Вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна, 21001 корпус № 2, кімната 524

Телефон: (0432)27-93-92   E-mail: kafedravhp2017@ukr.net

Завідувач Кафедри

Василевська-Скупа Людмила Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1979 р. закінчила з відзнакою музично-теоретичний відділ Вінницького музичного училища ім. М.Д. Леонтовича та з відзнакою Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського (1983 р.)

З 1983 року працює на кафедрі.

У 2004 - 2007 р.р. навчалася в аспірантурі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського та у 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування комунікативних умінь майбутніх учителів музики у процесі фахової вокально-хорової підготовки».

У науковому доробку має 68 наукових праць, серед яких: 28 наукові статті у фахових виданнях, колективна та авторська монографії, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації для студентів.

Як офіційний опонент кандидатських дисертацій брала участь у засіданнях спеціалізованих учених рад у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова та у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Серед випускників і студентів - лауреати Всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів й олімпіад.

Викладає дисципліни: практикум з вокально-хорових дисциплін, вокально-хорове виконавство (постановка голосу), фах (вокал), методика викладання фахових дисциплін (вокал), практикум з вокальної підготовки, курс професійної майстерності за обраним фахом (вокал). Керує дипломними роботами та дисертаційними дослідженнями.

Викладачі секції хорового диригування

Кравцова Наталія Євгенівна – завідувач секцією хорового диригування, кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою Вінницький педагогічний інститут ім. М.Островського (1986 р.).

З 1986 року працює на кафедрі.

1989 -1996 р.р. – хормейстер Народної жіночої хорової капели Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З 1997 року – художній керівник Народної жіночої хорової капели, лауреата Всеукраїнських конкурсів хорового мистецтва.

1991-1994 р.р. – навчалася в аспірантурі Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування професійної готовності майбутніх учителів музики в процесі творчої діяльності фольклорних колективів».

1987- 2009 р.р. - артистка Академічного камерного хору «Вінниця».

З 2016 року – очолює навчально-методичну комісію з диригентсько-хорових дисциплін.

Керує науковими дослідженнями студентів в галузі теорії та методики музичної освіти і виховання, курсовими та дипломними студентськими роботами.

У науковому доробку понад 50 наукових праць, зокрема: наукові статті у фахових виданнях, методичні рекомендації для студентів та навчально-методичні посібники: Теорія та методика роботи з жіночим хоровим коллективом: навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2010.; Співаємо, граємо, слухаємо: навчально-методичний посібник до курсу «Методика музичного виховання» - К., 2012.; Співає жіночий хор: навчально-методичний посібник – Вінниця, 2016.

Викладає дисципліни: методика музичного виховання, теорія і методика музичної освіти, практикум з вокально-хорових дисциплін (хорове диригування, хоровий клас), мистецька педагогіка, керує педагогічною практикою, керує курсовими та дипломними роботами).

Лозінська Тетяна Олександрівна – заслужена артистка України, доцент.

Закінчила з відзнакою музичний відділ Богуславського педагогічного училища (1978 р.).

У 1982 році закінчила з відзнакою Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського.

З 1984 р. – артистка Академічного камерного хору «Вінниця».

З 1996 року по 2013 рік – хормейстер Народної хорової капели Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У науковому доробку понад 65 наукових публікацій, серед яких: наукові статті, методичні рекомендації (“Підготовка майбутніх учителів музики до роботи з дитячим хоровим колективом” (Вінниця, 2010 р.), навчально-методичний посібник “Учбовий хор” (Вінниця, 2003 р.), навчально-методичний посібник “Навчальний хор” (Вінниця, 2012 р.), навчально-методичний посібник “Хорознавство” (Вінниця, 2015 р.) тощо).

Викладає дисципліни: практикум з вокально-хорових дисциплін (хорове диригування), вокально-хорове виконавство (хорове диригування), практикум з вокальної підготовки.

Дабіжа Костянтин Леонідович – заслужений артист України, доцент.

Закінчив з відзнакою музичний відділ Бердичівського педагогічного училища (1978 р.).

В 1982 році закінчив з відзнакою Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського.

