Переглядів: - 6595

Наукова діяльність

Викладачі інституту педагогіки, психології і мистецтв є авторами монографій (професори Г.С. Тарасенко, А.М. Коломієць, Б.А. Брилін, О.В. Акімова, доценти Н.О. Комарівська, О.М. Паламарчук), посібників з грифом МОНмс (Н.І. Лазаренко, Г.С. Тарасенко, Л.С. Лойко, В.М. Литовченко, І.М. Лапшина, А.М. Коломієць, І.І. Козак, Г.Г. Кіт, Л.М. Согур, Газінський В.І., Лебедєв В.К., Т.О. Лозінська, К.Л. Дабіжа, А.В. Береза, О.Є. Верещагіна-Білявська, Л.П. Холодкова, О.П. Бурська, Б.І. Нестерович та інші), навчально-методичних посібників для початкової, середньої та вищої школи, навчальних програм, методичних розробок, багато публікуються у збірниках ВАК України, друкують статті та тези доповідей у збірниках, беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Кількість друкованої продукції викладачами Інституту педагогіки, психології і мистецтв щорічно зростає. Лише за останніх 2 роки підготовлено 2 монографії, 18 посібників з грифом МОНмс, 50 навчально-методичних посібників, 62 навчальних та робочих програми.

Інститут педагогіки, психології і мистецтв плідно співпрацює з науковими установами та вищими навчальними закладами України та зарубіжжя. Підписані угоди про науково-дослідне і навчальне співробітництво з педагогічним факультетом Куявсько-Поморської вищої школи в Бидгощі (Польща, укладений 12 вересня 2011 р.) та з Інститутом мистецтв Академії Поморської в м.Слуцьку (Польща, укладений у червні 2009 р.) дають змогу викладачам обмінюватися науковими ідеями, досвідом навчання студентів та викладання фахових дисциплін.Підписання угоди про співпрацю (декан-директор ІППМ доцент Н.І. Лазаренко,
проректор з міжнародних зв’язків Куяво-Поморської вищої школи доктор І.М. Таранов, 2010 р.)


Візит польської делегації з Куяво-Поморської вищої школи до ВДПУ ім. М.Коцюбинського (2010 р.)

В інституті активно працює студентське наукове товариство. На кожній кафедрі функціонують проблемні групи та гуртки, в яких студенти займаються науково-дослідною роботою. До активної наукової праці студенти залучаються уже з перших днів навчання. Талановита молодь робить перші кроки на шляху наукових досліджень під керівництвом своїх наставників – провідних науковців інституту. З обдарованими студентами працюють групи з підготовки до II етапу Всеукраїнських олімпіад з педагогіки, початкового навчання, психології, вокалу, хорового диригування.

Високий рівень підготовки наших студентів забезпечує призові місця на Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах (4 дипломи призових місць у 2008 році, 3 – у 2009 році, 4 – у 2010 році, 7 – у 2011 році), схвалення та постійний інтерес на міжнародних і всеукраїнських конференціях.

Для студентів інституту організовуються предметні олімпіади, проводяться тематичні предметні тижні – педагогіки, природознавства, української мови, математики, мистецтва, психології. Під час тематичних тижнів студенти інституту залучаються до проведення конференцій, презентацій новинок наукової та науково-популярної літератури, виставок, “круглих столів”, випуску стіннівок, бюлетенів тощо. Традиційним стало проведення щорічних інститутських конкурсів педагогічної майстерності та професійної майстерності, які передбачають залучення широкої аудиторії студентів І-ІV курсів спеціальностей «початкове навчання» і «психологія» та магістрантів; фахових конкурсів для студентів спеціальності «мистецька освіта» – «Мистецтво концертмейстера», конкурс фортепіанних ансамблів, «Молоді голоси».

Традиційним є проведення в інституті науково-методичних заходів різних рівнів, серед яких: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури», Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти”; Всеукраїнська науково-практична конференція “Діалог суб’єктів навчально-виховного процесу як засіб розвитку обдарованої молоді”; Всеукраїнський науково-методичний семінар „Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя”; регіональні педагогічні читання «Реалізація ідей В.О. Сухомлинського в практиці роботи сучасної початкової школи»; звітна науково-практична конференція викладачів і студентів інституту педагогіки, психології і мистецтв; студентська наукова конференція “Актуальні проблеми культури мовлення”.

Інститут підтримує міцні наукові зв’язки з різними навчальними закладами та їх структурними підрозділами: Інститутом проблем виховання АПН України, Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Інститутом соціальної і політичної психології АПН України, Інститутом педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, Луганським національним університетом ім. Т.Г.Шевченка, Тернопільським педуніверситетом ім. Гнатюка, Кримський інженерно-педагогічним університетом, Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Г.Сковороди, Київським університетом ім. Б.Грінченка, Київським інститутом розвитку інтелекту дитини, Харківським національним університетом ім. В.С.Каразіна, Національною музичною академією України ім. П.І.Чайковського, НДІ фольклору та етнографії АН України, Київським національним університетом культури і мистецтв, Донецькою музичною академією імені С.Прокоф’єва, Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв, Одеською музичною академією ім. А.Нежданової, Національною музичною академією ім. П.Чайковського, Інститутом мистецтв Академії Поморської в м. Слупську (Польща), Інститутом музики Свєнтокшистської академії м. Кельце (Польща), Інститутом психології РАН (м. Москва), Центром НЛП в освіті (м. Москва), Академією ім. Яна Кохановського (м.Кельце, Польща), Університетом Альба Юлії (Румунія), Російським державним педагогічним університетом ім. Герцена (м. Санкт-Петербург), Московським науково-дослідним інститутом художньої освіти РАО.

Студенти, які плідно займаються науковими пошуками, мають можливість навчатись у магістратурі з напрямів «педагогіка» і «психологія», а в подальшому – аспірантурі та докторантурі, що функціонують на кафедрах педагогіки, дошкільної та початкової освіти.2018 © ВДПУ