переглядів: 25175        головна ВДПУ

Місцезнаходження кафедри: вул. Острозького, 32, корпус №3, 6 поверх, кімн. 620

Телефон міський: - (0432) 27-64-66. внутр. - 2-63

Склад кафедри


Денисик Григорій Іванович, доктор географічних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України

Денисик Григорій Іванович, професор, доктор географічних наук, академік Академії наук Вищої освіти України, завідувач кафедри.


Уроженець Буковинського краю, випускник Чернівецького державного університету (1975 р.) він свою долю пов’язав з Поділлям і Вінницьким педагогічним університетом, зокрема природничо-географічним факультетом на якому працює з початку його створення – з 1976 р. Перебував на різних посадах: до 1984 року – викладач, пізніше – доцент, завідувач кафедри географії, з 1992 року ініціатор створення і очільник кафедри фізичної географії, а з 2000 року – професор та завідувач цієї ж кафедри. Одночасно у 2002-2003 р.р. – проректор з виховної роботи університету. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію (“Техногенні ландшафти Поділля”), а в 1999 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук (“Антропогенні ландшафти Правобережної України”).

Учень одного з основоположників антропогенного ландшафтознавства, відомого російського географа Ф.М. Мількова, Григорій Іванович є активним продовжувачем та розбудовувачем цього наукового напряму. Невтомний польовий дослідник і талановитий організатор Денисик Г.І. очолив і нині координує роботу комплексних експедиційних досліджень природи Правобережної України. На основі багаторічних досліджень ним була обґрунтована періодизація комплексних досліджень природи і розвитку антропогенних ландшафтів цієї частини країни, бере активну участь у розробці держбюджетних тем зі створення екомережі України.

Вагомий науковий доробок науковця. Ним написано і опубліковано понад 500 наукових робіт, з них 48 монографій та навчальних посібників, 8 брошур. Наукові праці Г.І. Денисика широко відомі. Вони охоплюють практично всі напрями природничої географії та антропогенного ландшафтознавства.

Упродовж низки років здійснює активну науково-громадську роботу: він член Вченої ради факультету, університету, голова обласного відділення УГТ, член Президії УГТ, експерт ДАК, член робочої групи МОН з підготовки програм з географії та двох Вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій: при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка та при Інституті географії НАН України. Приймає активну участь у створені методичних рекомендацій та програм навчальних курсів, виступає опонентом докторських та кандидатських дисертацій. Неодноразово був головою журі державних учнівських і студентських олімпіад та незмінним головою учнівських обласних олімпіад (протягом останніх 15 років) з географії. Кілька разів представляв українську географічну науку на міжнародних симпозіумах, зокрема на ХХХІ Міжнародному географічному конгресі (м. Туніс, Туніс, 2008 р.) та ХХІV Міжнародній картографічній конференції Міжнародної картографічної асоціації (МКА), (м. Сантьяґо, Чилі, 2009 р.) та ін.

Г.І. Денисик – чудовий педагог і лектор. Маючи солідні теоретичні знання і великий досвід він упродовж багатьох років читає лекції в Інституті післядипломпої освіти педагогічних працівників для вчителів географії, здійснює підготовку учнів до участі в республіканській олімпіаді і є незмінним керівником обласних шкільних географічних олімпіад. На рідному природничо-географічному факультеті він веде курс “Фізичної географії України” та спецкурси, зокрема “Антропогенне ландшафтознавство”. Свого часу ним же започатковано курс “Природничої географії Поділля”.

Професор Г.І. Денисик плекає молоді наукові кадри. Завдяки його зусиллям вже з 1992 року на кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 11.00.01 “Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів”, а дещо пізніше утвердилася 11.00.11 “Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів” та магістратура. Його учнями захищено 23 кандидатських та 2 докторських дисертації, напрацьовуються матеріали майбутніх дисертацій аспірантами, співпошукачами і магістрами. Під його керівництвом навчаються й нинішні аспіранти, значна частина яких представляє навчальні заклади Центральної та Південної України (м. Мелітополь, Кривий Ріг, Умань, Кам’янець-Подільський).