1984 – 2014 р.р. – директор, артист Академічного камерного хору «Вінниця».

1999- 2003 – художній керівник хору Вінницького училища культури та мистецтв ім. М.Д.Леонтовича.

2003-2013 р.р. – художній керівник Народної хорової капели Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Основні публікації: навчально-методичний посібник “Учбовий хор” (Вінниця, 2003 р.), навчально-методичний посібник “Хорове диригування” (Вінниця, 2012 р.), навчально-методичний посібник “Навчальний хор” (Вінниця, 2012 р.).

Викладає дисципліни: хорове аранжування, хорове диригування, практикум з вокально-хорових дисциплін (хорове диригування), теорія і методика музичної освіти (керує курсовими та дипломними роботами).

Лавринчук Ольга Василівна – старший викладач.

Закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського (1988 р.).

1988 - 1996 р.р. – концертмейстер кафедри.

З 1996 року працює на посаді старшого викладача.

Протягом багатьох років працювала артисткою Академічного камерного хору «Вінниця».

2013 - 2016 р.р. – художній керівник Народної хорової капели Вінницького державного педагогічного університету. Плідно працює над науковими дослідженнями у галузі мистецької освіти. Керує педагогічною практикою студентів.

Белінська Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1997 році закінчила музичний відділ Бердичівського педагогічного училища.

У 2000 році закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

З 2000 р. працює на кафедрі.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток змісту музично-фольклористичних дисциплін в системі вищої музичної освіти України (20-ті р.20 поч. 21 ст.)» .

Серед наукових напрацювань понад 35 публікацій науково-методичного характеру. Керує курсовими. дипломними та магістерськими роботами студентів.

Викладає дисципліни: практикум з вокально-хорових дисциплін (хорове диригування), теорія і методика мистецької освіти, курс професійної майстерності, практикум з вокально-хорових дисциплін; керує дипломними та магістерськими роботами.

Білозерська Ганна Олегівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Закінчила диригентсько-хоровий відділ Вінницького музичного училища ім. М.Д. Леонтовича та Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

З 2006 року працювала лаборантом, згодом викладачем кафедри.

Тема захищеної кандидатської дисертації: «Формування розвивального середовища професійної підготовки майбутнього вчителя музики» (2011 р.).

З 2013 року – хормейстер Народної хорової капели університету.

Має понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Керує курсовими та дипломними роботами студентів.

Викладає дисципліни: практикум з вокально-хорових дисциплін (хорове диригування, хоровий клас, постановка голосу), методика роботи з хором, теорія і методика викладання фахових дисциплін (хорове диригування), методика викладання фахових дисциплін (хорове диригування), керує курсовими та магістерськими роботами.

Онофрійчук Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1982 р. закінчила з відзнакою Вінницьке музичне училище культури та мистецтв ім..М.Д.Леонтовича.

У 1989 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського.

З 1989 року працювала на посадах: концертмейстера, провідного концертмейстера, викладача, старшого викладача, доцента.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Формування творчих умінь підлітків засобами музичного театру ляльок» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання».

У науковому доробку понад 25 наукових публікацій, серед яких статті у вахових виданнях, методичні рекомендації для студентів.

Відповідальна за організацію педагогічної практики студентів. Керує курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів.

Сізова Нінель Степанівна – викладач.

У 1999 р. закінчила диригентсько-хоровий відділ Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича.

У 2004 р. закінчила Львівську державну музичну академію ім. М. В. Лисенка (диригентсько-хоровий відділ).

З 2004 р. по 2015 р. працювала на посаді викладача та завідувала диригентсько-хоровим відділом Вінницького училища культури та мистецтв ім. М. Д. Леонтовича.

З 2015 р. працює на посаді викладача на кафедрі.

З 2016 року – керівник Народної хорової капели Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Сфера наукових досліджень: хорове мистецтво Вінницького регіону.

Викладає дисципліни: практикум з вокально-хорових дисциплін (постановка голосу, хоровий клас, хорове диригування, практикум роботи з хором), хорове диригування, постановка голосу.

