Наша адреса:

Факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна, 21001

Дирекція: корпус № 1, кімната 247

Телефон: (0432) 61-22-66

E-mail: vdpu-fdpom@ukr.net

Керівництво факультету
Демченко Олена Петрівна

декан факультету

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри початкової освіти


Дабіжа Людмила Петрівна

заступник декана з навчальної роботи

старший викладач кафедри мистецьких

дисциплін дошкільної і початкової освіти


Колосова Олена Вікторівна

заступник декана з наукової роботи,

кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри дошкільної освіти
Коваль Тетяна Василівна

заступник декана з виховної та соціальної роботи,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри мистецьких дисциплін дошкільної і початкової освіти


Стахова Інна Анатолієвна

заступник декана з міжнародних питань,

доктор філософії (Phd), старший викладач,

кафедри початкової освітиЗагальна інформація

Факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної започаткував свою історію зі створення у 1956 р. факультету підготовки вчителів початкових клаcів. У 2007 р. факультет реорганізований в інститут педагогіки і психології. У 2011 р. на базі інституту педагогіки і психології та факультету музичного мистецтва створений інститут педагогіки, психології і мистецтв. У 2016 р. інститут реформовано у факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв, якому у 2019 р. присвоєно ім’я Валентини Волошиної. У 2021 р. у зв’язку зі створенням факультету мистецтв і художньо-освітніх технологій факультет отримав назву дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної.

У штаті факультету працюють 42 викладачі. 3 них 4 доктори наук, професори, 1 – професор університету, 1 заслужений працівник культури України, 25 кандидатів наук (в т.ч. 21 доцент), 3 старших викладачі, 9 асистентів. Відсоток викладачів з науковим ступенем по факультету становить 71,4%.

Освітній процес на факультеті дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної забезпечують кафедри:

дошкільної освіти;

початкової освіти;

мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти.

Факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної надає освітні послуги за ступенями вищої освіти “бакалавр” і “магістр” за такими спеціальностями:

012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА

За роки існування факультет став справжнім науково-методичним центром підготовки вчителів початкових класів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів мистецтва. Спеціальності факультету акредитовані за четвертим рівнем. Наразі на факультеті навчаються близько 1000 студентів (600 на денному відділенні та близько 400 – на заочному).

Для якісної підготовки фахівців на факультеті створено належне матеріально-технічне методичне забезпечення: комп’ютерні класи, фахові кабінети, зокрема, методики мов, математики і методики її викладання, природничих дисциплін, образотворчого мистецтва та художньої праці, музики та методики музики та ін. Успішно працюють Центр інноваційних технологій і модерних практик, навчально-тренінгова лабораторія “ІНСАЙТ”, лабораторії гри та іграшки, мистецької освіти.

Щороку факультет організовує ряд наукових конференцій різного рівня, зокрема, Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію “Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти”, Всеукраїнські науково-практичні конференції з міжнародною участю: “Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами” та “Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя”.

Викладачі факультету є учасниками Міжнародного проєкту Еразмус + Модуль Жан Моне (Проект 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE “Підготовка майбутніх педагогів до впровадження європейського досвіду формування soft skills дітей дошкільного віку та учнів початкової школи засобами театральної діяльності”), який вперше реалізовується на базі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського протягом 2020-2023 рр.

Впродовж 2018-2021 рр. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського є базовим закладом для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Початкова освіта”, а факультет ДПО імені Валентини Волошиної його організатором.

На факультеті значна увага приділяється організації науково-дослідної роботи студентів. Під керівництвом викладачів майбутні педагоги пишуть наукові статті, беруть участь у науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах, тематичних тижнях, виставках творчих робіт; для них організовуються круглі столи, предметні олімпіади, конкурси педагогічної та виконавської майстерності; функціонують наукові гуртки та проблемні групи, а також групи з підготовки до ІІ етапу Всеукраїнських фахових олімпіад.

Високий рівень наукової підготовки є передумовою отримання призових місць на Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах (7 – у 2012 р., 9 – у 2013 р., 8 – у 2014 р., 9 – у 2015 р., 7 – у 2016 р., 3 – у 2017 р., 5 – у 2018 р., 11 – у 2019 р., 5 – у 2020 р., 7 – у 2021 році).

Студенти, які плідно займаються науковими пошуками, мають можливість навчатися у магістратурі, а в подальшому – аспірантурі та докторантурі, що функціонують в університеті.

Цікавим та різноманітним є студентське життя на факультеті. Велика увага приділяється національно-патріотичному, розумовому, моральному, естетичному, професійно-трудовому вихованню молоді. Найбільш поширеними формами роботи є свята, бесіди, круглі столи, диспути, лекції-концерти, літературно-музичні вечори, зустрічі з провідними педагогами міста й області, виставки творчих робіт студентів і викладачів.


2021 © ВДПУ