Переглядів: - 21963

Освітньо-кваліфікаційні рівні, спеціальності та спеціалізації

Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної:


Підготовка фахівців денної форми навчання здійснюється за спеціальностями:


Підготовка фахівців заочної форми навчання здійснюється за спеціальностями:


2020 © ВДПУ