По-суті, з 1996 р. сформувалась і активно діє наукова школа з антропогенного ландшафтознавства (єдина в Україні). Загалом, для формування школи склалися сприятливі умови: цілісна особистість, безперечний лідер ідеями, здатними захопити наукову молодь; результати досліджень, що знаходять застосування у практиці і високо оцінені науковою громадськістю; власний журнал, – все це сприяє формуванню життєстійкої і продуктивної наукової школи.

Основними напрямками наукових досліджень школи є:

 • розробка теоретичних основ загального та антропогенного ландшафтознавства (АЛ);
 • принципи й методи дослідження АЛ;
 • структура й класифікація АЛ;
 • регіональні дослідження основних класів АЛ;
 • районування й регіональні відміни АЛ України;
 • екостан, оптимізація й охорона АЛ.

Важливим напрямом науково-дослідницької роботи Г.І. Денисика за минулі роки є краєзнавча робота. За його сприяння і активної участі було видано Атлас Вінницької області (1987). Наразі здійснено його доповнення та перевидання (2008).

Під загальною редакцією проф. Денисика Г.І. започатковані і видаються серії:

 • із 12-ти історико-краєзнавчих збірок під загальною назвою “Земля Подільська” (ред. Г.І. Денисик) вийшло з друку 6 збірок: “Простори Вінниччини, “Подільське Побужжя”, “Заповідне Поділля”, “Містечка Східного Поділля”, “Подільські товтри”, “Вінниця та її околиці”. Готуються до друку “Подільський камінь” і «Подільські діброви»;
 • із 6-ти колективних монографій “Поділля: природа і ландшафти” під загальною редакцією проф. Денисика Г.І. видано чотири монографії: “Середнє Побужжя ” (2003) і “Середнє Придністров’я ” (2007), «Унікальні ландшафти Середнього Придністер?я» (2012), «Геоекотони Поділля» (2014) загальним обсягом 64 др. арк.;
 • із 10-ти монографій “Антропогенні ландшафти Поділля” вийшло з друку шість: “Дорожні ландшафти Поділля” (2005), “Селитебні ландшафти Поділля” (2006), “Водні антропогенні ландшафти Поділля” (2007),“Рекреаційні ландшафти Поділля” (2008), «Лісові антропогенні ландшафти Поділля» (2011), «Сільські ландшафти Поділля» (2012). Загальний обсяг – близько 70 др. арк.;
 • із серії «Процеси і явища в антропогенних ландшафтах» опубліковано чотири монографії: «Мікроосередкові процеси і явища в антропогенних ландшафтах» (2010), «Сукцесії рослинного покриву в зонах техногенезу» (2012), «Похідні процеси та явища в зонах техногенезу» (2013), «Висотна диференціація та різноманіття антропогенних ландшафтів» (2013), загальним обсягом – близько 50 др. арк.;
 • із нової серії «Антропогенні ландшафти Правобережної України» опубліковано «Садово-паркові ландшафти Правобережного лісостепу України» (2012), «Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу» (2012), «Міжзональний геоекотон «лісостеп-степ» Правобережної України» (2013) – загальним обсягом 41 др. арк.

З початку ХХІ ст. професором Г.І. Денисиком розпочато видання фахового журналу. Упродовж 2001-2014 рр. видано двадцять вісім номерів “Наукових записок. Серія: Географія” загальним обсягом понад 400 др. арк.

Закоханість у рідний краю не стає на заваді допитливому розуму та помислам досвідченого науковця. Його манять простори планети і використовуючи можливості пізнає природні та етнокультурні особливості Південної Америки (Еквадор, Перу, Бразилія, Чилі), Північної Африки (Туніс, Єгипет), Азії (республіки Середньої Азії, території Далекого Сходу і Уралу Росії), Близький Схід: Ізраїль, Йорданія), Європи (Німеччина, Франція, Італія, Данія, Австрія, Швейція, Польща та ін.). Із захопленням, властивим йому, пізніше ділиться враженнями від побаченого символу екватора в Еквадорі, пірамід в Єгипті, велетенських черепах на Галапагоських островах, кам’яних статуй о. Пасхи із студентською молоддю та колегами.