Кушнір Катерина Володимирівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти.

Закінчила з відзнакою диригентсько-хоровий відділ Сєвєродонецького музичного училища ім. С.С. Прокоф’єва (клас викладача з диригування – Н.М. Зєлєніна). Отримала середню спеціальну освіту за спеціальністю хоровий диригент та здобула кваліфікацію вчитель музики, диригент хору.

У 2003 – 2007 роках навчалась на музично – педагогічному факультеті Ніжинського педагогічного університету імені Миколи Гоголя (клас з диригування професора Л.В. Костенко); під час навчання співала в хорі «Світич» під керівництвом заслужених діячів мистецтв України, професорів Л.В. Костенко та Л.Ю. Шумської, а з 2013 року працювала хормейстером цього хору.

У 2006 – 2007 рр. – навчалась у магістратурі Ніжинського педагогічного університету імені Миколи Гоголя, за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика»: науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Л.В. Костенко. Закінчила аспірантуру Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти»: науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О.М. Олексюк.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію по темі: «Формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки».

З 2017 року працює на кафедрі вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти.

Хормейстер Народної жіночої хорової капели. Крім навчального предмету «Хоровий клас» викладає «Постановка голосу». Керує дипломними, магістерськими роботами, спрямовує науково-дослідну роботу зі студентами.

Опублікувала, понад 20 статей, у тому числі 15 – у наукових фахових виданнях України. Коло наукових інтересів – дидактика вищої школи, методика викладання диригентсько-хорових дисциплін, музично-просвітницька діяльність

Приймала участь в якості члена журі на XIII Всеукраїнському юніорському конкурсі вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності.

Викладачі секції постановки голосу

Остапчук Лідія Оверківна – заслужена артистка України, старший викладач, завідувач секції постановки голосу.

У 1978 році закінчила з відзнакою Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука.

Понад 30 років працює солісткою Академічного ансамблю пісні і танцю «Поділля» Вінницької обласної філармонії. Керувала дитячими фольклорними гуртами, аматорськими колективами тощо.

З 2005 року працює на посаді старшого викладача кафедри.

З 2016 року – очолює секцію постановки голосу.

Коло наукових інтересів складають проблеми вокальної педагогіки і музичного фольклору.

Серед випускників – дипломанти та лауреати Всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів, професійні співаки.

Викладає дисципліни: практикум з вокально-хорових дисциплін, вокально-хорове виконавство (постановка голосу), теорія і методика викладання фахових дисциплін, практикум з вокальної підготовки, постановка голосу, курс професійної майстерності за обраним фахом.

Швець Ірина Борисівна – народна артистка України, професор, академік Української технологічної академії.

У 1989 році закінчила Ленінградський інститут театру, музики та кінематографу ім. М. Черкасова.

З 1990 року – працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

З 1990 р. працює солісткою Вінницької обласної філармонії.

З 2015 року – завідувач музичної частини Вінницької обласної філармонії.

Має державні нагороди та відзнаки: почесний орден Святої рівноапостольної княгині Ольги ІІІ ступеня (2010 р.), почесний диплом Національної академії мистецтв України (2013 р.), почесні грамоти Міністерства культури України (2009 р., 2012 р.), почесну відзнаку Генерального консульства Республіки Польща (2014 р.), звання «Людина року» в номінації «Діяч культури і мистецтв» (2011 р.), володарка подільської літературно-мистецької премії «Кришталева вишня» (2013 р.).

Сфера наукових досліджень: музично-театральне мистецтво, режисура музичних програм.

Сидорова Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

У 1997 році закінчила музичний відділ Бердичівського педагогічного училища.

У 2000 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

У 2011 році закінчила аспірантуру ВДПУ імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю: 13.00.07. – теорія і методика виховання. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Формування естетичної культури студентів педагогічних університетів у позааудиторній художній діяльності».

Учасник вокального тріо «Ажур», неодноразового переможця Всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсів.

У науковому доробку понад 25 наукових публікацій. Керує курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів.

