Сторінка абітурієнта


Кафедра біології відкрита в 2000 р. Очолює кафедру доктор біологічних наук, професор Кур’ята В.Г.

В даний час на кафедрі працює 19 викладачів, з яких 1 доктор наук, професор, 11 кандидатів наук, доцентів та 3 кандидати наук, старші викладачі, 2 асистенти, кандидати наук, 1 старший викладач та 1 асистент, а також 5 лаборантів, 2 аспіранти.

Кафедра біології бере участь у підготовці фахівців за ступенями вищої освіт “бакалавр”, та “магістр” на денній та заочній формах навчання. Навчання проводиться за кредитно-трансферною системою.

Кафедра має належну лабораторну базу, в навчальній роботі викладачі використовують сучасні методи проведення занять та лабораторних досліджень. Створено Інтернет - сайт кафедри біології. Проведено роботу по комплектуванню зоологічного музею кафедри, систематизується гербарій кафедри з метою надання йому статусу наукового.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється в межах роботи біологічних гуртків, групи з підготовки до другого етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, наукових проблемних груп, при виконанні курсових, дипломних та магістерських робіт. Студенти-біологи беруть участь в наукових конференціях з наступною публікацією матеріалів у збірниках наукових праць.Закріплення та поглиблення знань, отриманих під час аудиторних занять з фундаментальних біологічних дисциплін, відбувається в ході літніх навчально-польових практик з анатомії, морфології та систематики рослин, фізіології рослин, зоології хребетних та безхребетних тварин, цитології, основ сільського господарства та екологічних дисциплін.

Під час практик студенти отримують навички практичної роботи, навчаються закладати і проводити польові та демонстраційні досліди, збирають та виготовляють навчальні і наукові колекції й гербарії.Під час технологічної практики, яка проводиться на підприємствах, в установах і організаціях, де використовуються біологічні об’єкти і процеси, студенти знайомляться із сучасними технологіями хіміко-біологічного та біотехнологічного виробництва та впровадженням новітніх наукових розробок в технологічний процес.

Студенти-біологи також проходять педагогічну практику в школах міста Вінниці і області та в літніх оздоровчих таборах, де набувають нових психолого-педагогічних та фахово-теоретичних знань, умінь і навичок роботи в дитячому колективі.Випускники кафедри біології працюють викладачами біології, екології і хімії в середніх загальноосвітніх навчальних закладах Вінниччини та України, у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, а також на підприємствах, в освітніх, медичних та екологічних установах і організаціях.

Студенти беруть активну участь у громадському, спортивному та мистецькому житті кафедри, факультету та університету (хор, різні акції: спортивні дні здоров’я, екологічні, ”Міс і Містер факультету”, “КВН”, “Брейн-ринг”, “Козацькі розваги”), на яких неодноразово були призерами.

Студенти проживають у 2-х та 3-х місних кімнатах гуртожитку, в яких мають можливість користуватися комп’ютерами, підключеними до мережі Інтернет. Є кімната для самопідготовки, танцювальна та тренажерна зали, побутові кімнати, що обладнані пральними машинами, прасками.На факультеті створено сприятливі умови для соціально-вразливих студентів. Під час поселення у гуртожиток переваги надаються, в першу чергу, таким категоріям студентів, як сироти, інваліди, особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, студенти з багатодітних сімей, члени студентських сімей та студентські родини, студенти, батьки яких є пенсіонерами або інвалідами. Студенти сироти проживають в гуртожитку безкоштовно.


Умови вступу на біологічні спеціальності

Особи, які здобули повну загальну середню освіту мають право брати участь у конкурсі на денну та заочну форми навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних іспитів (в разі особливих умов вступу) з конкурсних предметів.

Абітурієнти мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його дублікат), виданий у 2016-2018 роках. Сертифікати з іноземної мови лише 2018 року.

  Кафедра білології проводить підготовку студентів на денній та заочній формі навчання за спеціальностями та спеціалізаціями:
 • 014.05 Cередня освіта (біологія), додаткові освітні програми 014.06 Середня освіта (хімія), 014.07 Середня освіта (географія).
 • 014.15 Середня освіта (природничі науки), додаткові освітні програми 014.05 Середня освіта (біологія), 014.06 Середня освіта (хімія), 014.08 Середня освіта (фізика).
 • 091 Біологія освітні програми екологія та 014.05 Cередня освіта (біологія) (на СВО бакалавра) та фізіологія і біохімія рослин (на СВО магістра)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на спеціальність 014.05 Cередня освіта (біологія) на денній та заочній формах навчання.

 1. Біологія
 2. Українська мова і література
 3. Хімія або Математика

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на спеціальність 014.15 Cередня освіта (Природничі науки) на денній та заочній формах навчання.

 1. Біологія
 2. Українська мова і література
 3. Хімія або Географія або Фізика

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на спеціальність 091 Біологія на денній та заочній формах навчання.

 1. Біологія
 2. Українська мова і література
 3. Хімія або Іноземна мова

Абітурієнти, які не зараховані за кошти державного бюджету мають можливість навчатись за кошти фізичних та юридичних осіб.


Адреса та контактні телефони:

Приймальна комісія:

21100, Вінниця, вул. Острозького 32, актова зала ВДПУ, ІІ поверх. тел.: (0432) 27-58-46

Кафедра біології:

21100, м. Вінниця, вул. Острозького 32, корпус №3, VІІ поверх, кабінет № 724 або 729. тел: (0432) 27-64-66.

Web – сторінка кафедри біології ВДПУпереглядів: 12882

 
     

2018 © ВДПУ