Упродовж тривалого часу є керівником Вінницького відділу Українського географічного товариства (УГТ). Значні досягнення д.г.н., професора Денисика Г.І. були помічені МОН України та відповідно відзначені присвоєнням звання Відмінника освіти України (2002 р.) і обранням академіком Академії наук вищої освіти України (2007 р.). Чернівецький університет включив його у перелік видатних випускників вузу з часу його заснування (1875 р.). Біографія Григорія Івановича розміщена у книгах “Визначні буковинці” (2007), «Науково-освітній потенціал України» (2011), «Буковина: імена славних сучасників» (2012), «Академія наук вищої совіти України» (2012) та ін. Уманський педагогічний університет обрав Г.І. Денисика почесним професором університету (2014).


Стефанков Леонід Ілліч, кандидат географічних наук, доцент, декан природничо-географічного факультету

Стефанков Леонід Ілліч, кандидат географічний наук, доцент, декан природничо-географічного факультету.


Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського у 1985 році. На кафедрі працює з 1985 року.

Працює над темою «Просторово-часовий аналіз динаміки ландшафтних комплексів заплав Правобережної України в умовах зарегульованого річкового стоку».

Звання доцента присвоєно у 2002 році.

Читає курс «Картографія з основами топографії».

Опубліковано понад 60 науково-методичних праць. З них: монографій – 5, статей 21, навчально-методичних посібників – 2. 20 статей опубліковано у фахових виданнях, які віднесено до переліку ВАК України. Постійно приймає участь у наукових конференціях, семінарах, які проводяться у навчальних закладах Вінниці, України, Росії, Польщі.

Хобі: туризм, рибалка.

Побував у таких країнах: Росія, Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Грузія, Білорусь, Польща, Туреччина, Австрія, Чехія, Швеція, Німеччина, Данія, Єгипет.Гудзевич Анатолій Васильович, доктор географічних наук, професор

Гудзевич Анатолій Васильович, доктор географічних наук, професор, заступник декана природничо-географічного факультету з наукової роботи.


Закінчив природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту у 1988 році. Працює на кафедрі з 1990 року. Навчався в аспірантурі (1992-1995 pp.). Захистив кандидатську дисертацію у 1996 році на тему: «Динаміка техногенних ландшафтів Поділля» за спеціальністю 11.00.11 - конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. У 2002 році присвоєно вчене звання доцента. З цього ж року – заступник декана природничо-географічного факультету з наукової роботи.

У 2013 році захистив докторську дисертацію на тему: «Просторово-часова організація антропогенних ландшафтів (регіональний аспект)». У 2015 році присвоєно вчене звання професора.

Є автором та співавтором понад 230 наукових і науково-методичних праць, зокрема 6-ти монографій, 12-ти навчальних посібників, а також картографічних творів, історичних нарисів, довідників, практикумів, методичних вказівок, брошур і буклетів. Започатковані і видаються краєзнавчі збірки серії: «Бібліотечка вінниччанина» та «Бібліотека природолюба».

географія України», «Радіоекологія», «Основи шкільного туризму», «Теорія і методологія географічної науки», а також «Ландшафтний дизайн». Нині забезпечує викладання курсів: «Географія материків та океанів», «Географія області», «Проблеми сучасної географії».

Займається проблемами антропогенного ландшафтознавства. Значну увагу приділяє проблемам пошуку раціонального природокористування, охорони навколишнього середовища та краєзнавству.

Хобі – спорт, читання, музика, мандри. Свого часу подорожував Північним Кавказом, Грузією (Колхідська низовина, Малий Кавказ), Азербайджаном (Куро-Араксинська низовина, Ленкорань), Росією (Дагестаном, Калмикією до Приамур’я та о. Сахалін), Польщею (Свєнтокшиські гори й Краків-Ченстоховська височина Малопольського нагір’я, Келецько-Сандомирський кряж, Татри).


Дєдов Олександр Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник декана природничо-географічного факультету з навчальної роботи

Дєдов Олександр Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник декана природничо-географічного факультету з навчальної роботи.


Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського у 1985 році. На кафедрі працює з 1999 року. Кандидатську дисертацію захистив у 1994 році, працює над темою «Еколого-фітоценотичні основи створення та використання високопродуктивних лук». Звання доцента присвоєно у 2004 році.

Читає курс «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства», «Біологія».

