Вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна, 21001 корпус № 2, кімната 524

Телефон: (0432)27-93-92   E-mail: kafedravhp2017@ukr.net

Освітній процес


Освітньо-професійна програма

Середня освіта. Музичне мистецтво.

Режисура музично-виховних заходів»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020

Навчальний план спеціальності

014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво) (бакалавр) 2020

Освітньо-професійна програма

«Середня освіта. Музичне мистецтво»

бакалавра середньої освіти на

основі ОКР молодшого спеціаліста 2020

Навчальний план спеціальності

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

бакалавра середньої освіти (бакалавр) 2020Проекти освітніх програм і освітніх планів, які обговорюються


Освітньо-професійна програма

«Середня освіта. Музичне мистецтво.

Режисура музично-виховних заходів»

другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020

Навчальний план спеціальності

014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво) (Магістр) 2020

Навчальний план спеціальності

014 Середня освіта

(Музичне мистецтво) (Магістр) 2019

Освітньо-професійна програма

магістра середньої освіти

(Музичне мистецтво) 2018


Відгуки роботодавців


Витяги з протоколів


Звіти про забезпечення якості освіти

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної

програми «Середня освіта. Музичне мистецтво.

Режисура музично-виховних заходів»

Відкрита зустріч з експертами

запрошуються всі бажаючі