Переглядів: - 13632

Наша адреса:

Факультет дошкільної, початкової освіти ти мистецтв

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна, 21001

Дирекція: корпус № 1, поверх 2-й

Телефон: (0432) 26-30-45

E-mail: direkciya_ipp@rambler.ru

Кафедра мистецької підготовки


Корпус 1, 2 поверх, к. № 249

Телефон: міський (0432) 26-30-45, вн. 3-95.

E-mail: іntegracia_myst@mail.ru


Вельмишановне товариство!

Щиро раді вітати Вас на офіційному сайті кафедри художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти Факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Кафедра художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти є одним зі структурних підрозділів Факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв, що здійснює підготовку майбутніх фахівців зі спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта.

Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін різних мистецьких напрямів:

Склад кафедри

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 18 викладачів: завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук Бровчак Л.С.; Заслужений працівник культури України, доцент Вацьо М.В.; Заслужена артистка України, доцент Швець І.Б.; кандидати педагогічних наук, доценти Драченко В.В, Барановська І.Г., Брилін Е.Б. Бриліна В.Л., Старовойт Л.В., СемкоМ.І.; кандидати педагогічних наук, старші викладачі Ліхіцька Л.М., Коваль Т.В., Шикирінська О.А.; старші викладачі Дабіжа Л.П., Маринчук Т.Т., Поплавська Ю.О., Тодосієнко Н.Л.; асистенти Чорна Н.Б., Шауро О.П., Мелобенська С.В.; концертмейстери Андрійцев О.О., Вічавська О.С., Граб О.Д., старший лаборант Фуштей І.А., лаборант Гончарук Л.О.

Навчальний процес

Кафедра художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

Музичне мистецтво

Одним із провідних напрямів роботи кафедри є викладання дисциплін музично-хореографічного циклу. Поряд з навчально-методичною роботою успішно проводиться художньо-творча концертна діяльність, зокрема працюють такі художні колективи: студентський хор та ансамбль пісні і танцю «Веснянка» (керівник М.Вацьо), вокальний ансамбль «Інтермеццо» (керівник Ю.Поплавська), фольклор¬ний ансамбль «Веселі передзвони» (керівник І.Барановська), оркестр дитячих музичних інструментів «Кришталеві нотки» (керівник О.Шикирінська), ансамбль народних інструментів (керівник Т.Маринчук), вокальний ансамбль «Чарівниця» (керівник Т.Коваль).

Справжньою гордістю кафедри є фольклорний гурт «Щедрик», знаний не лише в Україні, а й за її межами. Його очолює заслужений працівник культури України, доцент Вацьо М.В., а учасниками гурту стали студенти факультету і викладачі кафедри.

Декоративно-прикладне мистецтво

Студенти спеціальності «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» знайомляться з історією розвитку усіх видів декоративно-прикладного мистецтва, вивчають особливості й специфіку кожного матеріалу, пізнають основи дизайн-освіти; розширюють, розвивають та удосконалюють власний естетичний смак, знайомляться з творчим досвідом народних майстрів-умільців, а також вчаться власноруч створювати красу, удосконалюють майстерність у різних художніх техніках. Розкрити індивідуальні здібності, а також творчі та естетичні нахили студенти можуть у різних творчих гуртках. На факультеті існує постійно діюча виставка творчих робіт студентів.

У цьому напрямі працюють кандидат педагогічних наук, доцент Л.В.Старовойт та асистент С.В.Мелобенська.

Cценічне та екранне мистецтво

Не менш цікаво представлено на кафедрі напрямок театрального мистецтва. Серед дисциплін, які вивчають студенти, є «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання».

На заняттях студенти мають змогу познайомитися з історією становлення та розвитку театрального мистецтва, кінематографа та мультиплікації; оволодівають азами сценічної майстерності та методикою організації дитячого театру. А навчає їх цьому кандидат педагогічних наук, доцент Барановська І.Г.

Образотворче мистецтво

На заняттях з різних видів візуального мистецтва студенти розширюють свої знання про образотворче мистецтво, вчаться розуміти художній образ у мистецьких творах, удосконалюють навички його сприймання та емоційно-естетичної оцінки, збагачують свої знання художньо-образної мови різних видів образотворчого мистецтва, його жанрового розмаїття. Свої творчі роботи майбутні учителі експонують на традиційних виставках, що організовуються викладачами кафедри мистецької підготовки (старші викладачі Л.П.Дабіжа та Н.Л.Тодосієнко) і викликають жвавий інтерес серед студентів та викладачів факультету.

Основні напрями наукової і навчально-методичної роботи кафедри:Співробітництво

Викладачі кафедри мистецької підготовки підтримують наукові зв'язки з державними установами, науково-дослідними інститутами, навчальними закладами, серед них: лабораторія естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України; лабораторія методики художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки молоді та спорту України; Барський гуманітарно-педагогічний колледж імені Михайла Грушевського та інші.


2018 © ВДПУ