Опубліковано 59 науково-методичних праць. З них: монографій – 6, статей – 29, навчально-методичних посібників – 26 статей опубліковано у фахових виданнях, які віднесено до переліку ВАК України. Постійно бере участь у наукових конференціях, семінарах, які проводяться у навчальних закладах Вінниці, України.

Хобі: туризм, рибалка.

Побував у таких країнах: Росія, Білорусь, Латвія.

Воловик Володимир Миколайович, доктор географічних наук, доцент

Воловик Володимир Миколайович, доктор географічних наук, доцент.


У 1990 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «географія з додатковою спеціальністю біологія» (червоний диплом). Працює у Вінницькому педагогічному університеті з 1990 року.

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Ландшафтознавчий аналіз рекреаційних умов та ресурсів Східного Поділля».

З 2002 року – доцент кафедри географії.

З вересня 2002 р. по січень 2005 р. був іменним стипендіатом Кабінету Міністрів України. У 2005 році працював заступником декана з навчальної роботи факультету заочного навчання Вінницького державного педагогічного університету. У 2010 р. приймав участь у міжнародному семінарі «Охорона поверхневих вод на території малих міст і сільських просторах в аспекті розвитку сільськогосподарської продукції на прикладі Польщі», який проводився 17-23 листопада 2010 р. у Польщі, м. Конін.

У 2014 р. захистив докторську дисертацію за темою «Етнокультурні ландшафти: регіональні структури і природокористування».

Опубліковано понад 175 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 3 монографії (2 – одноосібні); 40 статей у наукових виданнях, які є у переліку ВАК України та Росії; понад 20 закордонних публікацій; а також у колективних монографіях: «Природа Середнього Побужжя» (2002, 4 розділи) та «Природа Середнього Придністров’я» (2007, 3 розділи), підручнику «Географія Вінницької області» (2004, 1 розділ). Окрім значної кількості методичних рекомендацій, видано 7 посібників.

Хобі: музика, фантастика, новітні інформаційні технології, пауерліфтинг, подорожі.

Побував у таких країнах: Росія (Санкт-Петербург), Литва (Вільнюс, Каунас), Латвія (Рига, Юрмала), Польща, Румунія, Болгарія, Туреччина, Туніс, Молдова.

Забезпечує викладання курсів «Загальне землезнавство», «Геоморфологія», «Ландшафтознавство», «Загальні закономірності розвитку географічної оболонки Землі», «Історична географія».

Основні наукові праці за останні 5 років:

  Монографії
 • Денисик Г.І., Воловик В.М. Рекреаційні ландшафти Поділля : [монографія]. – Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2009. – 206 с.
 • Воловик В.М. Етнокультурні ландшафти містечок Поділля : [монографія]. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 270 с.
 • Воловик В.М. Етнокультурні ландшафти: регіональні структури і природокористування : [монографія]. – Вінниця : ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2013. – 464 с., іл.
  Посібники
 • Воловик В.М. Ландшафтознавство : курс лекцій (видання 2-е, доповнене) / В.М. Воловик. – Вінниця : ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2012. – 208 с.
 • Воловик В.М. Загальне землезнавство. Практикум (літосфера, біосфера, географічна оболонка, розвиток географічної науки). – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2012. – 196 с.
 • Воловик В.М. Основи етнокультурного ландшафтознавства : навчальний посібник / В.М. Воловик. – Вінниця : ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2013. – 168 с.
 • Воловик В.М. Геоморфологія. Практикум. – Вінниця : ТОВ «Вінницька обласна друкарня», 2013. – 140 с.

Чиж Ольга Петрівна, кандидат географічних наук, доцент

Чиж Ольга Петрівна, кандидат географічних наук, доцент.


Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. З 2000 року працює на кафедрі фізичної географії ВДПУ.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Лісостепові полісся Правобережної України: структура, класифікація, раціональне використання» за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Читає такі курси «Фізичну географію України», «Заповідну справу», «Методику і практику екологічної культури».

Опубліковано понад 50 науково-методичних праць, з них 20 у фахових виданнях ВАК, 1 монографія.

Працює над темою «Структура і формування Головного ландшафтного рубежу Східноєвропейської рівнини в межах України».

Хоббі: кімнатне квітникарство.

Бірюкова Надія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Бірюкова Надія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент.