Викладає дисципліни: практикум з вокально-хорових дисциплін (постановка голосу, хоровий клас, практикум роботи з хором), практикум з вокально-камерного репертуару, теорія і методика викладання фахових дисциплін, практикум з вокальної підготовки, теорія і методика музичної освіти (курсові роботи).

Лановенко Наталія Віталіївна – викладач.

У 2006 році з відзнакою закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

У 2010 році закінчила Національну музичну академію імені П. І. Чайковського з відзнакою по класу сольного вокалу.

З 2011 року – солістка академічного камерного оркестру «Арката» Вінницької обласної філармонії під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Георгія Куркова.

Співпрацює з квартетом дерев’яно-духових інструментів «Гальярда».

Сфера наукових досліджень: мистецтво оперного співу у європейській музичній культурі.

Басовська Світлана Юріївна

У 2005 закінчила Вінницьке училище культури і мистецтв М.Леонтовича. У 2009 закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського

З 2004 року працює солісткою у Вінницькому обласному музично-драматичному театрі.

Готує вокальні партії (концертні програми) з метою їх виконання у концертах та музичних виставах. Має необхідні голосові, музичні і сценічні здібності для виконання перших та других партій та ролей у репертуарі театру, окремих вокальних творів у концертних програмах. У її репертуарі твори українських, російських композиторів, народні пісні, романси, співає вона й англійською мовою.

Плакидюк Ольга Юріївна народилась 13.10.1975р. у м. Вінниці. У 2005 році закінчила Рівненський Державний Гуманітарний Університет за спеціальністю « Музичне мистецтво», здобувши кваліфікацію артиста, вокаліста (соліст) , викладача». З 1994 р. по 2016 р. була солісткою оркестру УМВС України у Вінницькій області. Відзначалася дипломами «Краща солістка» та «За кращу вокальну композицію» на конкурсах-оглядах творчих колективів Міністерства Внутрішніх Справ України.

З 2005 – 2016 р.р. працювала викладачем естрадного співу на вокальному відділі у Вінницькому училищі культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича.

2008 – 12 рр. працювала солісткою Вінницького муніципального оркестру « ВінБенд ». Саме у роботі з живими колективами і розпочалося захоплення джазовою музикою. Ольга Плакидюк є учасницею джазових фестивалів: м. Вінниця (1997 р., 2008 р.), та м. Хмельницький (2011 р.) .

Є почесним членом журі у різноманітних конкурсах та фестивалях: Молодіжний фестиваль рок-музики «Vinnitsa Rock Music Fest », « Перший дитячий джазовий конкурс», «Крок до мрії», « Голос Гнівані» та «Осіння мелодія» і. т. ін.

У репертуарі українські та зарубіжні естрадні пісні, джазові стандарти.

Слободиська Олена Андріївна

Працює на кафедрі з 2018 року.

У 2015 році закінчила бердичівський педагогічний коледж. У 2018 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Має такі здобутки:

- учасник телевізійного талант-шоу "Голос країни"

- переможець міжнародного конкурсу пам'яті В. Шинкарука "Пісенний Спас-2016"

- володар премій "Людина року. Кращі в мистецтві" 2014,2015,2016 рр. у м. Бердичів

- переможець (Гран-прі) X Міжнародного фестивалю мистецтв «Закарпатський едельвейс» (2015 рік);

- лауреат ІІ Всеукраїнського конкурсу вокалістів серед вищих навчальних закладів «Bel Canto» (2013 рік);

- «срібний»  дипломант ХІІ  Всеукраїнського  юніорського  конкурсу вокальної диригентської та інструментально - виконавської майстерності (2013 рік);

- лауреат І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу молодих виконавців вокальної та інструментальної майстерності «Мелодії Полісся» (2012 рік)

Також бере участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях за мистецьким та педагогічним напрямком.

Концертмейстери кафедри

Кравченко Ірина Михайлівна

На кафедрі працює з 1995 року.

У 1990 р. закінчила Вінницьке музичне училище ім. М. Д. Леонтовича (клас фортепіано) та Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського (1995 р.).

З 2014 року – очолює секцію концертмейстерів.

