Викладачі


БЛАЖКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

БЛАЖКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада: професор кафедри хімії та методики навчання хімії, перший проректор з науково-педагогічної роботи.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Сертифікати

Стажування

E-mail: Oleh.Blazhko@vspu.edu.uaРАНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

РАНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Посада: професор кафедри хімії та методики навчання хімії

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: професорПЕТРУК ГАЛИНА ДМИТРІВНА

ПЕТРУК ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Посада: доцент кафедри хімії та методики навчання хімії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: Halyna.Petruk@vspu.edu.uaВАСИЛІНИЧ ТАМАРА МИКОЛАЇВНА

ВАСИЛІНИЧ ТАМАРА МИКОЛАЇВНА

Посада: доцент кафедри хімії та методики навчання хімії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Стажування

E-mail: Tamara.Vasylinych@vspu.edu.uaСАКАЛОВА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

САКАЛОВА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: завідувач кафедри хімії та методики навчання хімії

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

E-mail: Halyna.Sakalova@vspu.edu.uaДАБІЖУК ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

ДАБІЖУК ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

Посада: доцент кафедри хімії та методики навчання хімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: tetiana.dabizhuk@vspu.edu.uaБЛАЖКО АЛІНА ВІТАЛІЇВНА

БЛАЖКО АЛІНА ВІТАЛІЇВНА

Посада: доцент кафедри хімії та методики навчання хімії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Сертифікати

Стажування

E-mail: Alina.Blazhko@vspu.edu.uaПАВЛИК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

ПАВЛИК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Посада: старший викладач кафедри

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

E-mail: pavlic_olena@ukr.netХУДОЯРОВА ОЛЬГА СТЕПАНІВНА

ХУДОЯРОВА ОЛЬГА СТЕПАНІВНА

Посада: старший викладач кафедри хімії та методики навчання хімії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Сертифікати

Стажування

E-mail: Olha.Khudoiarova@vspu.edu.uaКРИКЛИВИЙ РОСТИСЛАВ ДМИТРОВИЧ

КРИКЛИВИЙ РОСТИСЛАВ ДМИТРОВИЧ

Посада: доцент кафедри хімії та методики навчання хімії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: Rostyslav.Kryklyvyi@vspu.edu.uaБЕЗНОСЮК НАТАЛІЯ САФРОНІВНА

БЕЗНОСЮК НАТАЛІЯ САФРОНІВНА

Посада: старший викладач кафедри хімії та методики навчання хімії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Стажування

E-mail: Nataliia.Beznosiuk@vspu.edu.ua


Лаборанти


КОВАЛЬЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

КОВАЛЬЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Посада: завідувач лабораторій кафедри хімії та методики навчання хімії

Освіта: У 1978 році закінчив хіміко-технологічний факультет Національного університету «Львівська політехніка» та отримав вищу освіту за спеціальністю інженер хімік-технолог.

Професійна діяльність: на кафедрі хімії та методики навчання хімії працює з 2000 року; відповідальний за функціонування лабораторії органічної хімії та неорганічного і органічного синтезу (ауд. 811).

Забезпечує дисципліни: неорганічний і органічний синтез, сучасні методи аналізу та ідентифікації органічних сполук, проблеми та досягнення сучасної хімії.


ЖУРАВЛЬОВА ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

ЖУРАВЛЬОВА ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

Посада: старший лаборант кафедри хімії та методики навчання хімії

Викладач хімії.

Професійна діяльність: на кафедрі хімії та методики навчання хімії працює з 2019 року; відповідальна за функціонування лабораторії загальної хімічної технології (ауд. 807); займається діловодством кафедри.

Забезпечує дисципліни: загальна хімічна технологія, фізико-хімічні методи аналізу, аналітична хімія.


САНДУЛ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

САНДУЛ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Посада: старший лаборант кафедри хімії та методики навчання хімії

Освіта: У 2020 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримала вищу освіту за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія) та здобула кваліфікацію магістр середньої освіти, вчителя хімії, біології та основ здоров’я. Викладач хімії.

Професійна діяльність: на кафедрі хімії та методики навчання хімії працює з 2019 року; відповідальна за функціонування лабораторій методика навчання хімії та неорганічної хімії (ауд. 802, ауд. 801).

Забезпечує дисципліни: методика навчання хімії, неорганічна хімія, основи агрохімії, методика навчання хімії у профільній школі, будова речовини, кристалохімія.


МАРКЕВИЧ ДІАНА ВАСИЛІВНА

МАРКЕВИЧ ДІАНА ВАСИЛІВНА

Посада: старший лаборант кафедри хімії та методики навчання хімії

Освіта: У 2021 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримала вищу освіту за спеціальністю спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія) та здобула кваліфікацію магістр середньої освіти, вчителя хімії, біології. Викладач хімії.

Професійна діяльність: на кафедрі хімії та методики навчання хімії працює з 2020 року; відповідальна за функціонування лабораторії аналітичної хімії (ауд. 803).

Забезпечує дисципліни: аналітична хімія, хімія високомолекулярних сполук.


ЛІСОВЕНКО КАТЕРИНА ІВАНІВНА

ЛІСОВЕНКО КАТЕРИНА ІВАНІВНА

Посада: старший лаборант кафедри хімії та методики навчання хімії

Професійна діяльність: на кафедрі хімії та методики навчання хімії працює з 2021 року; відповідальна за функціонування лабораторії органічної хімії (ауд. 811).

Забезпечує дисципліни: органічна хімія, фармацевтична хімія, хімічний контроль лікарських препаратів.


ПІДГУРСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ПІДГУРСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: старший лаборант кафедри хімії та методики навчання хімії

Освіта: У 2021 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримала вищу освіту за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія) та здобула кваліфікацію бакалавр середньої освіти, вчителя хімії.

Професійна діяльність: на кафедрі хімії та методики навчання хімії працює з 2021 року; відповідальна за функціонування лабораторії фізичної та колоїдної хімії (ауд. 808).

Забезпечує дисципліни: фізична хімія, колоїдна хімія, хімія навколишнього середовища.