Наша адреса:

Факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна, 21001

Дирекція: корпус № 1, кімната 247

Телефон: (0432) 61-22-66

E-mail: vdpu-fdpom@ukr.net


Кафедра мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти

Корпус 1, 2 поверх, к. № 252

Телефон: міський (0432) 26-30-45, вн. 3-95.

E-mail: mistetska07@gmail.comголовна    склад кафедри

Головна

Щиро раді вітати Вас на офіційному сайті кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти факультету дошкільної і початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Кафедра мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти є одним із структурних підрозділів факультету дошкільної і початкової освіти, що здійснює підготовку майбутніх фахівців зі спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта та спеціалізації «Мистецтво».Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін різних мистецьких напрямів:

 • музичне мистецтво
 • образотворче мистецтво
 • декоративно-прикладне мистецтво
 • художньо-пластична діяльність
 • художнє конструювання
 • поліхудожня освіта

Склад кафедри:

 • Старовойт Л.В. – зав. кафедри, доцент, канд. пед. наук
 • Бровчак Л.С. – доцент, канд. пед. наук, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань
 • Барановська І.Г – доцент, канд. пед. наук
 • Вацьо М.В. – доцент, заслужений працівник культури
 • Коваль Т.В. – доцент, канд. пед. наук
 • Ліхіцька Л.М. – доцент, канд. пед. наук
 • Шикирінська О.А. – доцент, канд. пед. наук
 • Дабіжа Л.П. – старший викладач
 • Добровольська Р.О. – асистент, кандидат педагогічних наук
 • Маринчук Т.Т. – старший викладач
 • Тодосієнко Н.Л. – старший викладач
 • Москалюк А.М. - асистент
 • Якименко Ю.І. – асистент
 • Андрійців О.М. – провідний концертмейстер
 • Граб О.А. – провідний концертмейстер
 • Безкоровайна І.В. – лаборант
 • Фуштей І.А. – старший лаборант

Студенту


Навчальний процес

Кафедра мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

Начальні дисципліни:

 • Гра на дитячих музичних інструментах;
 • Гурткова робота мистецького спрямування;
 • Інновації та технології в сучасному мистецтві;
 • Історія мистецтв;
 • Методика музичного виховання;
 • Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво»;
 • Методика навчання освітньої галузі «Технології»;
 • Методика формування інструментально-виконавської компетентності вчителя;
 • Методика формування компетентності в мистецькій освітній галузі;
 • Методика формування компетенткості в технологічній освітній галузі;
 • Музичне мистецтво з методикою навчання;
 • Образотворче мистецтво з методикою навчання;
 • Основи мистецької діяльності з практикумом;
 • Основи музично-виконавської майстерності;
 • Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей;
 • Основи поліхудожньої освіти з методикою навчання;
 • Педагогіка мистецько-виховної діяльності;
 • Теорія і практика мистецької діяльності;
 • Технології мистецької освіти;
 • Технології формування компетентностей в мистецькій та технологічній освітніх галузях;
 • Трудове навчання з методикою формування компетентності в технологічній освітній галузі
 • Художня праця та основи дизайну.

Музичне мистецтво

Одним із провідних напрямів роботи кафедри є викладання дисциплін музично-хореографічного циклу. Поряд з навчально-методичною роботою успішно проводиться художньо-творча концертна діяльність, зокрема працюють такі художні колективи: студентський хор та ансамбль пісні і танцю «Веснянка» (керівник М.Вацьо, студентський ансамбль народної музики «Веселі передзвони» (керівник І.Барановська), оркестр дитячих музичних інструментів «Кришталеві нотки» (керівник О.Шикирінська), ансамбль народних інструментів (керівник Т.Маринчук), вокальний ансамбль «Чарівниця» (керівник Т.Коваль).

Справжньою гордістю кафедри є фольклорний гурт «Щедрик», знаний не лише в Україні, а й за її межами. Його очолює заслужений працівник культури України, доцент Вацьо М.В., а учасниками гурту стали студенти факультету і викладачі кафедри.

Декоративно-прикладне мистецтво

Студенти спеціальності «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» знайомляться з історією розвитку усіх видів декоративно-прикладного мистецтва, вивчають особливості й специфіку кожного матеріалу, пізнають основи дизайн-освіти; розширюють, розвивають та удосконалюють власний естетичний смак, знайомляться з творчим досвідом народних майстрів-умільців, а також вчаться власноруч створювати красу, удосконалюють майстерність у різних художніх техніках. Розкрити індивідуальні здібності, а також творчі та естетичні нахили студенти можуть у різних творчих гуртках. На факультеті існує постійно діюча виставка творчих робіт студентів.

У цьому напрямі працюють кандидати педагогічних наук, доценти Л.В.Старовойт, І.В. Савчук.

Поліхудожня освіта

Не менш цікаво представлено на кафедрі поліхудожня освіта. На заняттях студенти мають змогу познайомитися з історією становлення та розвитку театрального мистецтва, кінематографа та мультиплікації; оволодівають азами сценічної майстерності та методикою організації дитячого театру, основами медіа грамотності. А навчає їх цьому кандидат педагогічних наук, доцент Барановська І.Г.

Образотворче мистецтво

На заняттях з різних видів візуального мистецтва студенти розширюють свої знання про образотворче мистецтво, вчаться розуміти художній образ у мистецьких творах, удосконалюють навички його сприймання та емоційно-естетичної оцінки, збагачують свої знання художньо-образної мови різних видів образотворчого мистецтва, його жанрового розмаїття. Свої творчі роботи майбутні учителі експонують на виставках, що організовуються викладачами кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти (старші викладачі Л.П.Дабіжа та Н.Л.Тодосієнко) і викликають жвавий інтерес серед студентів та викладачів факультету.

Основні напрями наукової і навчально-методичної роботи кафедри:

 • підвищення ефективності мистецької підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах розвитку інтегративних процесів в освіті;
 • здійснення поліхудожнього розвитку особистості засобами інтеграції знань різних спеціальних навчальних дисциплін;
 • розробка ефективних технологій мистецької освіти;
 • розробка та видання навчально-методичної та наукової літератури з мистецьких дисциплін;
 • підготовка та опублікування наукових статей та матеріалів у періодичних вітчизняних та зарубіжних виданнях;
 • організація та проведення наукових заходів, методичних семінарів, майстер-класів, що сприяють розвиткові та ефективності мистецької освіти студентів факультету дошкільної початкової освіти та мистецтв.


Співробітництво

Викладачі кафедри підтримують наукові зв'язки з державними установами, науково-дослідними інститутами, навчальними закладами, серед них: лабораторія естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України; лабораторія методики художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки молоді та спорту України; Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, Малопольський фонд польсько-української дружби «BRATERSTWO», Державна музична школа І – ІІ ступенів імені Федеріко Шопена, заклад дошкільної освіти №8 «Барвінок» м. Жмеринка Вінницької області та інші.


2021 © ВДПУ