Надія Володимирівна закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського в 1985р. здобувши спеціальність вчителя географії і біології. У 1993 році вступила до аспірантури Інституту педагогіки АПН України, в 1997 захистила кандидатську дисертацію. Автор близько 100 наукових праць.

Науковий напрям досліджень: Інноваційні технології навчання. Економічна освіта.

  Викладає дисципліни:
 • „Методики навчання географії”,
 • „Інноваційні технології навчання”,
 • „Комерційна географія”,
 • ”Белігеративні ландшафти”,

 • „Управління регіональним розвитком”,
 • „Географічні основи ринкової економіки”,
 • „Комерційна географія”.

Корінний Володимир Іванович, кандидат геологічних наук, доцент

Корінний Володимир Іванович, кандидат геологічних наук, доцент.


У 1982 р. закінчив Вінницький педагогічний інститут ім. Миколи Островського. В університеті працює з 1988 року.

У 2005 р. захистив дисертацію "Хітинозої лудловських відкладів силуру Волино-Поділля та їх стратиграфічне значення".

Автор понад 50 науково-методичних праць.

Читає курси "Геологія" та "Мінералогія з основами кристалографії".

Сфера наукових досліджень – геологія Поділля.

Сфера інших інтересів – геологічні пам?ятки, геологія Поділля, фотографія, подорожі.

Географія основних подорожей - Середнє і Нижнє Поволжжя, Карелія, Кольський півострів, Кавказ, Закавказзя, Тянь-Шань, оз. Байкал, Хабаровський край, о. Сахалін, Курильські острови.


Кирилюк Леонід Миколайович, кандидат географічних наук, доцент

Кирилюк Леонід Миколайович, кандидат географічних наук, доцент.


Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського в 1990 році за спеціальністю вчитель географії і біології. Упродовж 1995 – 1998 рр. навчався в аспірантурі ВДПУ на кафедрі фізичної географії, захистив кандидатську дисертацію в 2007 році. Леонід Миколайович має великий досвід організації туристсько-краєзнавчої роботи. В 2007 році ор-ганізував на факультеті туристично-краєзнавчий гурток „Подоляни”.

Науковий напрям досліджень: „Вивчення рекреаційних комплексів та туристичних можливостей України”.

Опубліковано понад 100 праць. З них 7 монографій, 28 статей.

  Викладає дисципліни:
 • „Краєзнавство і туризм”,
 • „Основи технологій виробництва”,
 • „Економічна і соціальна географія України”,
 • „Загальна теорія статистики”,
 • „Економічна статистика”.

Яцентюк Юрій Васильович, кандидат географічних наук, доцент

Яцентюк Юрій Васильович, кандидат географічних наук, доцент.


1998 р. закінчив природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (вчитель географії і біології), у 1999 р. – магістратуру цього навчального закладу (магістр-дослідник географії). З 1999 по 2002 роки навчався в аспірантурі Вінницького педуніверситету. В педагогічному університеті працює з 1998 року. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Ланшафтно-технічні системи міст Центрального лісостепу України (на прикладі м. Вінниці)» зі спеціальності 11.00.11. – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. У 2007 році отримав атестат доцента.

Працює на посаді доцента кафедри фізичної географії, читає дисципліни «Геоекологія», «Природнича географія Поділля», «Урбоекологія», «Техноекологія». Загальна кількість науково-методичних публікацій - 40, з них у виданнях, затверджених ВАК, - 15. У 2007 році опубліковано навчальний посібник «Геоекологія» з грифом міністерства освіти і науки «Рекомендовано». У 2010 році вийшла з друку монографія «Ландшафтно-технічні системи міста Вінниці».

Займається вивченням екопроблем, проектуванням елементів екомережі, обґрунтуванням необхідності створення заповідних об’єктів, вивченням природи Вінницької області. У 2005 році обґрунтував необхідність створення регіонального ландшафтного парку «Мурафа», який створено у 2008 році. Розробив (спільно з працівниками Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області) проект локальних елементів екомережі міста Бар.

