переглядів: 16952        головна ВДПУ

Викладацький склад
БЛАЖКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, кандидат педагогічних наук, доцент

БЛАЖКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри.

У 2002 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримав вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» та здобув кваліфікацію вчителя хімії та біології.

Трудову діяльність розпочав 20 жовтня 2000 року на посаді вчителя хімії ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Вінниці, а з лютого 2001 р. вчителя хімії ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 м. Вінниці.

З 1 листопада 2003 року по 11 травня 2006 року навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У травні 2006 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Організація пізнавальної діяльності учнів основної школи з початковим рівнем досягнень у навчанні хімії” зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія).

На кафедрі хімії та методики навчання хімії працює з 2003 р. на посаді асистента (за сумісництвом), з 2006 р. – старшого викладача, з 2008 р. – доцента, з 2010 р. – завідувача кафедри.

14 лютого 2019 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.452.05 в Інституті педагогіки НАПН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія) на тему «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Блажко О.А. автор понад 120 наукових праць, з них 15 навчальних та навчально-методичних посібників (три з грифом МОН України), понад 45 статей у фахових виданнях України та закордонних виданнях, а також 50 тез доповідей і 11 методичних розробок.

Викладає дисципліни:

 • методика навчання хімії;
 • методика навчання хімії у старшій профільній школі;
 • методика навчання хімії у вищій школі;
 • методика організації позакласної роботи з хімії;
 • методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи.


Ранський Анатолій Петрович, доктор хімічних наук, професор

РАНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ, доктор хімічних наук, професор.

У 1976 р. закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, отримав кваліфікацію «інженер хімік-технолог» за спеціалізацією «технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу». З 1979 по 1983 р. навчався в аспірантурі Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту.

В 1985 захистив кандидатську дисертацію «Реакція аренальарилімінів і метилгетаренів із сіркою і арил амінами» і здобув науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія.

З 1986 по 1987 р. науковий стажер Люблянського університету ім. Е. Карделя (СФРЮ) по кафедрі органічної хімії.

У 1989 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі неорганічної хімії.

З 1989 по 1992 р. докторант Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту по кафедрі неорганічної хімії. У 2003 р. захистив дисертацію «Координаційні сполуки деяких 3d-металів з ароматичними та гетероциклічними тіоамідами» і здобув науковий ступінь доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія.

З 1994 р дійсний член Нью-Йоркської академії наук. У 1995 р. присвоєно почесне звання «Соросовский доцент». У 2004 р. отримав вчене звання професора по кафедрі органічної хімії.

Трудову діяльність розпочав у 1977 році на посаді інженера проблемної науково-дослідної лабораторії №1 Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту у відділі синтезу стабілізаторів полімерних матеріалів. З 1980 по 1986 р. асистент кафедри неорганічної хімії Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту. З 1987 по 1995 рр. доцент кафедри неорганічної хімії Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту. З 1995 р. по 2008 р. професор, завідувач кафедри органічної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпропетровськ). З 2008 р. професор, завідувач кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету. З 2015 року професор кафедри хімії та методики навчання хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Ранський А.П. опублікував понад 320 друкованих праць, із них більше 6 монографій, 110 статей, 66 авторських свідоцтв СРСР і патентів України та 183 тез міжнародних симпозіумів та конференцій.


Викладає дисципліни:

 • теоретичні основи органічної хімії;,
 • фізико-хімічні методи дослідження.


ПЕТРУК ГАЛИНА ДМИТРІВНА, кандидат технічних наук, доцент

ПЕТРУК ГАЛИНА ДМИТРІВНА, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Іванівський державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю “інженер-хімік-технолог”.

Працювала провідним технологом на ВО «Жовтень». З 1995 р. до 1999 р. навчалась в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Теоретичні та технологічні основи процесу відновлення фосфоритів природним газом в присутності натрію сульфату” зі спеціальності 05.17.01. – технологія неорганічних речовин. На кафедрі хімії працює з 1994р.: зав. лабораторією, асистентом, старшим викладачем, доцентом.

Петрук Г.Д. має близько 45 публікацій, з них: 2 монографії у співавторстві, 33 наукові статей, 3 патенти, 5 навчально-методичних розробок.


Викладає дисципліни:

 • загальна хімічна технологія,
 • аналітична хімія,
 • фізико-хімічні методи аналізу,
 • історія хімії.


ВАСИЛІНИЧ ТАМАРА МИКОЛАЇВНА, кандидат технічних наук, доцент

ВАСИЛІНИЧ ТАМАРА МИКОЛАЇВНА, кандидат технічних наук, доцент.

У 1991 р. закінчила хімічний факультет Ленінградського державного університету за спеціальністю “хімія”.

З 1996 по 1999 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі хімії Вінницького державного педагогічного університету. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Екстракційна переробка фосфорної сировини гідросульфатами лужних металів” за спеціальністю 05.17.01. – технологія неорганічних речовин. На кафедрі хімії працює з 1995 р.

Василінич Т.М. має близько 45 публікацій, з них: 2 навчальних посібники, 30 наукових статей, 4 патенти, 7 методичних розробок.


Викладає дисципліни:

 • фізична хімія і колоїдна хімія.САКАЛОВА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА, кандидат технічних наук, доцент

САКАЛОВА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА, доктор технічних наук, професор.

У 1996 році закінчила Державну академію легкої промисловості за спеціальністю “інженер-хімік-технолог”.