Концертмейстер Жіночої народної хорової капели університету.

Провідний концертмейстер у класі хорового та постановки голосу.

Воропаєва Наталія Олександрівна

На кафедрі працює з 1991 року.

Закінчила Львівське музичне училище (клас фортепіано) та Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.

Брала в якості концертмейстера у всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсах.

Концертмейстер Народної хорової капели університету.

Провідний концертмейстер у класі хорового диригування та постановки голосу.

Газінська Олеся Віталіївна

На кафедрі працює з 2000 року.

У 1992 р. закінчила з відзнакою Вінницьке музичне училище ім. М. Д. Леонтовича (клас фортепіано) а в 1997 р. - Одеську державну консерваторію ім. А. Нежданової.

Провідний концертмейстер у класі постановки голосу, хорового диригування.

Ігнатьєва Ірина Никифорівна

На кафедрі працює з 1992 року.

Закінчила Миколаївський національний педагогічний університет.

З 1995 року по 2014 рік очолювала секцію концертмейстерів.

Провідний концертмейстер у класі постановки голосу.

Мамонтова Олена Леонідівна

На кафедрі працює з 1995 року.

Закінчила Вінницьке музичне училище ім. М.Д. Леонтовича (клас фортепіано) та Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.

Провідний концертмейстер у класі хорового диригування та постановки голосу.

Маліновська Лариса Володимирівна

На кафедрі працює з 1991 року.

Закінчила музичне училище в м.Душанбе (клас фортепіано) та Таджицький державний інститут мистецтв.

Брала участь як концертмейстер у всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсах.

Провідний концертмейстер у класі постановки голосу.

Маніта Лариса Миколаївна

На кафедрі працює з 1985 року.

Закінчила з відзнакою Вінницьке музичне училище ім. М.Д. Леонтовича (клас фортепіано) та з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського (1995 р.)

Провідний концертмейстер у класі хорового диригування.

Червоній Марія Вікторівна – заслужена артистка України, викладач.

У 1983р. закінчила Хмельницьке музичне училище.

У 1989р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського.

З 1989р. – працює на кафедрі.

Займається активною концертною діяльністю в Україні та за її межами, бере участь в багатьох проектах та концертах Вінницької обласної філармонії ім.М.Леонтовича, Вінницького училища культури і мистецтв ім.М.Леонтовича, міських мистецьких проектах, університетських концертах, тощо.

Червоній М.В. є почесним членом журі багатьох всеукраїнських, регіональних конкурсів та олімпіад творчої молоді.

Викладає дисципліни: вокально-хорове виконавство (постановка голосу), практикум вокально-диригентської підготовки (постановка голосу), практикум суміжних виконавських дисциплін (постановка голосу), практикум з камерно-вокального репертуару.

Панасюк Тамара Юріївна - завідувач секцією.

На кафедрі працює з 1985 року.

Закінчила Вінницьке музичне училище ім. М.Д. Леонтовича (клас фортепіано) та Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського.

Концертмейстер у класі хорового диригування, хорового класу, постановки голосу.

Щербакова Людмила Василівна

На кафедрі працює з 1994 року.

Закінчила Вінницьке музичне училище ім. М.Д. Леонтовича (клас фортепіано) та Мелітопольський державний педагогічний університет.

Концертмейстер у класі хорового диригування, хорового класу, постановки голосу.

Стрєбкова Діана Володимирівна

На кафедрі працює з 2014 року.

Закінчила Вінницьке музичне училище ім. М.Д. Леонтовича (клас фортепіано) та Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Концертмейстер у класі хорового диригування, постановки голосу.

Лопатюк Юрій Олегович

На кафедрі працює з 2018 року.

У 2014 році закінчив Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича.

У 2018 закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Веде активну концертну діяльність: неодноразово приймав участь у міжнародних конкурсах, бере участь у мистецьких заходах для громадскості міста. Відмічений подякою департаменту культури вінницької міської ради. Концертмейстер у класі постановки голосу.

Лаборант кафедри

Орлова Ніна Іванівна

На кафедрі працює з 1988 року.