Основні наукові праці:

 1. Яцентюк Ю.В. Історико-ландшафтознавчий аналіз розвитку ландшафтно-технічних систем міста Вінниці // Наукові записки Вінницького держ. пед. університету ім. М.Коцюбинського. - Серія: Географія. – Вінниця: Гіпаніс, 2005. – Вип.10. – С. 48 – 54.
 2. Яцентюк Ю.В. Формування та розвиток ландшафтно-технічних систем міста Вінниці // Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – С.171 – 173.
 3. Яцентюк Ю.В. Наукове обґрунтування створення регіонального ландшафтного парку «Мурафа» // Український географічний журнал. – Київ: Академперіодика, 2006.- № 4. – С. 34-37.
 4. Яцентюк Ю.В. Функціональне зонування території проектованого регіонального ландшафтного парку „Мурафа” // Історія української географії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – Вип. 2 (14). – С. 67– 69.
 5. Яцентюк Ю.В. Перспективи створення регіонального ландшафтного парку «Мурафа» // Середнє Придністров’я/ За ред. Г.І. Денисика. – Вінниця: Тезис, 2007. – С. 101 - 108.
 6. Яцентюк Ю.В. Геоекологія. – Вінниця: Едельвейс, 2007, - 398 с.
 7. Яцентюк Ю.В., Ворона Є.І. Тваринний світ проектованого регіонального ландшафтного парку «Мурафа» // Збалансований розвиток.– Київ, 2008. – С. 126 – 131.
 8. Яцентюк Ю.В. Природа міста Вінниці Вінниця: «Едельвейс і К», 2008. – 128 с.
 9. Денисик Г.І., Яцентюк Ю.В. Вінниця та її околиці Вінниця: «Тезис», 2008. – 127 с.

Вальчук-Оркуша О.М., кандидат географічних наук, доцент

Вальчук-Оркуша Оксана Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент.


У 1996 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського, з 1996 року працювала лаборантом на кафедрі спорту факультету фізичного виховання ВДПУ ім. К. Коцюбинського, з 2000 року навчалась в аспірантурі та працювала на кафедрі фізичної географії природничо-географічного факультету. Захистила в 2005 році кандидатську дисертацію на тему «Конструктивно-екологічний аналіз дорожніх ландшафтів Східного Поділля» та отримала кандидата географічних наук із спеціальності – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (11.00.11).

  Викладає дисципліни:
 • «Метеорологія та кліматологія»,
 • «Гідрологія»,
 • «Педагогічна майстерність»,
 • «Фенологічні спостереження».

Опубліковано понад 60 науково-методичних праць, з них у виданнях, затверджених ВАК – 25. Співавтор монографій «Середнє Побужжя», «Середнє Придністров’я», «Дорожні ландшафти Поділля».

Автор кількох навчальних посібників «Загальне землезнавство. Гідрологія», «Загальна гідрологія», «Метеорологія з основами кліматології».

Захоплення: квітникарство, кулінарія, туристичні подорожі та спорт.

Подорожі: Росія, Грузія, Молдова, Польща.


Хаєцький Григорій Сильвестрович, кандидат географічних наук, доцент

Хаєцький Григорій Сильвестрович, кандидат географічних наук, доцент.


У 1984 р закінчив Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського. На кафедрі географії працює з 1989 року.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Аквальні і водно-болотні антропогенні ландшафти Поділля».

Читає курси; «Картографія з основами топографії», «Екологія людини», «Соціальна екологія».

Опубліковано 67 наукові і науково-методичні праці з них 1 монографія, 3 навчальні посібники, 31 стаття, 23 тез, 8 методичних розробок. У виданнях ВАК – 23 праці. Найголовніші наукові публікації: монографія «Водні антропогенні ландшафти Поділля», Посібники: «Екологія людини», «Топографія», «Картографія».

Захоплення: туристичні подорожі, езотерична література, художня література, живопис, музика.

Подорожі: Кольський півострів, Карелія, м. Санкт-Петербург, Карпати, Крим.


Зеленчук Вікторія Русланівна, кандидат географічних наук, старший викладач

Зеленчук Вікторія Русланівна, кандидат географічних наук, старший викладач.


Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Островського у 1996 р., здобувши спеціальність – вчитель географії і біології.

Вікторія Русланівна навчалася в аспірантурі при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в продовж 2006 – 2009 рр., у 2010 р. захистила кандидатську дисертацію. Є автором 45 наукових праць.

Науковий напрям: Дослідження регіональних промислових комплексів.

