, професор.

З 2005 по 2011 рр. очолював кафедру ансамблевої гри та естрадного мистецтва. Дійсний член академії МТН України, член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій в галузі педагогіки, автор понад 200 наукових праць з проблем творчого розвитку школярів та студентської молоді в галузі мистецької освіти. Серед основних праць останніх років - монографії «Музично-творчий розвиток учнів в умовах дозвілля» (2002), «Проблема развития вкуса и современная популярная музыка» (Москва, 2004), «Процес аранжування як творча проблема» (2008), навчально-методичні посібники «Акомпанемент та імпровізація» (2006), «Інструментування та аранжування» (2008), «Вокально-інструментальні ансамблі школярів» (2011), «Музичне дозвілля молоді: соціологічний аспект» (2011). Під науковим керівництвом професора Бриліна Б.А. захищено 3 кандидатські дисертації.

Синіцин Володимир Михайлович

Кандидат мистецтвознавства, доцент.

Закінчив музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені М.Островського (1972). У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Шляхи розвитку фортепіанної артикуляції у 18 столітті» за спеціальністю 17.00.01 – музичне мистецтво.

Редактор колективної монографії «Compendium Musicum».

Шатковська Ірина Станіславівна

Старший викладач.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Львівську державну консерваторію (1985) зі спеціальності «Мистецтвознавство». Викладає курси «Історія слов’янської музики», «Сольфеджіо», «Гармонія». Автор наукових праць в галузі історії музики слов’янських композиторів та навчальних програм з музично-теоретичних дисциплін.

Ліва Наталя Валеріївна

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач.

У 1995 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського. З 1994 по 1995 р. працювала концертмейстером жіночого хору у ВДПІ ім. М. Островського. З 1995 р. по теперішній час працює викладачем музично-теоретичних дисциплін та фортепіано на кафедрі музикознавства та інструментальної підготовки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. У 2007 р. закінчила магістратуру при Київській державній академії керівних кадрів культури і мистецтв. З 2007 по 2011 р. навчалася в аспірантурі Київської національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 29 листопада 2012 р. захистила дисертацію на тему: «Рок-культура як явище романтичної традиції» та здобула ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури.

Коло наукових уподобань: проблеми генези та еволюції музичних культур, філософія мистецтва.

Єфіменко Ірина Володимирівна

Заступник декана факультету, старший викладач.

Викладає основний музичний інструмент (баян, акордеон), концертмейстерський клас, додатковий інструмент. З 2003 року керує Народним оркестром народних інструментів.

У 2012 році закінчила аспірантуру. Тема дисертаційного дослідження «Формування комунікативної компетентності майбутнього учителя музики в процесі колективного інструментального музикування».

Автор понад 30 наукових та методичних публікацій.

Зелінська Тетяна Сергіївна

Концертмейстер.

Васильченко Ірина Анатоліївна

Викладач скрипки.

Школьна Марія Володимирівна

Викладач хореографії.

Якимчук Олена Миколаївна

Кандидат мистецтвознавства, викладач фортепіано.

Сомик Олександр Миколайович

Викладач гітари.

В 2009 році завершив Донецьку музичну академію ім. С.С.Прокоф’єва по класу класичної гітари.

Веде активну творчу та наукову діяльність. Керівник ансамблю гітаристів університету.

З 2016 р. навчається в аспірантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса.


На головну університету


 
     
     
  2020 © ВДПУ