Кафедра хорового мистецтва та методики музичного виховання
 
     
  історія кафедри    викладачі    абітурієнту     сьогодення     профорієнтаційна діяльність     ювілеї, концерти      
     
     
 
переглядів:

Кафедра сьогодні

Нині кафедра об’єднує музикантів різних шкіл і поколінь. На кафедрі працюють доктори педагогічних наук, професори Б.А.Брилін та Н.Г.Мозгальова, к. мист. професор А.Ф.Завальнюк, доценти В.М.Синицін, О.Є.Верещагіна-Білявська, О.П.Бурська, Б.І.Нестерович, О.Ю.Теплова, В.А.Фрицюк; кандидати мистецтвознавства, старші викладачі О.В.Черкашина, Н.В.Ліва, Ю.А.Москвічова, Т.Д.Грінченко; старші викладачі І.С.Шатковська, І.В.Єфіменко; викладачі В.М.Фрицюк, О.М.Сомик, І.А.Васильченко, О.В.Михайлишен, Н.М.Утешева.

Концертмейстером кафедри впродовж багатьох років працює Т.С.Зелінська.

Кафедра музикознавства інструментальної підготовки та хореографії

Поряд із викладацькою діяльністю з музично-історичних, теоретичних та інструментально-виконавських дисциплін спеціальності «Музичне мистецтво» колектив кафедри активно працює у галузі наукових досліджень з музикознавства та музичної педагогіки. Серед найбільш вагомих наукових здобутків кафедри лише періоду 2010-2015 рр. монографії – «Пёстрые листки. Памяти Николая Николаевича Юхновского. Воспоминания, научно-педагогическое наследие, музыкальные произведения» (В.Синицін, Н.Ліва), «Микола Леонтович: Дослідження, документи, листи» (А.Завальнюк), «Теоретико-методичні засади інструментально-виконавської підготовки вчителя музики» (Н.Мозгальова), «Процес аранжування як творча проблема» (Б.Брилін), «Римо-католицька церква у соціокультурному просторі Поділля: історія і сучасність» (О.Верещагіна-Білявська), Самоактуалізація майбутнього вчителя. (В.Фрицюк); навчально-методичні посібники – «Удосконалення виконавської підготовки баяніста в процесі самостійної роботи», «Виконавська підготовка баяніста ? майбутнього вчителя музики», «Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства» (всі під грифом МОН України) (Б.Нестерович, А.Береза); «Педагогічні основи позакласної музично-виховної роботи в школ»і (Б.Нестерович); «Акомпанемент та імпровізація», «Інструментування та аранжування» (Б.Брилін), «Мистецтво інструментальної гри: історія, теорія, методика навчання» (Н.Мозгальова), «Засоби музичної виразності та їх роль в процесі формотворення», «Українська музика ХХ століття» (О.Верещагіна-Білявська); «Українські літні обряди та пісні», «Микола Леонтович. Повне зібрання музичної та педагогічної спадщини» (А.Завальнюк); «Досвід навчання поліфонічної майстерності в історичних документах», «Цінності нерозмінні: духовність, культура. освіта» (В.Синицін); «Методика викладання гри на баяні», «Креативність учителя музики: діагностика та розвиток» (В.Фрицюк). До наукових доробків кафедри слід віднести редагування і видання збірників матеріалів міжнародних та регіональних наукових конференцій – «Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики» (В.Фрицюк), «Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку» (О.Бурська, О.Верещагіна-Білявська), «Актуальні проблеми музичної освіти та виховання» (Н.Мозгальова, О.Теплова).

Науковий доробок кафедри

Вагомими результатами наукової роботи викладачів є 11 - захищених впродовж 2003-2017 рр. кандидатських дисертацій і 1 докторська дисертація.

Колектив кафедри підтримує наукові і творчі зв’язки з провідними навчальними закладами України та Європи: Інститутом мистецтв Академії Поморської в м.Слупську (Польща), Університетом М. Кюрі-Склодовської в м. Любліні (Польща), Інститутом музики Свєнтокшистської академії м. Кельце (Польща), НДІ фольклору та етнографії АН України, Національною музичною академією України ім. П.І.Чайковського, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Бельцким державним університетом імені Алеко Руссо (Молдова), Республіканським музичним ліцеєм-інтернатом імені С.В. Рахманінова (Молдова) та ін..

На кафедрі плідно працюють студентські наукові гуртки, з 2013 року започатковано проведення Всеукраїнської студентської наукової конференції «Мистецтво у підготовці фахівців соціономічних професій», з 2015 року започатковано проведення Регіональної студентської наукової конференції «Актуальні проблеми музичної освіти та виховання», з 2017 р. започатковано проведення Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку», В роботі конференцій взяли участь молоді вчені та студенти з Польщі, Австрії, Німеччини, Росії, Китаю, Литви, Сирії, Ірану, вищих мистецьких та педагогічних навчальних закладів Києва, Тернополя, Житомира, Кривого Рогу, Бердянська, Мелітополя, Кам’янець-Подільського, Умані, Кременеця, Львова, Хмельницького, Вінниці та ін.