  Викладає дисципліни:
 • „Економіка природокористування”,
 • „Менеджмент”,
 • „Економічна і соціальна географія України”,
 • „Основи наукових досліджень”.

Видано монографію «Територіальна організація регіонального промислового комплексу і напрями його розвитку», «Суспільна географія Вінницької області», підготувала навчально-методичний посібник та практикум «Географія населеня».


Чернова Ганна Василівна, кандидат географічних наук, асистент

Чернова Ганна Василівна, кандидат географічних наук, асистент.


Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського у 2002 році, здобувши спеціальність - вчитель географії і біології.

Ганна Василівна навчалася в аспірантурі при Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка впродовж 2002-2006 рр., у 2007 р. захистила кандидатську дисертацію. Є автором 32 наукових публікацій. До монографії „Перлини східного Поділля” підготувала розділ „Туристсько-рекреаційні ресурси”.

Науковий напрям: Дослідження рекреаційних комплексів та туристсько-рекреаційних ресурсів регіону.

  Викладає дисципліни:
 • „Економічна і соціальна географія зарубіжних країн”,
 • „Міжнародні економічні відносини”,
 • „Основи соціальної географії”.Канський Володимир Станіславович, кандидат географічних наук, старший викладач

Канський Володимир Станіславович, кандидат географічних наук, старший викладач.


Закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2002 році. На кафедрі працює з 2003 року.

Захистив дисертацію на тему: «Лісові антропогенні ландшафти Поділля: функціонування, структура, раціональне використання».

  Читає курси:
 • «Геофізика і геохімія ландшафтів»,
 • «Біогеохімія»,
 • «Ландшафтна екологія»,
 • «Банки даних екологічної інформації»,
 • «Основи загальної екології».

Читає курси: «Загальне землезнавство», «Біогеохімія», «Ландшафтна екологія», «Фенологічні спостереження у школі», «Моделювання та прогнозування екологічного стану довкілля», «Банки даних екологічної інформації».

Опубліковано 39 науково-методичних праць. З них: 12 – статей, 10 – тез, 12 – методичних розробок, 1 – розділ колективної монографії, 1 – монографія (у співавторстві з проф. Г.І. Денисиком), 1 – практикум з грифом МОН України, по одному розділу наукового обґрунтування на створення двох регіональних ландшафтних парків.

На кафедрі відповідає за виховну роботу.

Хобі: туризм, музика, робота з цифровим фото, відео та звуком.


Война Інна Миколаївна, кандидат географічних наук, старший викладач

Война Інна Миколаївна, кандидат географічних наук, старший викладач.


Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського у 2000 році. З 2000 року працює на кафедрі фізичної географії.

У 2009 р. подала до захисту дисертацію на тему "Висотна диференціація та різноманіття антропогенних ландшафтів (на прикладі Вінницької області)" зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Викладає дисципліни: геологія, нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, основи екологічної культури.

Загальна кількість публікацій – 13, з них один розділ у колективній монографії "Середнє Придністров’я", 9 статей, рекомендованих ВАК та 3 тези.
Страшевська Лариса Володимирівна, кандидат географічних наук, асистент

Страшевська Лариса Володимирівна, кандидат географічних наук, асистент.


Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2003 році здобувши спеціальність – вчитель географії і біології. Має досвід роботи у школі, педагогічний стаж 15 років.

В університеті працює з 2006 року. 2008 – 2011 навчалася в аспірантурі ВДПУ на кафедрі фізичної географії. В 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Геосайти Поділля та їх раціональне використання» за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Опубліковано понад 30 науково-методичних праць, з них більше 20 у фахових виданнях ВАК, 1 монографія.

  Читає курси:
 • «Політична географія»,
 • «Історична географія»,
 • «Конструктивна географія»,
 • «Основи технологій виробництва».


Канська Вікторія Володимирівна, асистент

Канська Вікторія Володимирівна, асистент.


Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2005 році. На кафедрі працює з 2005 року.

Підготувала до захисту дисертацію та тему: «Історико-ландшафтознавчий аналіз антропогенних заповідних об’єктів (на прикладі Поділля)».

  Читає курси:
 • «Основи загальної екології»,
 • «Загальне землезнавство»,
 • «Геоморфологія».

