Жіноча хорова капела

Жіноча хорова капела Вінницького державного педагогічного університету була створена на базі музично-педагогічного факультету в 1979 році, яку очолила Заслужений працівник культури України, доцент Шкільнюк Г.М. У 1988 році капела отримала звання Народного колективу. Капела є лауреатом Першого республіканського конкурсу імені Миколи Леонтовича (1989р.), двічі нагороджена золотими медалями лауреата Всесоюзних фестивалів народної творчості. З 1996 року капелою керує кандидат педагогічних наук, доцент Кравцова Н.Є., хормейстер капели – викл. Пацкань І.В., концертмейстер – Кравченко І.М. У 2013 році капела стала лауреатом Всеукраїнського хорового фестивалю-конкурсу, присвяченого ювілею уславленого маестро, Героя України Анатолія Авдієвського.

Робота жіночої хорової капели будується у двох напрямах: 1) як учбового хору; 2) як концертної одиниці університетського мистецького центру. Розглянемо перший напрямок роботи жіночої хорової капели.

Ключовою проблемою професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва середніх загальноосвітніх навчальних закладів є формування його готовності до спілкування з учнями засобами музичного мистецтва, зокрема вокально-хорової музики. Хоровий клас посідає чільне місце в циклі фахових навчальних дисциплін за спеціальністю «Музичне мистецтво». Це, по суті, є школа хорового співу, де формуються і вдосконалюються, по-перше, вокально- хорові навички студента: правильний спів, співацьке дихання, мелодичний і гармонічний слух, чистота інтонації, вокальний слух, почуття ансамблю тощо; по-друге, хормейстерські навички технічної та виконавської роботи над репертуаром; по-третє, загальнопедагогічні та загальномузичні якості майбутнього вчителя музики: його світогляд, художній смак, почуття

відповідальності з позиції учасника хору і з позиції його керівника, вимогливість до себе та до інших, дисциплінованість. Звичайно, за всіма цими параметрами студент удосконалюється і в інших класах, але хоровий клас – явище особливе: це творча лабораторія практичної діяльності студента, прообраз колективу, з яким йому доведеться працювати в майбутньому. Багаторічна практика свідчить, що на спеціальність «Музичне мистецтво» вступають переважно дівчата, які мають різну музичну підготовку (педагогічне чи музичне училища, музична школа, школа мистецтв, початкова музична освіта). Жіночий хор в педагогічному вузі — це хоровий колектив, на базі якого майбутні керівники дитячих хорових колективів опановують методику вокально-хорової роботи. Складністю роботи з учбовим хором є постійна зміна хорового складу ( на зміну випускникам приходять новачки) та неповноцінна комплектація хорових партій. Іноді на початку навчального року виявляється, що кількість сопрано перевищує кількість альтів у декілька разів. Перед хормейстером постає ціла низка завдань, направлених наформування повноцінної ансамблевої, тембральної врівноваженості, вокально-художньої виразності.

Принципово важливим завданням у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва є виховання вокального слуху, на основі якого розвивається творче хормейстерське мислення студентів. Вони вчаться аналізувати якість звучання всього колективу і окремих хористів, а також свій спів, розуміти причини недоліків і знаходити способи їх подолання. У хоровому класі реалізується одна з найважливіших і обов’язкових вимог до будь-якого навчального процесу – взаємозв’язок теорії й практики. Знання, які одержали студенти під час академічних занять з техніки диригування, хорознавства, сольфеджіо, постановки голосу, гармонії тощо, дістають тут своє практичне втілення.

Виразне, образне виконання хорового твору, точніше, підготовка такого виконання, потребує від хору достатнього рівня музичної грамотності і художньої культури. Досягненню цього присвячується основний час роботи в хоровому класі. На початку кожного навчального року складається програмний репертуар хору відповідно до технічних та художніх можливостей складу хору та кількості студентів-випускників. Кінцевим результатом навчальної діяльності є складання державного екзамену з хорового диригування, де студенти демонструють знання, вміння та навички, які вони засвоїли упродовж всього навчання в університеті. Екзамен відбувається публічно в актовому залі, де можуть бути присутні всі бажаючі. Щороку студенти-випускники успішно складають державний екзамен. Багато наших випускниць працюють у загальноосвітніх навчальних закладах, музичних школах та у школах мистецтв, де створили шкільні дитячі хорові колективи і продовжують гарні традиції хорового мистецтва, які були закладені в стінах нашого університету.

У повсякденній роботі над хоровими творами народжується єдність і духовна згуртованість учасників творчого процесу, утверджується їх творче і життєве кредо як шанувальників і пропагандистів справжнього мистецтва.

Концертна діяльність колективу, прагнення вийти до аудиторії слухачів, поділитись, розказати зі сцени, разом хвилюватись, переживати і радіти — природна потреба і необхідність кожного учасника хору. У цьому полягає другий напрямок роботи жіночої хорової капели. Упродовж усіх років існування та творчої діяльності капела брала участь у багатьох громадських, освітніх та мистецьких культурних заходах університету, міста й області.

Колектив неодноразово виступав з концертами в загальноосвітніх школах, в Уманському, Барському та Вінницькому педагогічних училищах, де демонстрував високий рівень художнього виконання хорових творів. Ці виступи є прекрасною формою профорієнтаційної роботи, оскільки багато учнів та студентів ставали абітурієнтами, а далі студентами нашого університету. Неодноразово колектив підтверджував звання «Народний колектив», що також свідчить про належний технічний та художній виконавський рівень колективу.

В репертуарі капели представлені хорові твори різних жанрів: класика, обробки народних пісень, твори сучасних вітчизняних та зарубіжних композиторів. Звичайно, як будь-який творчий колектив, наша капела прагне показати результати своєї праці перед слухацькою аудиторією.