З 1997 по 2001 р. навчалась в аспірантурі при Державній академії легкої промисловості. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Екологічно безпечна технологія зоління шкіряної сировини” зі спеціальності 05.19.05 ? технологія шкіри та хутра. Одержала другу вищу освіту за спеціальністю “бухгалтерський облік і аудит” у Вінницькому державному технічному університеті, який закінчила у 2000 р. З 2003р. працює на кафедрі хімії Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського.

Сакалова Г.В. має близько 55 публікацій, з них: 2 навчальних посібники (один із грифом МОН України), 40 наукових статей, 4 патенти на винаходи, 8 методичних розробок.


Викладає дисципліни:

 • органічна хімія.ДАБІЖУК ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, кандидат біологічних наук, доцент

ДАБІЖУК ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, кандидат біологічних наук, доцент.

У 1984 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського за спеціальністю “Географія і біологія”.

Після закінчення інституту працювала на кафедрі природничих дисциплін даного ВУЗу. Навчалася в аспірантурі при НДІ фізіології рослин і генетики НАН України. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Дія етиленпродуцентів на ріст, асиміляційний апарат, морозостійкість та продуктивність малини” зі спеціальністі 03.00.12. – фізіологія рослин.

Виконує обов’язки заступника декана природничо-географічного факультету з виховної роботи.

Дабіжук Т.М. має близько 40 публікацій, з них: 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 25 статей у фахових журналах та 10 методичних розробок.


Викладає дисципліни:

 • біологічна хімія,
 • екотоксикохімія,
 • радіоекологія,
 • соціоекологія.Блажко Аліна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри

БЛАЖКО АЛІНА ВІТАЛІЇВНА, кандидат педагогічних наук, старший викладач.

У 2007 р. закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» та здобула кваліфікацію викладача хімії, вчителя біології та основ екології.

Трудову діяльність розпочала 1 вересня 2007 року на посаді викладача хімії ДНЗ «Вище професійне училище № 7 м. Вінниці». З 1 листопада 2010 року по 31 жовтня 2013 року навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. З 5 листопада 2013 року працює на посаді асистента кафедри хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Методика професійно орієнтованого навчання хімії учнів професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю” зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (хімія).

Блажко А.В. має понад 20 публікацій, з них 4 навчальні посібники з грифом МОН України, 14 наукових статей та 2 методичні розробки.


Викладає дисципліни:

 • техніка хімічного експерименту,
 • неорганічна хімія,
 • біологічна хімія,
 • основи агрохімії.ПАВЛИК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, кандидат хімічних наук, старший викладач

ПАВЛИК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, кандидат хімічних наук, старший викладач.

У 1995р. закінчила Інститут хімії НУ “Львівська політехніка”, Педагогічне відділення ДЦ МОН України при НУ “ЛП”, у 1996 р. – магістратуру, у 1999 р. – аспірантуру, у 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Іммобілізація лі політичних і протеолітичних ферментів та сульфамідних лікарських препаратів на полімерних носіях” за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. З 2000 до 2007 р.р. працювала старшим лаборантом, а з 2007 р. – викладачем хімічних і екологічних дисциплін Львівського інституту економіки. З 2008 р. старший викладач кафедри хімії ВДПУ.

Павлик О.М. має 29 наукових публікацій, 4 методичні розробки.


Викладає дисципліни:

 • основи наукових досліджень,
 • утилізація та рекуперація відходів,
 • хімія та технологія очистки води.ХУДОЯРОВА ОЛЬГА СТЕПАНІВНА, старший викладач

ХУДОЯРОВА ОЛЬГА СТЕПАНІВНА, старший викладач.

У 1989 р. закінчила хімічний факультет Київського державного університету імені Т.Шевченка.

У 1989-1992 рр. працювала в Київському науково-дослідному інституті високомолекулярних сполук Академії Наук у відділі спектроскопії, старшим техніком.

З 1989 по 1992р. працювала в Інституті хімії ВМС АН України. З 1992 по 2002р. – вчитель хімії СЗОШ №5 м.Вінниці. З 2002р. – старший викладач кафедри хімії ВДПУ. В 2010 році закінчила аспірантуру.

Худоярова О.С. має близько 30 публікацій, з них 2 посібники, 20 наукових статей, 6 методичних розробок та один патент.


Викладає дисципліни:

 • аналітична хімія,
 • колоїдна хімія.КРИКЛИВИЙ РОСТИСЛАВ ДМИТРОВИЧ, кандидат технічних наук, старший викладач.

КРИКЛИВИЙ РОСТИСЛАВ ДМИТРОВИЧ, кандидат технічних наук, старший викладач.

У 2002 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю “Хімія і біологія”.

У 2005 р. закінчив аспірантуру ВДПУ за спеціальністю 05.17.01 ? технологія неорганічних речовин. З 2005 р. працює асистентом кафедри хімії.

Крикливий Р.Д. є автором 16 наукових публікацій, 3 патентів та 14 методичних розробок.


Викладає дисципліни:

 • неорганічна хімія.БЕЗНОСЮК НАТАЛЯ САФРОНІВНА, асистент

БЕЗНОСЮК НАТАЛЯ САФРОНІВНА, асистент.

У 2002 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю “хімія і біологія”.

З 2002 по 2005 р. працювала старшим лаборантом кафедри хімії. З 2005 по 2007 р. навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету зі спеціальності 05.17.01 ? технологія неорганічних речовин. З 2007 р. – працює асистентом кафедри хімії.

Безносюк Н.С. має близько 30 публікацій, з них: 15 наукових статей, 2 посібники, 13 методичних розробок.


Викладає дисципліни:

 • загальна хімія,
 • фізична хімія,
 • шкільний курс хімії та методика його викладання,
 • основи педагогічної майстерності.