Учасники Всеукраїнської студентської наукової конференції
«Мистецтво у підготовці фахівців соціономічних професій»

На кафедрі плідно працюють творчі колективи: народний оркестр народних інструментів (художній керівник і диригент – старший викладач І.Єфіменко), дует бандуристів (керівник - канд. мистецтвознавства О.Черкашина), ансамбль гітаристів (керівник – викладач О.Сомик), творча майстерня авторської музики «Оберіг» (керівник – викладач Н.Утешева).

Народний оркестр народних інструментів.
Художній керівник і диригент – старший викладач Єфіменко І.В.

Особливою гордістю кафедри є студенти - лауреати Міжнародних конкурсів. В 2015 році викладачі кафедри підготували переможців Міжнародних конкурсів: студент А.Гавлюк (клас викл. В.М.Фрицюка) став лауреатом 2 премії Міжнародного конкурсу баяністів і акордеоністів «Інтер-Світязь 2015», студент В.Лук’янчук (клас ст. викл. І.В.Єфіменко) став лауреатом 2 премії Ювілейного Міжнародного конкурсу мистецтв «Закарпатський Едельвейс», дует бандуристів Т.Кулак та О.Паламарчук (клас ст. викл. канд. мист. Л.В. Черкашиної) став лауреатом 1 премії Ювілейного Міжнародного конкурсу мистецтв «Закарпатський Едельвейс», студентка М.Цьолух (клас ст. викл. канд. мист. Л.В. Черкашиної) стала лауреатом 2 премії Ювілейного Міжнародного конкурсу мистецтв «Закарпатський Едельвейс», оркестр народних інструментів (кер. ст. викл. І.В.Єфіменко) є лауреатом 1 премії Ювілейного Міжнародного конкурсу мистецтв «Закарпатський Едельвейс» (2015) та лауреатом 1 премії IV Всеукраїнськогофестивалю ансамблевої музики «RONDO» (Харків, 2017)

Лауреати Міжнародного конкурсу мистецтв «Закарпатський Едельвейс» – В.Лукянчук,
О.Паламарчук, М.Цьолух, Г.Кулак.

В 2017 році студентка спеціальності "музичне мистецтво" Свинаренко Анастасія взяла участь у ХХVІІ Міжнародному конкурсі «PRIZE OF LANCIANO» і стала лауреатом 3 премії (номінація фортепіано), викладач – професор Мозгальова Н.Г. Конкурс проходив у місті Ланчіано, Італія.

Лауреати Міжнародного конкурсу мистецтв «Закарпатський Едельвейс» – В.Лукянчук,
О.Паламарчук, М.Цьолух, Г.Кулак.

В листопаді 2017 року на Шостому міжнародному конкурсі молодих виконавців «Подільський Водограй» наші студенти стали лауреатами: В.Семенюк (2 премія, гітара, викл. Сомик О.М.), Н.Науменко (3 премія, фортепіано, викл. проф.Мозгальова Н.Г.) та І.Римар (диплом, фортепіано, викл. проф. Мозгальова Н.Г.).

Привітання ректора університету Н.І.Лазаренко лауреатів міжнародного конкурсу молодих
виконавців «Подільський Водограй» та конкурсу «Українська естафета творчості».

В складі журі міжнародного конкурсу молодих виконавців «Подільський Водограй» працювали і викладачі кафедри – д.п.н. проф. Мозгальова Н.Г. та Сомик О.М.

У 2017 році було проведено Сьомий Регіональний конкурс виконавської майстерності серед молоді та юнацтва у якому взяли участь 118 учасників з різних міст регіону; Перший Відкритий конкурс трубачів імені Віталія Гуцала «Trombettino» у якому взяли участь 28 учасників та два фахові конкурси для студентів-інструменталістів спеціальності «Музичне мистецтво».

Колектив кафедри приймає активну участь в організації та проведенні свят, зустрічей з випускниками, загально-університетських виховних заходів – літературно-музичних вечорів, концертів, зустрічей, ініціював проведення майстер-класів за участю музикантів Польщі, Австрії, України. Важливою складовою виховної роботи серед студентів стало залучення їх до участі у щорічних міських фестивалях. Традиційними у студентському житті стали щорічні конкурси «Красуня університету», «Дари осінньої природи», «Свято казки», «Козацькі розваги», на яких наші студенти не один раз виборювали призові місця і нагороди.На головну університету


 
     
     
  2018 © ВДПУ