Вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна, 21001 корпус № 2, кімната 524

Телефон: (0432)27-93-92   E-mail: kafedravhp2017@ukr.net

Історія кафедри

Кафедра музики та співів була створена у 1971 році, коли в сфері вищої освіти виникла нагальна потреба у формуванні висококваліфікованих учителів-музикантів, які б забезпечили виховання естетичної культури, художніх здіб­ностей,моральних людських якостей підростаючого покоління засобами музичного мистецтва. До 1975 року кафедру очолювали завідувачі: доцент Остроменський В.Д., Кангеларі В.В., кандидат педагогічних наук, доцент Голик Г.Г.

У період з 1975 по 1997 рік завідувачем кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування була кандидат педагогічних наук, професор Плесніна Тамара Павлівна. Педагогічний колектив кафедри на чолі з Т. П. Плесніною наполегливо працював над підвищенням ефективності навчально-виховного процесу, поліпшенням наукового та методичного рівня лекційних, семінарських та лабораторних занять з методики музичного виховання та дисциплін вокально-хорового циклу.

З метою вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду в галузі підготовки майбутніх учителів музики кафедра отримала статус опорної серед музично-педагогічних факультетів України. Високий рівень професіоналізму - особлива риса викладацького складу кафедри. Навчально-виховну роботу здійснювали досвідчені викладачі з методики музичного виховання: проф. Плесніна Т.П., ст. викл. Синюк Ю.О.; з хорового диригування: ст. викл. Біла Н.Є., ст. викл. Вікторовська Н.Ю., ст. викл. Волков В.С., ст. викл. Ісаєва Н.П., ст. викл. Карпова О.М, ст. викл. Кречковський А.Ф., ст. викл. Маліборський М.В., ст. викл. Обревко О.М., ст. викл. Сідоренко А.В., доц. Ткач В.В., ст. викл. Фіголь М.М., ст. викл. Чабан І.Й., ст. викл. Шапошнікова О.В.. Керівником Народної хорової капели - одного із кращих студентських вітчизняних хорових колективів був Народний артист України, проф. Газінський В.І.. Протягом 17 років (1979-1996 р.р.) керівницво народною жіночою хоровою капелою здійснювала заслужений працівник культури України, доцент Шкільнюк Г.М. Значний внесок у розвиток науково-методичної діяльності кафедри зробила канд.пед.наук, доцент, відмінник освіти України Прушковська Н.Н. Водночас викладачі методичної комісії з постановки голосу сприяли розвитку вокально-технічної майстерності студентів, підготовці їх до майбутньої музично-педагогічної діяльності. Серед кращих педагогів–вокалістів були: ст.викл. Варшавський В.П., в. о. доц. Квасниця Н.О., ст. викл. Лучакова О.Д., ст. викл. Самойлова О.Г., ст. викл. Семенова В.В., заслужена артистка України ст. викл. Сушкевич Л.В., заслужена артиста Кабардино-Балкарії, ст. викл. Третяк В.І. Вихованці заслуженого артиста України, доц. Бородуліна В.Т., доц. Бриліної В.Л., ст. викл. Кузик М.О., ст. викл. Ставінської Л.М., неодноразово ставали лауреатами та дипломантами всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів.

З 1997 року до лютого 2016 року кафедрою завідував народний артист України, професор, знаний диригент, композитор,почесний громадянин міста Вінниці Газінський Віталій Іванович. Очолюваний ним викладацький колектив кафедри зробив значний внесок у популяризацію музичного мистецтва та української хорової школи, підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі музичної освіти, культури та мистецтва.

З лютого 2016 року завідувачем кафедри є кандидат педагогічних наук, доцент Василевська-Скупа Людмила Павлівна.