Керівник Народного аматорського ансамблю танцю «Роза вітрів» ВДПУ.

Опубліковано 30 наукових праць. Серед них 9 авторських статей у наукових фахових виданнях, 18 публікацій в інших виданнях та 3 методичних розробки.

Хобі: музика (бандура), хореографія, поезія, туризм.

Побувала у таких країнах: Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія.


Гусак Олександр Миколайович, старший викладач

Гусак Олександр Миколайович, старший викладач.


Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут у 1984 році. На кафедрі працює з 1989 року.

Читає курси: «Фізична географія материків», «Основи топоніміки», «Основи шкільного туризму».

Опубліковано 37 науково-методичних праці.

Хобі: туризм, кулінарія, народна творчість.

Подорожі: Росія, Молдова, Білорусь.


Михайленко Тетяна Юріївна, асистент

Михайленко Тетяна Юріївна, асистент.


Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2007 році. На кафедрі працює з 2007 року.

Готується до захисту дисертації на тему: «Роль польських вчених у регіональних географічних дослідженнях (на прикладі Поділля)».

  Читає курси:
 • «Економічна і соціальна географія країн світу»,
 • «Методика і практика екологічної освіти»,
 • «Біогеографія».

Опубліковано 30 науково-методичних праць. З них: 17 – статей, 11 – тез, 2 – методичних розробки. 9 статей опубліковано у фахових виданнях, які віднесено до переліку ВАК України.

Активно займається виховною роботою, приймає участь у загальнофакультетських та загальноуніверситетських виховних заходах. Є наставником академічної групи.

Хобі: туризм, вишивка.

Побувала у таких країнах: Польща, Болгарія, Росія, Чехія, Угорщина, Австрія, Німеччина, Єгипет.

  Найважливіші публікації за останні роки:
 • Холковська Т.Ю. Натурфілософські дослідження польських вчених на Поділлі / Т.Ю. Холковська // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – Вип. 54. – С.235-238.
 • Холковська Т.Ю. Поділля у працях польських вчених на етапі наукових досліджень у ХІХ – початку ХХ століття / Т.Ю. Холковська // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 458 «Географія». – Чернівці: Рута, 2009. – С. 13-16.
 • Холковська Т.Ю. Періодизація українського географічного краєзнавства на Поділлі наприкінці ХVІІІ – ХІХ століттях / Т.Ю. Холковська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Географія. – 2010. – Вип. 20. – Вінниця, 2010. - С. 20-23.
 • Михайленко Т.Ю. Експедиційні географічні дослідження та картографування території України у ХVІ-XVІІІ століттях / Т.Ю. Михайленко // Фізична географія та геоморфологія. – К.:ВГЛ «Обрії», 2013. – Вип. 2 (70). – С.304-308.
 • Михайленко Т.Ю. Історико-географічне краєзнавство в Україні / Т.Ю. Михайленко // Геополітика і екогеодинаміка регіонів. Науковий журнал. – Сімферополь: Кримський науковий центр Національної академії наук України и Міністерства освіти і науки України, 2014. - Том 10. Вип. 1. – С. 162-165.
 • Mykhailenko T. Kamianets-Podilskyi in polish scientists' reasearch of second half of XIX century / T. Mykhailenko // Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science. – Melbourne: Melbourne IADCES Press, 2014. - Volume I. – P. 267-270.

Рябоконь Ольга Володимирівна, асистент

Рябоконь Ольга Володимирівна, асистент.


Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2008 році. На кафедрі працює з 2011 року.

Працює над темою дисертації: «Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація».

  Читає курси:
 • «Ландшафтна екологія»,
 • «Екологія людини»,
 • «Урбоекологія»,
 • «Біогеохімія».

Опубліковано 25 науково-методичних праць. З них: 14 – статті, 7 – тези, 4 – зарубіжні публікації. 10 статей опубліковано у фахових виданнях, які віднесено до переліку ВАК України.

Хобі: туризм, музика, кулінарія.

Побувала у таких країнах: Туреччина, Греція, Грузія, Молдова.


Бурлака Анжеліка Володимирівна, лаборант

Бурлака Анжеліка Володимирівна, лаборант.


Закінчила Вінницьке педагогічне училище. У Вінницькому державному педагогічному університеті працює з 1987 р.