Перелік курсів, які читаються на кафедрі біології
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВР


Спеціальність 091 Біологія

Цитологія

Зоологія

Ботаніка

Гістологія з основами ембріології

Біотехнологія

Валеологія

Анатомія людини

Фізіологія рослин

Фізіологія людини і тварин

Біологічна хімія

Методика навчання біології та основ здоров'я людини

Генетика з основами селекції

Історія біології

Еволюційне вчення

Мікробіологія з основами вірусології

Охорона природи

Біофізика

Основи сільського господарства

Біогеографія

Радіобіологія

Екосистемологія

Грунтознавство

Екологія тварин

Біометрія

Молекулярна біологія

Екологія та теорія і практика екологічної освіти

Фізіологія вищої нервової діяльності

Екологія рослин

Спеціальність 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Біологія та екологія рослин

Біологія та екологія тварин

Гістологія з основами ембріології

Морфологія людини

Біологічна хімія

Біологія клітини

Основи педагогічної майстерності

Вікова фізіологія і основи медичних знань

Методика навчання природничих наук

Екологія та теорія і практика екологічної освіти

Охорона довкілля

Мікробіологія з основами вірусології

Генетика з основами селекції

Молекулярна біологія
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВР (МОЛОДШІ СПЕЦІАЛІСТИ)


Спеціальність 091 Біологія

Біогеографія

Цитологія

Зоологія

Ботаніка

Грунтознавство

Загальна екологія

Морфологія людини

Фізіологія рослин

Фізіологія функціональних систем організму людини і тварин

Генетика з основами селекції

Біологічна хімія

Історія біології

Біотехнологія

Еволюційне вчення

Екологія мікроорганізмів

Радіобіологія

Основи епідеміологічної грамотності

Гістологія з основами ембріології

Основи сільського господарства

Екосистемологія

Біометрія

Охорона природи

Молекулярна біологія

Екологія рослин

Фізіологія ВНД

Екологія та теорія і практика екологічної освіти

Спеціальність 014.05 Середня освіта

(Біологія та здоров'я людини)

Біогеографія

Цитологія

Зоологія

Ботаніка

Валеологія

Фізіологія рослин

Методика навчання біології та основ здоров'я людини

Генетика з основами селекції

Біологічна хімія

Морфологія людини

Екологія мікроорганізмів

Радіобіологія

Грунтознавство

Гістологія з основами ембріології

Біологічний експеримент в школі

Основи педагогічної майстерності

Екосистемологія

Екологія та теорія і практика екологічної освіти

Охорона природи

Молекулярна біологія

Екологія рослин

Еволюційне вчення

Фізіологія людини
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТРИ


Спеціальність 091 Біологія

Методологія і методика наукових досліджень в галузі біології

Біохімія рослин

Методика навчання біології у профільній середній школі

Методи досліджень у фізіології рослин

Вибрані глави екології

Фізіологія фотосинтезу

Флористика і гербарна справа

Фізіологічно активні речовини і регулятори росту рослин

Мінеральне живлення рослин

Основи біоенергетики

Стійкість рослин

Історичний розвиток життя на Землі

Теорія і методика здоров'язбереження

Актуальні проблеми сучасної біологічної науки

Методи досліджень у фізіології рослин

Біотехнологія рослин

Антропологія

Спеціальність 014. 05 Середня освіта

(Біологія та здоров'я людини)

Методика навчання біології та основ здоров'я людини у

профільній середній школі

Вибрані глави екології

Історичний розвиток життя на Землі

Фізіологічно активні речовини і регулятори росту рослин

Основи біоенергетики

Флористика і гербарна справа

Орнітологія

Актуальні проблеми сучасної біологічної науки

Теорія і методика здоров'язбереження

Антропологіяпереглядів: 10725

 
     

2021 © ВДПУ